Main menu

Privode se kraju radovi na uređenju prostora oko sportske dvorane u Sapni

Ovih dana privode se kraju radovi I - faze na hortikulturalnom uređenju i formiranju zelenih površina oko objekta sportske dvorane u Sapni.
Radove čija vrijednost sa PDV-om iznosi 17.433,00 KM izvodi sapanjsko preduzeće D.O.O. „Eniks - Neri“, a sredstva za realizaciju ovog projekta u cijelosti su obezbijeđena putem Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona.
Realizacijom ovog projekta centralni dio općine Sapna će dobiti uređen prostor pogodan za šetalište, javni parking ili druge potrebe od javnog interesa. 
 
    

    

 

Sanacija i asfaltiranje priključnog puta u MZ Zaseok u naselju Poljane

Ovih dana privode se kraju radovi na sanaciji i asfaltiranju priključnog puta u MZ Zaseok u naselju Poljane u dužini od 326 metara.
Ukupa cijena radova sa PDV-om iznosi 53.495,07 KM a radove izvodi građevinsko preduzeće d.o.o. „Izgradnja“ Teočak.
Sredstva za realizaciju ovog projekta u dijelu od 12.135,00 KM obezbjeđena su ličnim učešćem građana i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona koje ovaj projekat finansira sa 8.000,00 KM, dok je ostatak u iznosu od 33.360,70 KM obezbjeđen iz budžeta Općine Sapna. 
 
  

Izgradnja javne ulične rasvjete u Zaseoku i Godušu u završnoj fazi

Ovih dana završeni su radovi II – faze izgradnje ulične energijski efikasne i ekološke javne rasvjete u MZ Zaseok i MZ Goduš.
Radi se o veoma kvalitetnoj rasvjeti LED tehnologije, odličnih rasvjetnih mogućnosti sa najmanjom mogućom potrošnjom električne energije i obuhvata dužinu od oko 1.500 metara.
Radove čija vrijednost sa PDV-om iznosi 38.964,88 KM, izvodilo je preduzeće „KOP I KO“ d.o.o. Živinice a sredstva za realizaciju ovih projekata obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna.

  

 
 
 

Održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna

Danas je u općinskoj sali za sjednice održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna a na dnevnom redu sjednice našlo se 11 tačaka.
Na samom početku sjednice Svečanu izjavu dao je novi vijećnik Alija Muharemović koji je kao slijedeći kvalificirani kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu, zamjenio dosadašnju vjećnicu Edinu Husić koja se zbog poslovnih obaveza odrekla mandata.
Po drugoj tački dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni štete od prirodnih i drugih nesreća na području općine Sapna, izazvane poplavama i klizištima u junu 2023. godine a prema procjeni komisije ukupna materijalna šteta iznosi 2.705.540,90 KM.
U nastavku sjednice također jednoglasno vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju potisnog cjevovoda PS „Skenderuša“ - RZ „Vitinica“, kao i Prijedlog Odluke o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta općine Sapna za 2023. godinu za RVI sa 100% invalidnosti I - grupe prema kojoj će tri ratna vojna invalida sa prebivalištem na prostoru općine Sapna ubuduće imati stalnu novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od po 100,00 KM.
Također jednoglasno usvojen je i Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenicima generacije OŠ Sapna i MSŠ Sapna prema kojem će ubuduće učenicima generacije OŠ Sapna i MSŠ Sapna biti isplaćena novčana sredstva kao nagrada za postigunute rezultate u školovanju bez obzira da li su korisnici stipendije od neke druge institucije.
Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Sapna za period od 01.01. do 30.06.2023. godine, kao i Izvještaj o radu boračkih organizacija i udruženja sa prostora općine Sapna za 2022. godinu, Informaciju o radu Općinskog suda u Kalesiji za 2022. godinu, Informaciju o naplati komunalne takse, brojem i statusom poreznih obveznika na području općine Sapna za 2022. godinu i Informaciju o socijalnom status korisnika boračko-invalidske zaštite za 2022. godinu.
Sjednici je od ukupno 21 vjećnika prisustvovalo svega njih 14 ali su svi prijedlozi po tačkama dnevnog reda usvojeni jednoglasno.
 
    

  

 

Počeli radovi na izgradnji i opremanju pumpne stanice „Skenderuša“

U cilju obezbjeđivanja dodatnih količina pitke vode za građane općina Sapna, jučer su počeli radovi na izgradnji i opremanju pumpne stanice „Skenderuša“.
Radove čija vrijednost sa PDV-om iznosi 379.192,32 KM, izvodi građevinsko preduzeće D.O.O. „ELCOM“ Tuzla a rok za završetak radova je 90 dana.
Radi se o nastavku projekta obezbjeđivanja dodatnih količina pitke vode za građane općine Sapna a nakon izgradnje i opremanja pumpne stanice predstoji još i uvođenje vode u postojeći sistem vodosnabdjevanja čime će ovaj projekat biti u potpunosti završen a problem vodosnabdjevanja građana općine Sapna konačno riješen.
Sredstva za realizaciju ovog projekta biće obezbjeđena posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona iz Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede.