Main menu

U naselju Gaj u toku radovi na rekonstrukciji i sanaciji lokalnog puta

Općinski načelnik Zudin Mahmutović jučer je posjetio naselje Gaj u MZ Sapna kako bi se uvjerio u dinamiku radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalnog puta kroz ovo naselje. 
Radovi su u punom jeku i u toku su završne pripreme za prostiranje asfaltne podloge koje će prema izjavama predstavnika izvođača radova uslijediti za nekoliko dana.
Radi se o rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta u dužini od 1.310 metara a vrijednost ove investicije iznosi 186.478,30 KM. Veći dio sredstava u iznosu od 146.478,30 KM obezbijeđen je iz budžeta TK-a, odnosno Direkcije cesta Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK-a uz posredovanje JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, dok su sredstva u iznosu od 40.000,00 KM obezbijeđena ličnim učešćem građana.
 
   

 

Počeli radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Kobilići - Međeđa

Ovih dana počeli su radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Sapna – Međeđa, dionica puta od Kobilića do Ravnih gora. 
U prvoj fazi vrši se sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela puta na lokalitetu Ravne gore. Radove izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak a vrijednost ugovorenih radova iznosi 51.364,29 KM.
Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Do kraja godine očekuje se potpisivanje ugovora za izvođenje radova na preostalom dijelu ovog puta za što su u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU), već obezbijeđena sredstva u iznosu od oko 300.000,00 KM.

 

Počeli radovi na rekonstrukciji preostalog dijela regionalnog puta Priboj - Sapna

Danas su počeli radovi na rekonstrukciji preostalog dijela regionalnog puta R-456 Priboj – Sapna čija dužina iznosi nešto veše od 3,5 kilometra, te izgradnji mosta preko rijeke Janje sa pristupnim saobraćajnicama i mosta preko rijeke Rastošnice.
Poslove rekonstrukcije saobraćanice i izgradnji mostova izvode dva preduzeća. Radove na rekonstrukciji jednog dijela kolovoza regionalne ceste R-456 u dužini od oko 700 metara iz pravca Rastošnice prema Godušu te izgradnji mosta preko rijeke Janje sa pristupnim saobraćajnicama izvodi građevinsko preduzeće d.o.o. Papilon Čelić – Koraj, dok radove na rekonstrukciji preostalog dijela regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna u dužini od 2.819 metara i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnica izvodi preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak.
Sredstva za konačni završetak ovog milionskog projekta, u iznosu većem od 3.600.000,00 KM obezbijeđena su iz sredstava Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.
Završetkom radova na ovim dionicama kompletan regionalni puta R-456 Priboj – Sapna biće rekonstruisan i u potpunosti asfaltiran.
 
   
 
 
 

Radovi na rekonstrukciji vodozahvata „Orlovski potok“

Na prostoru općine Sapna u toku je realizacija drugog od tri odobrena IFAD projekta Ureda za koordinaciju projekata (PCU) koji djeluje pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 
Radi se o projektu rekonstrukcije vodovodnog sistema za naselja Vitinica i Goduš, odnosno vodozahvata „Orlovski potok“.
Vrijednost projekta iznosi 244.810,69 KM a finansira se sredstvima Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede u iznosu od 171.367,48 KM i iz budžeta općine Sapna u iznosu od 73.443,21 KM.
Ovo je drugi od tri projekta koji su ugovoreni sa Uredom za koordinaciju projekata a koji se realizuju na prostoru općine Sapna.
U skadu sa potpisanim Memorandumom o razumjevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU) a koji se odnose na projekte ruralne infrastrukture, već je realizovan projekat izgradnje kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica a do kraja godine očekuje se potpisivanje ugovora za realizaciju i trećeg odobrenog projekta na sanacija seoskog-lokalnog puta Ravne gore - Kobilići.
Radove izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja iz Teočaka.
  

Počeli radovi na uređenju i utopljavanju objekta MSŠ Sapna


Radovi na realizacija projekta uređenja i utopljavanja objekta Mješovite srednje škole Sapna, koji je menadžment ove javne ustanove kandidovao prema Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona, počeli su jučer. Realizacijom ovog projekta smanjiće se troškovi toplifikacije objekta te doprinijeti zaštiti okoliša i životne sredine. 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 23.273,00 KM a veći dio sredstva u iznosu od 20.000,00 KM obezbijeđen je iz budžeta Tuzlanskog kantona dok je ostatak u iznosu od 3.273,00 KM obezbijedila JU MSŠ Sapna iz vlastitih sredstava, odnosno iz prihoda ostvarenih za upis vanrednih polaznika.
Radove na na ovom projektu izvodi preduzeće Dinamoco d.o.o. Kalesija.