Main menu

Obilježena 31. godišnjica od osnivanja Drugog korpusa Armije R BiH

Nizom manifestacija i događaja ovih dana se na prostoru Tuzlanskog kantona obilježava 31. godišnjica od osnivanja 2. korpusa Armije R BiH.
Tim povodom danas su predstavnici boračkih udruženja i lokalne vlasti na čelu sa načelnikom Zudinom Mahmutovićem, položili cvijeće na centralnom šehidskom spomen-obilježju u Sapni te učenjem fatihe odali počast šehidima.
Drugi korpus Armija Republike Bosne i Hercegovine je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio najviša operativna jedinica i jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osnovan je 29. septembra 1992. godine, po naredbi komandanta Štaba vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli, a zona odgovornosti protezala se na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine.
Tokom postojanja 2. korpusa, kroz njegove redove prošlo je preko 168.400 vojnika, od čega 3.300 žena. raspoređenih u ukupno 38 brigade te je po oba kriterija također najveći armijski korpus. Poginulo je preko 11.000 boraca, a njih 7.000 iz rata je izašlo sa statusom ratnog vojnog invalida.
Svečana akademija povodom obilježavanja godišnjice 2. korpusa biće upriličena danas sa početkom u 17,00 sati u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, što je ujedno i završni dio programa ovogodišnjeg obilježavanja.
 

    

 

U toku pripreme za osnivanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje

U srijedu su predstavnici Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona posjetili općinu Sapna gdje su sa općinskom načelnikom Zudinom Mahmutovićem i direktorom JU OŠ Sapna Ševadom Brzovićem, razgovarali o uspostavi ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.
Obaveza svake lokalne zajednice je da ima ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje pa je Općina Sapna u tom cilju pokrenula određene aktivnosti a Vlada Tuzlanskog kantona je za ovaj projekat planirala 100.000,00 KM za adaptaciju, prilagođavanje i opremanje postojećeg objekata za ove svrhe.
Izvršen je obilazak područne škole u Sapni i još nekih objekata koji uz određene korekcije ispunjavanju tehničke uslove za predškolski odgoj i obrazovanje i koji bi za početak mogli biti adekvatno opremljeni za osnivanje ove ustanove. 
 

     

  

 

Čestitka povodom obilježavanja 31. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

Iza nas je 31. godina od formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
U ime općine Sapna i u svoje lično ime upućujem srdačne čestitke povodom 31. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine svim porodicama šehida/poginulih boraca, dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i ostalim građanima.
Pripadnici 2. korpusa kao jedna od najboljih vojnih formacija u okviru Armije R BiH, zajedno sa ostalim borcima, borili su se i izborili za državu Bosnu i Hercegovinu. U toj viteškoj borbi veliki broj boraca i starješina dali su živote i dijelove svoga tijela.
Trajna nam je obaveza, da njihovu žrtvu i doprinos odbrani naše domovine ne zaboravimo i da mlađim generacijama prenosimo istinu o njihovoj časnoj borbi i hrabrosti.
                                                                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                                                  Zudin Mahmutović

 

Potpisani ugovori o stipendiranju studenata sa područja općine Sapna

Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je u svom kabinetu upriličio potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata sa prostora općine Sapna za akademsku 2022/2023. godinu a koji su zadovoljili uslove ranije raspisanog konkursa.
Stipendije, čija visina na godišnjem nivou iznosi 1.000,00 KM, dodjeljene su za 5 studenata. 
 
    

    

 

Izgradnja potisnog cjevovoda na pumpnoj stanici „Skenderuša“

Nakon što je u petak potpisan Ugovor o Izvođenju radova na izgradnji potisnog cjevovoda „P.S „Skenderuša“ – RZ Sapna – RZ Kobilići“, koji je u ime Općine Sapna potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te u ime izvođača radova Hajrudin Imširović, direktor preduzeća „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, a čija vrijednos iznosi 391.706,00 KM, danas su općinski načelnik Zudin Mahmutović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović, potpisali ugovor prenosu sredstava za finansiranje troškova izvođenja radova na ovom projektu.
Potpisanim ugovorom Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona obavezalo se da u skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede izvrši prijenos sredstava u iznosu od 391.706,00 KM na račun Općine Sapna za finansiranje projekta Izgradnje potisnog cjevoda „PS Skenderuša - RZ Sapna - RZ Kobilići“.
Tim povodom danas je Općinu Sapna posjetio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi TK-a Fedahija Ahmetović, koji je zajedno sa općinskim načelnikom, njegovim pomoćnikom i projektantom prisustvovao i činu uvođenja izvođača radova u posao.
Rok za završetak ove faze radova je 90 kalendarskih dana.
Radovi na projektu iznalaženja dodatnih količina vode za građane općine Sapna traju još od 2018. godine kada su vršeni hidrogeološki istražni radovi, nakon čega je izvršena izgradnja bunara a pri kraju su i radovi na izgradnji pumpne stanice. Izgradnjom potisnog cjevovoda konačno će se riješiti problem vodosnabdjevanja pitkom vodom većeg dijela naselja i građana općine Sapna. Do sada je u sve faze ovog projekta uloženo 1.097.793,00 KM a do njegovog potpunog okončanja preostaje da se uradi još i potisni cjevovod za područje Vitinice.
Nakon što je u petak potpisan Ugovor o Izvođenju radova na izgradnji potisnog cjevovoda „P.S „Skenderuša“ – RZ Sapna – RZ Kobilići“, koji je u ime Općine Sapna potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te u ime izvođača radova Hajrudin Imširović, direktor preduzeća „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, a čija vrijednos iznosi 391.706,00 KM, danas su općinski načelnik Zudin Mahmutović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović, potpisali ugovor prenosu sredstava za finansiranje troškova izvođenja radova na ovom projektu.
Potpisanim ugovorom Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona obavezalo se da u skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede izvrši prijenos sredstava u iznosu od 391.706,00 KM na račun Općine Sapna za finansiranje projekta Izgradnje potisnog cjevoda „PS Skenderuša - RZ Sapna - RZ Kobilići“.
Tim povodom danas je Općinu Sapna posjetio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi TK-a Fedahija Ahmetović, koji je zajedno sa općinskim načelnikom, njegovim pomoćnikom i projektantom prisustvovao i činu uvođenja izvođača radova u posao.
Rok za završetak ove faze radova je 90 kalendarskih dana.
Radovi na projektu iznalaženja dodatnih količina vode za građane općine Sapna traju još od 2018. godine kada su vršeni hidrogeološki istražni radovi, nakon čega je izvršena izgradnja bunara a pri kraju su i radovi na izgradnji pumpne stanice. Izgradnjom potisnog cjevovoda konačno će se riješiti problem vodosnabdjevanja pitkom vodom većeg dijela naselja i građana općine Sapna. Do sada je u sve faze ovog projekta uloženo 1.097.793,00 KM a do njegovog potpunog okončanja preostaje da se uradi još i potisni cjevovod za područje Vitinice.