Main menu

Direktor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u posjeti Općini Sapna

U radnoj posjeti Općini Sapna boravili su direktor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla Amir Muharemović i njegova saradnica Tima Salihović, koji su sa načelnikom općine Sapna Zudinom Mahmutovićem razgovarali o budućoj saradnji ovih institucija.

Inače JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja trenutno udomljava više od 50 štićenika od kojih su neki i sa područja naše općine. Istaknuto je da građani sa područja općine Sapna, pojedinačno i organizovano, sve češće pomažu djeci smještenoj u ovom domu i da takav trend treba nastaviti i u budućnosti.

 

Općinu Sapna posjetila predstavnica OSCE-a

U radnoj posjeti Općini Sapna boravila je predstavnica OSCE-a BiH, ureda u Tuzli, Milana Memić koja je sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem razgovarala o europskim integracijama, te statusu mladih na području općine Sapna. Prestavnica OSCE-a naglasila je potrebu za boljom saradnjom mladih iz susjednih općina, te predstavila plan umrežavanja mladih sa područja Sapne, Teočaka, Lopara i Uglevika. Tim povodom OSCE-e bi organizovao zajedničke edukativne radionice za mlade sa područja ovih općina. 

Načelnik Mahmutović predstavio je problem zemljišno-knjižne evidencije naše općine i zatražio pomoć OSCE-a pri rješavanju ovog problema koji je od velikog značaja za dalje aktivnosti lokalne zajednice u osiguravanju uslova za privredni razvoj i zapošljavanje stanovništva.

Obilježavanje 24. godišnjice 206. Viteške brigade


U okviru obilježavanja 24. godišnjice osnivanja 206. Viteške brdske brigade Armije RBiH, danas su predstavnici Općine Sapna i boračkih udruženja i organizacija sa prostora općine Sapna, izvršili obilazak određenog broja porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. 

Program obilježavanja nastavlja se u petak kada će se proučiti tevhid šehidima u svim džematima Medžlisa lZ Zvornik, a završava u utorak 28. februara učenjem dove i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića u Nezuku i Mehdina Hodžića u Zaseoku, te na mezaru načelnika štaba 206. Viteške brdske brigade Mehmeda Garibovića u Vitinici. Istog dana će se održati i Svečana sjednica Općinskog vijeća Sapna.

Prilog: Program obilježavanja

  

  

 

Sa predsjednicima MZ razgovarano o komunalnim uslugama

Cjene komunalnih usluga bile su glavna tema sastanka načelnika općine Sapna Zudina Mahmutovića i njegovih saradnika sa predjednicima mjesnih zajednica i direktorom JKP Sapna. Na sastanku je donesen zaključak da tri predstavnika iz reda predsjednika mjesnih zajednica, zajedno sa direktorom JKP Sapna i nadležnom općinskom službom ponovno izvrše sve potrebne kalkulacije kako bi se iznašla tačna cijena koštanja pojedinih komunalnih usluga, prvenstveno odvoza i odlaganja smeća i sagledala mogućnost korekcije utvrđene cijene. Sa skupa su pozvani i JKP Sapna i građani da izvšavaju svoje obaveze u pogledu komunalnih usluga. Takođe se raspravljalo i o implementaciji projekta „Podrška za 25 najranjivijih porodica“, koji organizacija World Vision BiH provodi na teritoriji općine Sapna. Prisutni su upoznati sa pismom upozorenja ove organizacije i zaključcima sa sastanka koji je općinski načelnik održao sa predstavnicima organizacije World Vision BiH. Konstatovano je da su pojedinci iz mjesnih zajednica samovoljno vršili pritisak na službenike ove organizacije kako bi njihovi kandidati ušli u odabir korisnika ovog programa i time narušili ugled kompletne općine te doveli u opasnost povlačenje ove organizacije iz ovog ali i svih drugih projekata koje World Vision BiH planira sprovoditi u Općini Sapna.

