Main menu

U toku građevinski radovi na sportskoj dvorani

Od kraja marta u toku su intezivni građevinski radovi na sportskoj dvorani u Sapni. Općinski načelnik Zudin Mahmutović, jučer je obišao ovaj objekat kako bi se upoznao sa načinom i dinamikom izvođenja radova. 

Inače, radove čija vrijednost iznosi 234.961,74 KM, izvodi preduzeće KRISTAL d.o.o. Živinice, a rok za završetak istih je 90 dana.

 

 

 

  

 

  

Utvrđen Okvirni plan i program obilježavanja Dana odbrane Sapne - „Čekić i nakovanj“

Organizacioni odbor za obilježavanje manifestacije Dani odbrane Sapne – „Čekić i nakovanj“, na sastanku održanom u petak, utvrdio je Okvirni plan i program obilježavanja ove manifestacije.
Program će početi 05. maja obilježavanjem Dana MZ Kobilići i obilaskom mjesta nevino stradalih mještana Kobilića.
Nakon planiranog programa u MZ Kobilići, na nivou Medžlisa IZ Zvornik, nakon džuma namaza, će se održati jedinstvena hudba i proučiti tevhid za sve poginule i umrle pripadnike Armije BiH.
Za 06. maj je planirano održavanje historijskog časa na Skakovici - lokacija Tomića brdo.
Historijski čas će se održati i 08. maja na lokaciji Velja glava u okolini Kamenice, a za 09. maj je planiran obilazak mezarja svih odlikovanih pripadnika Armije BiH sa prostora predratne opštine Zvornik i odlikovanih pripadnika Armije BiH koji su poginuli boreći se na ovim prostorima.
Manifestacija Dani odbrani Sapne – „Čekić i nakovanj“ se završava 10. maja, kada se program obilježavanja spaja sa programima obilježavanja Dana MZ Zaseok i Programom obilježavanja godišnjice pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada - Mehdina Hodžića.
Završna smotra uz svečano postrojavanje, obraćanje zvaničnika i zvanica te bogat kulturno zabavni program, će se održati u popodnevnim satima na sportskom poligonu OŠ „Sapna“.
Slijedeći sastanak Organizacionog odbora zakazan je za srijedu 12.04.2017. godine.
   

Potpisani ugovori o stručnom osposobljavanju

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika upriličeno potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Radi se o pet visokokvalifikovanih lica koji su nakon uspješnog završetka VII stepena stručne spreme, aplicirali na Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno odrađivanje pripravničkog staža radi sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita. Stručno osposobljavanje će se obavljati u organu uprave Općine Sapna, JU Centar za socijalni rad, JU OŠ „Sapna“ i MUP TK-a u trajanju od po godinu dana, počev od 10.04.2017. godine.

Ugovore je u ime Općine Sapna kao davaoca sredstava po ovim ugovorima, potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović, te u ime JU Centar za socijalni rad i JU OŠ „Sapna“, direktori Salih Omerović i Mujo Salihović, kao predstavnici ustanova u kojima će se obavljati stručno osposobljavanje, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a ranije dalo potrebnu saglasnost kojom se reguliše obavljanje stručnog osposobljavanja.

 

    

   

Održana 4. redovna sjednica OV Sapna

Na predloženom dnevnom redu 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Sapna, našlo se 17 tačaka, a na zahtjev Općinskog načelnika u dnevni red su uvrštene još dvije tačke.

U prvoj tački dnevnog reda novoimenovana vijećnica Medina Hasanović, koja je bila sljedeća rangirana na listi Stranke demokratske akcije na proteklim lokalnim izborima, a koja je dobila mandat nakon što je dosadašnji vijećnik Elvir Garibović podnio ostavku u općinskom vijeću, dala je svečanu zakletvu i tako postala punopravni član Općinskog vijeća Sapna.

U nastavku zasjedanja, vijećnici su usvojili Odluku o Godišnjem obračunu (završni račun) i Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2016. godinu, potvrdili provedene izbore u mjesnim zajednicama općine Sapna, te donijeli Odluku o određivanju prostora za mirno okupljanje. Usvojen je i prijedlog Pravilnika o finansiranju organizacija iz oblasti kulture i sporta, donesena odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana i predsjednika Izborne komisije Sapna, te imenovana komisija za provođenje postupka po tom Javnom oglasu.

Usvojen je i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i jednog člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi općine Sapna za 2016. godinu, kao i Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad takođe za 2016. godinu.

Jednoglasno su usvojeni Izvještaji o radu boračkih udruženja, Informacija o planu proljetne sjetve, te Informacija o korištenju taksi stajališta. Konstatovano je da u Sapni postoje 4 upražnjena taksi stajališta. te je klub vijećnika SDA pozvao sve zainteresovane za obavljanje ove djelatnosti da se jave nadležnoj službi u organu uprave Općine Sapna kako bi dobili sve potrebne informacije o načinu i uslovima za pokretanja taksi djelatnosti.

Bez primjedbi usvojena je i Informacija o mjerama zaštite od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava, a jednoglasno je usvojen i Zaključak kojim se daju primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o šumama.

Podržana je Inicijativa, koju je potpisalo 12 predsjednika mjesnih zajednica sa prostora općine Sapna o smanjenju cijene odvoza komunalnog otpada, te je usvojena Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga na području općine Sapna, kojom se cijena odvoza komunalnog otpada smanjuje na 6,95 KM, uz zaključak da, ukoliko bude potrebe, Općina Sapna finansira razliku nedostajućih sredstava nastalim ovim smanjenjem cijene, te da se pojača inspekcijski nadzor i preduzmu sve zakonske mjere za uključivanje svih građana u korištenje komunalnih usluga.

 

  

   

  

Obilježen Dan MZ Sapna

U Sapni je jučer prigodnim vjerskim i kulturnim programom upriličeno obilježavanje 5. aprila - Dana MZ Sapna, koji se obilježava i kao dan otpora ove mjesne zajednice. 
Učenjem tevhida, obilaskom mezarja, polaganjem cvijeća na šehidskom spomen obilježju, kao i svečanom sjednicom vijeća mjesne zajednice, te časom historije, sapnjaci su se prisjetili dešavanja od prije 25. godina, kada je 05. aprila 1992. godine, pala prva žrtva srpsko-crnogorske agresije na ovim prostorima.
Svečanoj sjednici vijeća MZ Sapna prisustvovale su brojne linčosti iz kulturno-političkog života sa ovih prostora, a prigodan historijski čas održao je profesor historije Nijaz Omerović. Skupu su se obratili i općinski načelnik Zudin Mahmutović, te predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić.
Predsjednik MZ Sapna Fadil Seferović uručio je desetak zahvalnica građanima i ličnostima koji su dali svoj doprinos i aktivno učestvovali u događajima koji su se odigrali 05. aprila 1992. godine ali i za podršku raznim projektima koji su se u zadnje vrijeme realizovali na području ove mjesne zajednice.