Main menu

Potpisani ugovori za poslove predškolskog odgoja i obrazovanja

U skladu sa članom 3. Memoranduma o saradnji za realizaciju projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta - BiH na putu ka EU“ i nadležnostima u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, danas je sa šest profesora razredne nastave, potpisao ugovore o privremenim i povremenim poslovima za odgajatelje djece koja su u godini prije polaska u školu.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja će trajati ukupno 150 sati, počev od 03. aprila do 14. juna 2017. godine.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i direkotor JU OŠ „Sapna“ Mujo Salihović koji je istakao da je za predškolski odgoj i obrazovanje upisano ukupno 91 dijete, od čega najviše u područnoj školi u Vitinici, 35 djece u dva odjeljenja, u centralnoj školi 22 djece, zatim u PŠ Nezuk 12, PŠ Sapna 11, PŠ Međeđa 10 i u PŠ Goduš samo 1 dijete.

   

 

Potpisan Ugovor za sanaciju puta Nezuk - Baljkovica - Zukići

Nakon okončanja postupka javne nabavke, danas je u Općini Sapna potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji putne komunikacije Nezuk - Baljkovica - Zukići u dužini od 800 metara. 

U ime općine Sapna Ugovor je potpisao Općinski načelnik Zudin Mahmutović, a u ime izvođeča radova, „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, direktor Hajrudin Imširović. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 19.864,85 KM.

 

Zakazana 4. redovna sjednica OV Sapna

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović za četvrtak 06.04.2017. godine, zakazao je 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Sapna. Za dnevni red je predloženo 17 tačaka i to:

1. Izvještaj Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine:
a) Odluka o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu.
b) Davanje svečane izjave.
2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna (završnog računa) i Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2016.godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana i predsjednika izborne komisije Sapna.
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o potvrđivanju izbora u Mjesnim zajednicama općine Sapna.
5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o određivanju prostora za mirno okupljanje.
6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist općine Sapna.
7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje člana i predsjednika izborne komisije Sapna.
8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna.
9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika i Općinski službi općine Sapna za 2016.godinu.
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Sapna i Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna za 2016.godinu.
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu boračkih udruženja za 2016.godinu.
13. Razmatranje i usvajanje Informacije o planu proljetne sjetve.
14. Razmatranje i usvajanje Informacije o korištenju taksi stajališta na prostoru općine Sapna u 2016.godini.
15. Razmatranje i usvajanje Informacije o mjerama zaštite od MES-a i NUS-a.
16. Razmatranje i provođenje Javne rasprave o Nacrtu Zakona o šumama.
17. Tekuća pitanja:
a) Zahtjevi
b) Inicijative
c) Vijećnička pitanja.

Obilježavanje 5. aprila - Dana MZ Sapna

U mjesnoj zajednici Sapna 5. aprila se obilježava Dan mjesne zajednice i 25. godišnjica od pružanja otpora. Tim povodom u područnoj školi u Gornjoj Sapni, sa početkom u 09,30 sati, će biti upriličena prigodna priredba, dok će na platou ispred škole u 10,00 sati biti organizovan turnir u fudbalu za mlađe uzraste. Za starije uzraste turnir će biti organizovan u 11,00 sati na igralištu u Johaku.

Istog dana prije podne u džamiji u Sapni će biti proučen tevhid, a poslije podne na programu je obilazak šehidskih mezarja, i polaganje cvijeće na spomen obilježju.

Tokom obilježavanja 5. aprila - Dana mjesne zajednice Sapna i 25. godišnjice od pružanja otpora u područnoj školi u Gornjoj Sapni, sa početkom u 14,20 sati, će biti održana svečana sjednica Vijeća mjesne zajednice, te historijski čas. U 18,00 sati ispred područne škole je narodno veselje.

  

Počele pripreme za manifestaciju Dani odbrane Sapne - "Čekić i nakovanj"

Danas je u sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, održan prvi radni sastanak inicijativnog odbora za obilježavanje manifestacije Dani odbrane Sapne - „Čekić i nakovanj“.
Skupština Tuzlanskog kantona je ovu manifestaciju uvrstila Zakon o značajnim datumima, događajima i ličnostima TK-a, te su s tim u vezi pokrenute aktivnosti kako bi se izradio kvalitetan plan i program obilježavanja.
Sastanku su pored ratnog komandanta 206. Viteške brdske brigade Šemsudina Muminovića i predsjednika Skupštine TK-a Senada Alića, prisustvovali komandanti bataljona i komandiri jedinica koje su tokom agresije na BiH branili i odbranili ovo područje, zatim predstavnici boračkih udruženja sa prostora općina Sapna i Zvornik, predstavnici IZ Zvornik, javnih institucija, kao i predstavnici općinske zakonodavne i izvšne vlasti.
Dogovoreno je da se za manifestaciju Dani odbrane Sapne – „Čekić i nakovanj“, koja će se ubuduće održavati od 5. do 10. maja, napravi kvalitetan i sadržajan program te je u tu svrhu izabrana radna grupa koja će do narednog sastanka, zakazanog za naredni petak, pripremiti nacrt plana i programa obilježavanja ove manifestacije.