  

 

Pomoć za 25 najsiromašnijih porodica

Predstavnici organizacije World Vision danas su posjetili Općinu Sapna gdje su sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem i njegovim saradnicima razgovarali o problemima tokom implementacije programskih aktivnosti na području općine Sapna.

„Općina Sapna je jedna od lokacija gdje World Vision provodi intenzivne aktivnosti već 12 godina i svugdje gdje se radi dese se i određene prepreke i poteškoće. Obzirom da u Sapni trenutno imamo 6 ili 7 velikih projekata koji se implementiraju, jedan od njih je imao određene poteškoće i djelovalo je prikladno da zajedno sa općinskom upravom, gospodinom načelnikom, rukovodiocem Centra za socijalni rad, direktorom škole i drugim našim partnerima, sjednemo i razgovaramo o praksama i načinima naše saradnje i da učvrstimo sve one dobre temelje koje smo izgradili ovih 12 godina, kako bi smo našim korisnicima, prvenstveno djeci, pružili sve ono što je u našoj mogućnosti. Konkretno se radi o jednom projektu koji za cilj ima da podrži 25 najsiromašnijih porodica na području općine Sapna. Mi smo trenutno u procesu selekcije i želja nam je da na jedan transparentan i korektan način odaberemo te porodice, da to budu zaista one porodice gdje su djeca u najvećoj socioekonomskoj potrebi, kako bi smo jednom intervencijom u trajanju od 14 do 18 mjeseci podržali te porodice koko bi se s jedne strane osamostalile, te da pruže bolje i više za svoju djecu i da toj djeci damo šansu da u budućnosti postanu neko ko će možda sjesti na načelničko mjesto“, kazao je World Vision program menadžer za regiju Tuzla Mirza Đelmo.

Govoreći o problemima na koje su naišli tokom realizacije ovog projekta, gospodin Đelmo je rekao: „Ne mislim da ima potrebe licitirati konkretnim dešavanjima. Sve stručne službe, koje su trebale biti uključene su uključene i ja samo mogu reći da sam sretan da smo jutros potvrdili osnove našeg partnerstva, dogovori li se kako nastupamo dalje a sve ono što je bilo možda i malo poteškoća i prepreka, ostavljamo iza sebe i fokusiramo se na rješavanje problema djece u Sapni.

„Na zahtjev predstavnika organizacije World Vision, održali smo ovaj sastanak na kojem su prisustvovali direktor JU OŠ „Sapna“, direktor JU Centar za socijalni rad, šef službe, predstavnici organizacije World Vision i ja kao nnačelnik. World Vision unazad nekoliko godina na prostorima općine Sapna implementira razne projekte koji nisu više u vrijednosti od po hiljadu konvertibilnih maraka već su te vrijednosti prevazišle možda i milionsku vrijednost. Do sada je sa njima bila izuzetno korektna saradnja i ja sam i danas iskoristio priliku da im se zahvalim na dosadašnjoj saradnji, te da pokušamo raditi i dalje. Naišli smo na obostrano razumijevanje, World Vision će svakako nastaviti raditi u našoj općini“, kazao je općinski načelnik Zudin Mahmutović.

Inače, organizacija World Vision trenutno na prostorima općine Sapna radi na nekoliko projekata, u fazi je implementacija, odnosno odabir korisnika po projektu „Podrška za 25 najranjivijih porodica“, u koji će ova organizacija uložiti oko 50.000 KM. Na današnjem sastanku dogovorena je podrška ovom projektu od strane Općine Sapna, koja će takođe učestvovati u iznosu od 10% ukupne vrijednosti projekta.

U skoroj budućnosti, World Vision na prostorima općine Sapna, planira realizaciju projekata podrške školama u Sapni i Vitinici, projekat „Smanjenja rizika za djecu u slučajevima elementarnih nepogoda“, te projekat „Izgradnje objekta Centra za socijalni rad“, kao i druge aktivnosti i intervencije direktno usmjerene na povećanje dobrobiti djece u Općini Sapna.