Main menu

Održana 22. redovana sjednica Općinskog vijeća

Na današnjoj 22. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna, raspravljalo se samo o jednoj tački dnevnog reda i to o Prijedlogu Odluke o pokretanju postupka prekategorizacije lokalne ceste Kalesija - Međeđa (Mramorovi) - Sapna u regionalnu cestu a koju su vijećnici jednoglasno usvojili.
Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je pokrenula postupak prekategorizacije nekoliko putnih pravaca među kojima je i put Kalesija - Sapna a za okončanje ovog postupka neophodno je da svaka lokalna zajednica preko čijeg teritorija prolaze trase puteva, donese odgovarajuće odluke neophodne za jedinstveno rješenje kategorizacije puteva.
Današnja Odluka Općinskog vijeća Sapna preduslov je za podnošenje zahtjeva prema Vladi Tuzlanskog kantona za prekategorizaciju dionice puta Kalesija - Sapna, koja prelazi preko teritorije općine Sapna, u regionalni put.
    
 

Općinski načelnik upriličio prijeme za predstavnike javnih institucija i dijasporu

Posljednje dane u 2019. godini, općinski načelnik Zudin Mahmutović rezervisao je za sastanke sa predstavnicima javnih institucija sa prostora općine Sapna i sa građanima općine Sapna koji trenutno žive i rade u inostranstvu. 
U opuštenom i ugodnom ambijentu sa predstavnicima javnih institucija razgovaralo se o aktivnostima provedenim u tekućoj godini i planovima rada za iduću godinu te o još boljem unapređenju saradnje svih institucija lokalnog karaktera.
Sa ciljem bolje komunikacije i saradnje, te jačanje veza sa dijasporom održan je i sastanak sa građanima općine Sapna koji trenutno žive i rade u inostranstvu.
Općinski načelnik prisutne je ukratko informisao o aktivnostima općinske administracije u protekloj godini i planovima za narednu godinu a želio je čuti i primjedbe, sugestije te prijedloge ljudi koji žive u mnogo razvijenijim sredinama Europe i njihova iskustva u pogledu funkcionisanja lokalne zajednice.
Zajednički zaključak prisutnih je da se posljednjih nekoliko godina mnogo uradilo na infrastrukturalnim projektima i unapređenju uslova života na prostorima općine Sapna i da sa ovakvim trendom treba nastaviti i u budućnosti.
    
    
 

Usvojen Budžet općine Sapna za 2020. godinu

Vijećnici Općinskog vijeća Sapna na današnjoj 21. redovnoj sjednici, usvojili su Budžet općine Sapna za 2020. godinu u iznosu od 4.175.153,00 KM, što je za oko 230.000,00 KM više od Budžeta za 2019. godinu. 
Također, usvojena je i Odluka o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2020. godinu, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta za 2019. godinu.
Općinski načelnik, kao predlagač ovih odluka, istakao je 2019. godinu kao jednu od najuspješnijih godina u realizaciji planiranih aktivnosti i infrastrukturalnih projekata te i Budžet za 2020. godinu najavio kao razvojni a za iduću godinu nagovijestio realizaciju brojnih projekta za čije finansiranje je planirano više od pola budžetskih sredstava.
Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće nosilaca izvršnih funkcija, izabranih dužnosnika, imenovanih lica, državnih službenika i namještenika u organima državne službe općine Sapna, čime su koeficijenti na plaće usklađeni u skladu sa propisima Federacije BiH koji regulišu ovu oblast ali su zbog male osnovice i dalje najmanje u odnosu na druge općinske organe uprave u kantonu.
Jednoglasno je usvojen Program rada Općinskog vijeća Sapna i Općinskog načelnika za 2020. godinu a većinom glasova usvojen je i Plan rada Općinske izborne komisije Sapna.
Vijećnici su jednoglasno usvojili Informaciju o bezbjednosnom stanju na području općine Sapna za period januar - septembar 2019. godine, a usvojene su i Informacija o broju i socijalnom statusu penzionera na području općine Sapna, Informacija o podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti i Informacija o stanju klizišta. 
    
   
   
 
 
 
 

Općina Sapna dodjelila podsticaje obrazovanju

Općina Sapna je najvjerovatnije jedina općina u Bosni i Hercegovini koja pored redovnih stipendija, vrši podsticaj obrazovanju na način da direktno finansijski pomaže učenike.
Naime, danas je u sali za sjednice općinskog vijeća Sapna, izvršena dodjela jednokratnih novčanih pomoći u vidu podsticaja obrazovanju za svu djecu koja su prvi put upisana u 1. razred Mješovite srednje škole Sapna u školskoj 2019/2020. godini a koji su još uvijek redovni učenici ove škole.
Za te namjene iz budžeta Općine Sapna za 2019. godinu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 25.200,00 KM a svakom od 63 učenika 1. razreda MSŠ Sapna, uplaćena su sredstva u pojedinačnim iznosima od po 400,00 KM.
„Na ovaj način želimo pomoći roditeljima u troškovima školovanja naše djece ali i stimulisati djecu da svoje srednje obrazovanje obavljaju u MSŠ Sapna koja ima kvalitet i nastavni kadar za prenošenje znanja neophodnog za eventualno dalje školovanje ili zaposlenje“, istakao je općinski načelnik Zudin Mahmutović te svim prisutnima poželio dobro zdravlje, sreću i puno uspjeha u novoj 2020. godini.
Ispred MSŠ Sapna prisutnima se obratila pedagogica Lejla Tanović, koja se u ime direktora MSŠ Sapna, svoje lično ime, te u ime učenika zahvala Općini Sapna i općinskom načelniku na ovom jedinstvenom gestu koji će u mnogome pomoći roditeljima učenika u školovanju svoje djece.
I prisutni učenici izrazili su veliko zadovoljstvo i zahvalu na novčanoj pomoći koju su dobili od Općine Sapna a odobrena sredstva, kako su istakli, dobro će im doći za nastavak školovanja.
  
 
    

Općinski načelnik upriličio prednovogodišnji prijem za predstavnike stranaka, IZ Zvornik i privrednike

U cilju sagledavanja dosadašnje saradnje i postignutih rezultata u godini koja je na izmaku, te razgovora o aktivnostima za narednu godinu, općinski načelnik Zudin Mahmutović jučer je upriličio prijeme za predstavnike Islamske zajednice Zvornik, predstavnike političkih subjekata sa prostora općine Sapna te sapanjskih privrednika. 
Ovakvi, sada već tradicionalni prijemi, koje općinski načelnik organizuje krajem svake kalendarske godine, prilika su da se u opuštenoj atmosferi razgovara o svim pitanjima koji su od interesa za određene kategorije i stanovništvo općine u cjelini, predlože ili najave planovi daljih aktivnosti kako lolalne vlasti tako i drugih interesnih grupa a sve u cilju unapređenja lokalne zajednice i društva u njoj.