Main menu

Radovi na izgradnji proizvodno - poslovnog objekta u Sapni privode se kraju

Radovi druge faze izgradnje proizvodno - poslovnog objekta u poslovnoj zoni kod sapanjske pijace, privode se kraju.
Izgradnja objekta, ukupne površine oko 1.400 metara kvadratnih proizvodno-poslovnog prostora, počela je prošle godine a u ovoj drugoj fazi izvode se fasaderski radovi i ugradnja stolarije.
Sredstva za realizaciju II - faze radova na ovom projektu, čija ukupna vrijednost sa PDV-om iznosi 218.570,02 KM, u cijelosti su obezbjeđena iz Budžeta Federacije BiH.
Po završetku ovih radova preostaje da se izvedu još i radovi na unutrašnjem uređenju objekta te vanjsko uređenje oko objekta.
Objeakat će koristiti za novi proizvodni pogon potencionalnih investitora te nova zapošljavanja.

    

  

 

Počeli radovi na uređenju nekropole stećaka

Danas su počeli radovi na uređenju nekropole stećaka na lokalitetu „Sječa“ u MZ Međeđa. Realizacijom ovog projekta općina Sapna će dobiti uređen prostor koji će zaljubljenicima ovakvih historijskih lokaliteta omogućiti kvalitetnije provedeno slobodno vrijeme ali koristi i drugim stanovnicima općine Sapna koji se žele baviti očuvanjem historijskih vrijednosti.
Predio „Sječe“ počinje sa gustom šumom i zapuštenim strmovitim pašnjacima na kojima se nalaze lijepo grupisani stećci različitih veličina, orijentacije istok - zapad, u formi sanduka i sljemenjaka, prekriveni obraslom zelenom mahovinom i lišajevima.
„Kameni spavači“ nijemi su svjedoci prohujalih vremena, naroda i kultura, dašak prošlosti koji u svom naslijeđu čuva brojne priče i najbolji su dokaz hiljadugodišnjeg življenja ljudi na ovim prostorima.
Projekat uređenja nekropole stećaka u potpunosti finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “EU za lokalne zajednice”, koji provode Centar za promociju civilnog društva i Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. BH.
 
    

 

Održan sastanak sa predstavnicima penzionera

Predstavnici Saveza penzionera Tuzlanskog kantona jučer su posjetili Općinu Sapna gdje su održali radni sastanak sa članovima Udruženja penzionera Općine Sapna nakon čega su održali i zajednički sastanak sa načelnikom Općine Sapna Zudinom Mahmutovićem.
Predstavnici saveza i općinskog udruženja penzionera zahvalili su se općinskom načelniku na dosadašnjoj podršci i saradnji te ga upoznali o svojim aktivnostima u predhodnom periodu i planovima daljeg rada i funkcionisanja.
Općinski načenik je izrazio zadovoljstvo radom kantonalnog saveza i općinskog udruženja penzionera te obećao nastavak dobre saradnje i podršku općine ovoj populaciji stanovništava.
Prema podacima Udruženja penzionera Općine Sapna, na području naše općine penziju ostvaruje preko 900 korisnika, od čega su njih 450 članovi udruženja.

Počeli radovi na izgradnji ulične rasvjete u Kraljevićima

Jučer su počeli radovi na izgradnji ulične energijski efikasne i ekološke javne rasvjete u MZ Kraljevići.
Radi se o veoma kvalitetnoj rasvjeti LED tehnologije, odličnih rasvjetnih mogućnosti sa najmanjom mogućom potrošnjom električne energije, što je ujedno i II-faza izgradnje ulične javne rasvjete u ovoj mjesnoj zajednici i obuhvata dužinu od oko 750 metara.
Radove čija vrijednost sa PDV-om iznosi 28.951,58 KM, izvodi preduzeće „ERING“ d.o.o. Živinice a rok za završeta istih je 60 dana. 
 
  

U toku radovi na lokalnom putu kroz Vitinicu

Krajem protekle sedmice počeli su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Vitinica - Han / Vitinica - škola, odnosno I – faza tog projekta koji se sastoji od zacjevljivanja kanala i izgradnje kolektora za odvodnju oborinskih voda koje veoma često prilikom jačih padavina oštećuju saobraćanicu i onemogućuju nesmetano odvijanje saobraćaja na ovoj relaciji.
Vrijednost I - faze rekonstrukcije ove dionice lokalnog puta iznosi 97.709,04 KM i finansiraće se sredstvima Fonda za povratak BiH a sve u cilju stvaranja infrastrukturnih uslova za održivi povratak stanovništva na ovom području a pod monitoringom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Radove izvodi građevinsko preduzeće „Izgradnja“ d.o.o. Teočak a rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana.