Main menu

Izrada Ekspertne analize zaštite i spašavanja

U sklopu implementacije Memoranduma o razumjevanju za realizaciju projekta „Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava“, Službu civilne zaštite Općine Sapna danas je posjetio Dževad Glinac predstavnik Centra civilnih inicijativa. On je sa pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu Hamidom Omerovićem i njegovim saradnicima analizirao stanje zaštite i spašavanja na području općine Sapna, a u cilju prikupljanja i objedinjavanja podataka neophodnih za izradu Ekspertne analize zaštite i spašavanja.

Prezentovani programi sufinansiranja zapošljavanja

U okviru redovnih aktivnosti oko prezentacije Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 i Programa sufinansiranja samozapošljavanja „Start up“ 2017, Federalnog zavoda za zapošljavanje, direktor JU Služba za zapošljavanje TK-a Senad Muhamedbegović sa svojim saradnicima, danas je posjetio Općinu Sapna. 

Na sastanku upriličenom u kabinetu općinskog načelnika, kojem su prisustvovali načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović i njegovi saradnici, predstavnici JU Služba za zapošljavanje TK-a su prezentirali osnovne detalje navedenih programa i njihovu finansijsku konstrukciju.
Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017, na nivou Federacije BiH, predviđena su sredstva u iznosu od 18.000.000,00 KM od kojih je 3.657.330,84 KM planirano za Tuzlanski kanton. Program ima za cilj zapošljavanje najmanje 6.000 osoba.
Program sufinasiranja samozapošljavanja „Start up“ 2017, na nivou Federacije BiH će se realizovati sa planiranim sredstvima u iznosu od 3.000.000,00 KM od kojih je za Tuzlanski kanton planirano 609.555,14 KM i koji za cilj ima zapošljavanje 800 osoba.
Javni pozivi po ovim programima bi trebali biti raspisani do kraja tekućeg mjeseca.

Na priloženim linkovima možete preuzeti prijedloge navedenih programa koji su bez izmjena i dopuna usvojeni na sastanku direktora javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, održanom 24.01.2017. godine u Grudama.

Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017

Programa sufinansiranja samozapošljavanja „Start up“ 2017

 

 

Pronađeno tenkovsko zrno u Kobilićima

Građani su protekle sedmice Službi civilne zaštite Općine Sapna, prijavili pronalazak neeksplodiranog ubojnog sredstva. Radilo se o tenkovsko-pancirnom zrnu koje je pronađeno u Kobilićima. Predstavnici Službe civilne zaštite Općine Sapna su odmah izašli na lice mjesta i izvršili obilježavanje pronađenog neeksplodiranog ubojnog sredstva, te o tome obavjestili Federalnu upravu civilne zaštite. Tim za uništavanje i izmještanje neeksplodiranih ubojnih sredstava – mina, Federalne uprave civilne zaštite, izvršio je bezbjedno izmještanje i uništavanje pronađenog zrna. 

Služba civilne zaštite Općine Sapna obavještava građane da na području naše općine još uvjek ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava (mina, granata i sl.), te upozorava da ukoliko ih primjete iste ne pomjeraju već o tome odmah obavjeste Policijsku stanicu Sapna ili Službu civilnu zaštitu Općine Sapna koji će preduzeti dalje korake na izmještanju ili uništavanju pronađenog NUS-a.
Prijave se mogu izvršiti putem besplatne telefonske linije na broj 121 ili na broj telefona Službe civilne zaštite Općine Sapna 035/599-551.

Za toplifikaciju OŠ „Sapna“ 120.000 KM

Krajem protekle sedmice Komitet INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora 2014 - 2020., odobrio je projekat međugranične saradnje Tuzlanskog kantona i Brodsko - posavske županije u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost „Smart school" projekta je 3.234.000,00 KM, a on, između ostalog predviđa toplifikaciju i podizanje stepena energijske efikasnosti u šest škola na području našeg kantona. 

JU Osnovna škola „Sapna“ će biti jedan od korisnika tih sredstava, u iznosu od oko 120.000,00 KM, predviđenih za energetsku obnovu, odnosno toplifikaciju centralne osnovne škole u Sapni.
Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice, na čelu sa pomoćnikom ministra za prostorno uređenje i građenje Fahrudinom Delićem, protekle sedmice su već posjetili OŠ „Sapna“ radi sagledavanja stanja i dogovora oko dalje realizacije tog projekta.

Direktor JU OŠ „Sapna“ Mujo Salihović, naglašava da je tokom 2016. godine okončano nekoliko projekata u JU OŠ „Sapna“, od kojih ističe rekonstruciju vanjske stolarije na centralnoj osnovnoj školi u Sapni te u područnim školama u Vitinici i Godušu, koja je finansirana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u iznosu od 20.000,00 KM.
Zatim, projekat „Rekonstrukcije mokrih čvorova“ u centralnoj osnovnoj školi i područnim školama u Vitinici i Godušu koji se realizuje u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Muslim Aid“, a za koji je obezbjeđeno oko 11.000,00 KM. Za ovaj projekat izvršena je nabavka materijala a radovi će se izvršiti tokom ljetnog raspusta.
Preko organizacije World Vision BiH, nabavljen je video nadzor u prostorijama centralne škole i područne škole u Vitinici čija vrijednost iznosi oko 8.000,00 KM. Takođe, putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, nabavljene su tri kompletne i dio još jedne multimedijalne učionice, od kojih su dvije za u centralnu školu, a po jedna za područnu školu u Vitinici i Sapni. Vrijednost ove opreme iznosi oko 5.000,00 KM.
JU OŠ „Sapna“ je putem Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica, aplicirala za realizaciju projekta „Uređenja školskog dvorišta i parking prostora centralne škole u Sapni“ te projekat „Uređenja školskog dvorišta i izgradnju kotlane za područnu školu u Međeđi“. Putem organizacije World Vision, JU OŠ „Sapna“ je Švicarskoj ambasadi u BiH, aplicirala projekat „Rekonstrucije krova na fiskulturnoj sali“. Za ove projekte se iščekuju rezultati po podnesenim aplikacijama.
Direktor Salihović je posebno pohvalio nastavno osoblje, koje je svojim dobrovoljnim prilozima obezbjedilo sredstva za unutrašnju rekonstrukciju zbornice i nabavku ormara za zbornicu u centralnoj školi, te istakao da će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena iznalaženju mogućnosti za finansiranje projekta „Zamjene krovne konstrukcije i krova na centralnoj školi“. Procjena je da bi vrijednost ovog projekta iznosila oko 70.000,00 KM.

  

 

Nabavljena moderna oprema za katastar zemljišta

Ovih dana izvršena je nabavke moderne opreme za potrebe Službe za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Sapna. Nabavku opreme finansiralo je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona a vrijednost iste iznosi 9.014,41 KM. Sa novom opremom postizat će se mnogo precizniji i brži rezultati mjerenja te obavljati svi neophodni poslovi iz oblasti geodezije.