Main menu

U toku radovi na regulaciji korita rijeke Sapne

U Sapni već nekoliko mjeseci traju radovi na projektu regulacije korita rijeke Sapne na dijelu vodotoka od centralnog dijela općine Sapna do mosta u MZ Sapna a čije dužina iznosi oko 800 metara. 
Radove čija vrijednost iznosi oko milion konvertibilnih maraka izvodi građevinsko preduzeće Roading d.o.o. Gračanica a projekat se implementira putem Delegacije Europske unije u BiH uz finansijsku podršku IPA II programa.
Općina Sapna je ovaj projekat kandidovala većim nivoima vlasti koji su u saradnji sa međunarodnim fondovima i organizacijama obezbijedili sredstva za njegovu realizaciju.
U dosada realizovanim projektima izvršena je regulacija dijela korita rijeke Sapne u dužini od oko 750 metara a realizacijom ovog projekta još jedan dio korita, koji prolazi kroz teritoriju općine Sapna biće uređen, čime će izlijevanja rijeke Sapne u centralnom dijelu naše općine biti svedeno na najmanju mogućnost.
Rok za završetak radova na ovom i još nekoliko sličnih projekata širom Bosne i Hercegovine, koji se implementiraju putem Delegacije Europske unije i IPA II programa, iznosi godinu dana ali prema dosadašnjem intenzitetu očekuje se da će radovi u Sapni biti okončani znatno prije predviđenog roka.
    
    
Prilog: video
 

Potpisan Ugovor za sanaciju putne infrastrukture na području općine Sapna

Nakon provedenog postupka javne nabavke, jučer je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji putne infrastrukture na području općine Sapna. 
Radi se o sanacionim radovima lokalnih putnih pravaca na nekoliko različitih lokacija, i to:
- Sanacija klizišta u MZ Nezuk - II faza,
- Zacjevljivanje kanala na putu Nezuk – Zaseok,
- Sanacija lokalnog puta u MZ Kovačevići,
- Asfaltiranje deformisanog asfaltnog kolovoza na djelu lokalnog puta Sapna – Vitinica (lokalitet Kruškovac),
- Sanacija lokalnog puta u naselju Marnići, i
- Asfaltiranje priključnih puteva u MZ Goduš, MZ Vitinica i MZ Žuje – Šarci.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 107.809,22 KM a sredstva za realizaciju ovih projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna a za pojedine projekte i ličnim učešćem građana.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Džemil Bilalić ovlašteni predstavnik d.o.o. Izgradnja Teočak u ime izvođača radova.

Privode se kraju radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta Kobilići – Međeđa

Nakon što su krajem prošle godine okončani radovi sanacije klizišta i rekonstrukcije jednog dijela dionice lokalnog puta Kobilići – Međeđa, ovih dana se intenzivno izvode radovi rekonstrukcije i asfaltiranja preostale trase u dužini od oko 1,5 km.
Sve do potpune izgradnje regionalnog puta Kalesija – Sapna, put Kobilići – Međeđa bio je jedina komunikacijska veza između Sapne i središta kantona, preko kojeg su prevezene velike količine građevinskog i drugog materijala neophodnog za poslijeratnu obnovu infrastrukturalnih objekata.
U tih nekoliko godina aktivnog korištenja, put je gotovo u potpunosti uništen a njegova rekonstrukcija konačno je dočekana.
Sredstva za realizaciju prve faze projekta, koji je završen prošle godine u iznosu od 51.364,29 KM obezbijeđena su putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a sredstva za rekonstrukciju i asfaltiranje preostale dionice, u ukupnom iznosu od 273.997,04 KM obezbijeđena su u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU), koji djeluje pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
U skladu sa navedenim Memorandumom, Općina Sapna realizaciju ovog projekta finansira sa 98.997,04 KM a PCU – Ured za koordinaciju projekata sa 175.000,00 KM.
Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je obišao gradilište kako bi se uvjerio u intenzitet radova čiji završetak se očekuje tokom ove sedmice a radove izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak.
    
    
Prilog: video

Čestitka općinskog načelnika i predsjedavajućeg OV u povodu Kurban-bajrama

U povodu nastupajućeg Kurban-bajrama, građanima Bosne i Hercegovine islamske vjeroispovijesti, u zemlji i dijaspori, a posebno građanima općine Sapna, želimo sretne i berićetne bajramske blagdane sa željom da ih provedu u dobrom zdravlju i vedrom bajramskom raspoloženju, a bajramsku radost podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama imajući na umu važnost međusobnog praštanja i pomažući onima kojima je pomoć potrebna.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

     Predsjedavajući                                                                                                                                             Općinski načelnik
    Općinskog vijeća                                                                                                                                        Zudin Mahmutović.v.r.
Fedahija Ahmetović v.r.
 
 

Predstavnici EUFOR-a posjetili općinu Sapna

Predstavnici LOT tima EUFOR-a iz Bratunca, danas su posjetili općinu Sapna, gdje su sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Sapna Fedahijom Ahmetovićem razgovarali o migrantskoj ruti koja prelazi preko prostora općine Sapna i drugim pitanjima od njihovog interesovanja.
Predstavnike EUFOR-a prije svega interesovala je bezbjednost migranata koji pješice prelaze preko teritorije naše općine prolazeći ponekad i kroz područja koja su još uvijek zagađena zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima.
Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović informisao je goste da do sada na prostoru općine Sapna nije zabilježen niti jedan incident sa migrantima te da se oni ne zadržavaju na prostoru općine Sapna već da nakon kraćeg odmora svoj put nastavljaju prema Tuzli i dalje.
Naredna posjeta predstavnika EUFOR-a općini Sapna dogovorena je za kraj augusta.