Main menu

U saradnji sa Razvojnim programom UN-a sanirana jedna stambena jedinica

U Saradnji Delegacije Europske unije u BiH, Vlade Federacije BiH i Općine Sapna a u skladu sa Protokolom koji je Općina Sapna potpisala sa Razvojnim programom UN-a - UNDP, ovih dana na prostoru općine Sapna, okončana je sanacija jedne stambene jedinice koja je bila oštećena usljed elementarnih nepogoda iz maja 2014. godine. 
UNDP koji je i nadležan za provođenje aktivnosti vezanih uz Program za oporavak od poplava - Stambeno zbrinjavanje u FBiH, izvršio je odabir korisnika i izvođača radova dok je Općina Sapna na sebe preuzela administrativne obaveze te posredovanje i primopredaju objekta.
Radi se o sanaciji porodične kuće u Kraljevićima koja je usljed klizišta pretrpjela znatna oštećenja a koja je sada dovedena u stanje koje ispunjava uslove za normalno stanovanje.

Općinu Sapnu posjetilo odlazeće i novoimenovano rukovodstvo LOT tima EUFOR-a

Protekle sedmice općinu Sapna posjetili su predstavnici LOT tima EUFOR-a iz Bratunca.
Tom prilikom odlazeći šef LOT tima EUFOR-a iz Bratunca upoznao je općinske zvaničnike sa novoimenovanim rukovodstvom, te se zahvalio na odličnoj saradnji koju je u svom mandatu imao sa Općinom Sapna.
Odlazeći šef LOT tima EUFOR-a iz Bratunca izrazo je veliko zadovoljstvo vidnim napretkom u svim oblastima koji je Općina Sapna ostvarila posljednjih godina te posebno pohvalio kulturno-zabavne aktivnosti koje su se u Sapni odvijale tokom ljetnog perioda a kojima je u nekoliko navrata lično prisustvovao.
Općinski načelnik Zudin Mahmutović, također se zahvalio predstavnicima EUFOR-a na dosadašnjoj saradnji te istakao da se općinska administracija maksimalno trudi kako bi se građani općine Sapna ali i svi koji posjete ove krajeve, osjećali lijepo i kako bi im boravak na ovim prostorima bio što ugodniji. Naročito se to odnosi na ljetni period kada ove prostore posjećuje veliki broj ljudi koji privremeno rade i borave u inostranstvu a posebno ga raduje činjenica kada ljudi koji žive u drugim državama ponesu lijepe uspomene iz Sapne, istakao je općinski načelnik Zudin Mahmutović.

Nastavljena izgradnja ulične rasvjete u Vitinici

Ovih dana u toku su radovi na izgradnji ulične energijski efikasne i ekološke javne rasvjete u MZ Vitinica (III – faza), čime će ova najveća mjesna zajednica na području općine Sapna biti kompletno osvijetljena. 
Radove čija vrijednost iznosi 93.200,49 KM, a koje finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, izvodi preduzeće ERING d.o.o. Živinice.
Ugovorena dužina trase izgradnje ulične rasvjete u ovoj fazi iznosi oko 5.400 m a obuhvata naselja Marniće, Ramiće, Džakić, Fatiće, Brđake, Hanđeliće, Mahmutoviće i Krstac.
Uskoro se očekuje početak radova na realizaciji još jednog projekta izgradnje energijski efikasne i ekološke javne rasvjete i to u MZ Kovačevići a namjera općinske administracije je da u budućnosti sve mjesne zajednice budu adekvatno osvijetljene.
Prilog: video
  
 

U Zaseoku i Nezuku u toku radovi na zacjevljivanju kanala i sanaciji puteva

Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je sa saradnicima obišao gradilišta u MZ Zaseok i MZ Nezuk gdje se izvode radovi sanacije putne infrastrukture.
U Zaseoku se izvode radovi na zacjevljivanju kanala na najkritičnijem dijelu lokalnog puta čime se put znatno proširuje i olakšava saobraćaj naročito u zimskom periodu.
U Nezuku se pored zacjevljivanja vrši i sanacija jednog dijela puta koji je pretrpio oštećenja usljed klizišta.
Radove, čija ukupna vrjednost iznosi oko 43.000,00 KM, izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak a sredstva za realizaciju ovih projekata obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna.
Također, općinski načelnik izdao je nalog nadležnoj općinskoj službi za izradu predmjera i predračuna rekonstrukcije i asfaltiranja dijela puta u Zaseoku koji prolazi pored zgrade MZ Zaseok, te dijela lokalnog puta od raskresnice puteva za Zaseok i Nezuk do skretanja za Debeljak u MZ Nezuk. Realizacija ovih projekata trebala bi započeti naredne godine. 
Prilog: VIDEO
    
 
    
 
  
 

Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna

Danas je u sali za sjednice održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Dnevnim redom sjednice planirano je 15 tačaka od kojih su najznačajnije bile one koje se tiču budžeta Općine Sapna.
Vijećnici su u okviru razmatranja prve tačke dnevnog reda donijeli Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta Općine Sapna za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine. Općinski načelnik Zudin Mahmutović, obrazlažući ovu odluku, kazao je da je plan prihoda budžeta za prvih šest mjeseci 2019. godine izvršen sa oko 90%, te da su prihodi dobro planirani jer je ostvarenje punjenja budžeta od stalnih izvora prihoda, kao što su direktni i indirektni porezi te takse, veće od planiranog a da se ukupno umanjenje planiranih prihoda odnosi na grant sredstva ili sufinasiranje projekata većih nivoa vlasti čija realizacija će početi u drugoj polovini godine. Što se tiče rashodovne strane budžeta, načelnik je pojasnio da su svi korisnici budžeta ispoštovani u 100% iznosima počev od korisnika stipendija, boračkih i drugih udruženja, plaća i drugih primanja uposlenika i sl.
Također, usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu. Ova odluka proizašla je iz potrebe uvrštavanja u budžet i raspodjele neplaniranih a pristiglih prihoda od direktnih i indirektnih poreza te tekućih transvera i donacija.
Obrazlažući Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu, općinski načelnik je kazao da se izmjene odnose na prihodovnu ali i na rashodovnu stranu sufinasiranja brojnih infrastrukturalnih projekata, kao što su nastavak izgradnje centralnog spomen obilježja, utopljavanje i rekonstrukcija zgrade MZ Međeđa, uređenje šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna, izgradnja ulične rasvjete u MZ Kovačevići, rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture koju u više mjesnih zajednica, posredstvom općinskog budžeta, dijelom sufinansiraju i građani svojim ličnim učešćem.
„Veliki broj projekata čija je realizacija u toku ili će tek početi, ne finasiraju se direktno iz budžeta općine Sapna, tako da se oni i ne pominju u ovoj Odluci. Direkcija regionalnih cesta će direktno iz svog budžeta finansirati rekonstrukciju dijela regionalne ceste Zvornik - Sapna, dionica od Nezučkog puta do sportske dvorane u vrijednosti od preko 900.000,00 KM, kao i izgradnju mosta na regionalnom putu R-456 u Rastošnici, finasiranje uređenja korita rijeke Sapne, čiji su radovi u toku, također ne ide preko općinskog budžeta a nastavak izgradnje ulične rasvjete u Vitinici u cijelosti finansira kantonalno ministarstvo“, pojasnio je Općinski načelnik kao predlagač ove odluke.
Na inicijativu vijećnika Dževada Mujčinovića i Zaima Ibrahimovića, u budžet su uvrštene i nove stavke koje se odnose na sufinansiranje rekonstrukcije lokalnih puteva u MZ Nezuk i MZ Zaseok.
Prema usvojenoj Odluci o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu, ukupan budžet općine Sapna za 2019. godinu iznosi oko 3.910.000,00 i u odnosu na prethodno planirani budžet povećan je za 729.000,00 KM.
Tokom današnjeg zasjedanja, vijećnici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, odnosno rekonstrukciju saobraćajnice i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnica, te Odluku o utvrđivanju javnog interesa za privremeno zauzimanje zemljišta pri sanaciji kosine ispod ceste na dijelu regionalnog puta R-456 dionica od Goduša do Sapne.
Također, usvojeni su izvještaji o radu JKP Sapna, Zajedničkog pravobranilaštva, JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna za 2018. godinu, te izvještaj Komisije za provođenje ponovljenog postupka javnog nadmetanja - licitacije poslovnih prostora u objektu sportske dvorane u Sapni.
Usvojena je i Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta općine Sapna za period od 2020. do 2022. godine, Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačko-invalidske zaštite za 2018. godinu, Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna, Informaciju o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna te Informaciju o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi.
Razmatrajući informaciju o raspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH, koja se odnose na pomoć nižim nivoima vlasti, vijećnici su konstatovali da unazad dvije godine, općina Sapna od tih sredstava nije dobila nikakvu pomoć iako je uredno i na vrijeme podnosila aplikacije za odobravanje tih sredstava. Vlada Federacije BiH je za ove namjene samo u posljednje dvije godine odobrila sredstva u iznosu od oko 32 miliona KM a sredstva su dodjeljivana općinama i gradovima koji su mnogo razvijeniji od općine Sapna. Na prijedlog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Sapna Fedahije Ahmetovića, usvojen je Zaključak kojim Općinsko vijeće Sapna izražava svoje nezadovoljstvo ovakvom raspodjelom navedenih sredstava iz budžeta Federacije BiH uz detaljno i argumentovano pojašnjenje, koji će biti proslijeđeni Vladi Federacije BiH.