Main menu

Zakazana 2. redovna sjednica OIK-a Sapna

Na osnovu člana 12. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Sapna, predsjednik Općinske izborne komisije Sapna Muzijet Kahrimanović sazvao je 2. redovnu sjednicu Komisije, koja će biti održana dana 24.01.2017. godine (utorak), sa početkom u 12:00 sati, u Općini Sapna, kancelarija broj 10.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Zapisnika sa 1. redovne sjednice izborne komisije.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Centra za birački spisak.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja knjigovođe o stanju novčanih sredstava na računu izborne komisije i uplatama.
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga pripreme Izvještaja o radu izborne komisije Sapna za 2016. godinu.
5. Razno.

Sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja

Danas je u načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović održao sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja sa prostora Općine Sapna. 

Razgovaralo se o pripremi materijala za izradu idejnog rješenja izgradnje Centralnog spomen obilježja poginulim borcima i civilnim žrtvama iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, obilježavanju godišnjice formiranja 206-246. Viteške brdske brigade i obilježavanju manifestacije „Dani odbrane Sapne - Čekić i nakovanj“.
U toku je prikupljanje i ažuriranje spiskova poginulih boraca i civilnih žrtava rata, nakon čega će se pristupiti izradi idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja čija izgradnja je planirana pored Gradskog stadiona u Sapni.
Za obilježavanja godišnjice osnivanja 206., kasnije 246. Viteške brdske brigade, je planirano održavanje svečane akademije, obilazak porodica poginulih boraca i polaganje cvijeća na spomen obilježja na mjestu pogibije Heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, kapetana Mehdina - Senada Hodžića i kapetana Hajrudina Mešića.
Takođe, sačinjen je i nacrt plana obilježavanja manifestacije „Dani odbrane Sapne „Čekić i nakovanj“, koja će trajati od 01. do 10. maja. Ova manifestacija je u skladu sa Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona, ušla u zvanični kalendar obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata za Tuzlanski kanton i ove godine će sadržavati niz manifestacija i događaja koji će evocirati uspomene na događaje i ličnosti sa ovih prostora iz perioda rata.
U periodu od 01. do 10. maja 1992. i 1995.godine, dešavali su se događaji i neke od predsudnih bitaka u odbrani ove teritorije, kao što su stradanja mještana Donjeg Zaseoka i Kobilića, ulazak agresorske vojske i tenkova u Sapnu, oslobađanje Sapne, borbe za Zaseok, Nezuk i Vitinicu, pogibija heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Mehdina - Senada Hodžića, zarobljavanje prvog tenka u Armiji BiH, te slamanje jedne od najžešćih agresorskih ofanziva pod nazivom „Čekić i nakovanj“.

 

Posjeta predsjednika Skupštine TK-a Općini Sapna

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić, danas je bio u posjeti kod načelnika Općine Sapna Zudina Mahmutovića. Razgovor se vodio o problemima lokalne zajednice te iznalaženju načina i mogućnosti da se ti problemi prevaziđu posebno u pogledu rješavanja sporova oko vlasništva nad zemljištem u poslovnoj zoni na kojem je planirana izgradnja privrednih objekata.

„Zbog neuređene zemljišno-knjižne evidencije te problema oko prijenosa podataka iz Zemljišno-knjižnog ureda u Zvorniku, koji je prije agresije na BiH vodio evidenciju o vlasništvu nad nekretninama sa ovih prostora, u sadašnju nadležnost Zemljišno-knižnog ureda u Kalesiji, pojavili su se značajni problemi koji usporavaju dogovorene investicije za ulaganja u izgradnju privrednih objekata i otvaranje novih radnih mjesta u Općini Sapna, te je neophodno uključivanje viših nivoa vlasti kako bi se ovaj problem što prije riješio“, istakao je načelnik Zudin Mahmutović.

Novogodišnja čestitka općinskog načelnika

Čestitku građanima povodom nastupajućih novogodišnjih praznika uputili su općinski načelnik Zudin Mahmutović i predsjedavajući Općinskog vijeća Fedahija Ahmetović, u kojoj stoji: „Svim građanima Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu, a posebno građanima Općine Sapna želimo sretnu i uspješnu nastupajuću 2017. godinu“.

Održan sastanak sa dijasporom

Načelnik općine Sapna, Zudin Mahmutović sa svojim saradnicima, danas je održao sastanak sa građanima općine Sapna koji trenutno žive i rade u inostranstvu. Cilj sastanka je bio uspostava komunikacije i saradnje, te jačanje veza sa dijasporom.

Načelnik se zahvalio svim ljudima koji privremeno žive i rade u inostranstvu na pomoći koju su pružali ovoj teritoriji tokom rata ali i u postratnom periodu pa sve do danas.
U svom obraćanju načelnik je upoznao prisutne o planovima lokalne zajednice vezanim za infrastrukuralne projekte ali posebnu pažnju je posvetio privrednom razvoju općine. Naglasio je da će svi planirani infrastrukturalni projekti biti završeni ali da je našoj lokalnoj zajednici potrebna pomoć svih kako bi se što veći broj ljudi zaposlio na prostoru općine Sapna. Stim u vezi po prvi put općina je u svom Budžetu planirala sredstva u iznosu od 100.000 KM za podsticaj u zapošljavanju.
Nas kao lokalnu zajednicu veoma interesuje da se naši ljudi organizuju u inostranstvu, u vidu zavičajnih klubova ili slično, kako bi ubuduće mogli lakše i bolje komunicirati.
Sastanku je prisustvovao i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić.
„Kada je u pitanju današnji sastanak koji je organizovao načelnik, ovo je jedan dio politike koji provodimo na prostoru općine Sapna. Mi do sada potencijale naših ljudi koji rade širom Europe nismo iskoristili ili nismo imali neku veću saradnju sa našim ljudima na privremenom radu u inostranstvu. Ovo je jedan početak, prilika da razmjenimo mišljenja i da pokušamo našim ljudima prezentovati pravu sliku naše teritorije i ono što su naši planovi i obaveze u narednom periodu, osjećamo potrebu da se i ti ljudi uključe, pogotovo kada je u pitanju privredni dio, gdje naši ljudi imaju dobrih sredstava i mogli bi ulagati. Naša djeca koja se školuju su jedni od najboljih učenika i studenata u Europi ali vidimo da nam Europa kupi naše kadrove, odmah po završetku nekog jačeg fakulteta, traže našu djecu, gotovu, školovanu. Mi ćemo omogućiti našim ljudima bolju i korektniju saradnju. Danas smo čuli i neke nedostake na našoj teritoriji, koji su nam ukazani i mi ćemo to sigurno otkloniti,“ istakao je Alić.