Main menu

Održana 2. redovna sjednica OV Sapna

Danas je održana 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Na dnevnom redu se našlo čak 28. tačaka, od kojih su svakako najznačajnije one koje su se odnosile na Budžet.
Usvojen je izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih 9 mjeseci 2016. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta za 2016. godinu, Budžet za 2017. Godinu, te Odluka o izvršenju Budžeta za 2017. godinu.
Usvojeni Budžet Općine Sapna za 2017. godinu je veći od Budžeta za 2016. godine za 750.000 KM i ukupno iznosi 3.436.197,50 KM. Razlika u prihodovnoj strani se odnosi na potporu od strane viših nivoa vlasti koja za narednu godinu planirana u iznosu većem od milion KM.
Usvojena je i Odluka o platnim razredima i koeficijentima za plaće nosioca izvršnih funkcija, izabranih dužnosnika, imenovanih lica, državnih službenika i namještenika u organima državne službe općine Sapna, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju putnih pravaca u zimskom periodu, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JKP “Sapna” d.o.o. Sapna, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sapna, te Odluke o razriješenju i imenovanju predsjednika i članova skupštine JKP „Sapna“ i JP „Veterinarska stanica“ Sapna.
Općinsko vijeće Sapna usvojilo je i svoj Program rada, te Program rada Općinskog načelnika za 2017. godinu.
Razmatrane su i usvojene informacije o radu mjesnih zajednica, stanju kulture i sporta, uspjehu i upisu učenika MSŠ Sapna, te informacije o stanju matičnih knjiga i arhivske građe u organu uprave općine Sapna.
Takođe, usvojen je i Pravilnik o kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata VII stepena stručne spreme za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa.

  

 

Održan sastanak sa predsjednicima MZ

Načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, danas je u svom kabinetu održao radno-informativni sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica sa područja općine Sapna.

Na satsanku je najviše bilo riječi o izvršenju Budžeta općine za 2016. godinu, prijedlogu Budžeta za 2017. godinu, te planovima aktivnosti općinske administracije za narednu godinu.

Bila je ovo prilika da i predsjednici mjesnih zajednica upoznaju načelnika sa aktivnostima koje planiraju provoditi u narednom periodu.

  

 

Završeni radovi na sanaciji 6 kuća u Biberovićima

Komisija za pregled izvedenih radova, uz prisustvo predstavnika organizacije World Vision BiH i općine Sapna, danas su izvršili tehnički pregled 6 stambenih objekata u naselju Biberovići koji su sagrađeni po projektu Rekonstrukcije i sanacije stambenih jedinica za socijalno ugrožene Romske porodice po sistemu „ključ u ruke“ u općini Sapna.

Vrijednost ovog Projekta iznosi 172.220,74 KM a sredstva su osigurali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i organizacija World Vision BiH.

Izvođač radova „INTER EXT“ d.o.o Banovići završio je radove u predviđenom vremenskom roku, odnosno u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Ukoliko Komisija za tehnički pregled radova utvrdi da su radovi izvedeni stručno i kvalitetno i u skladu sa projektnom dokumentacijom, ubrzo će biti upriličena i svečanost dodjele ključeva korisnicima.

  

  

  

Podjela paketića prvačićima OŠ Sapna

Načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, danas je povodom Dana dječije radosti upriličio podjelu paketića za sve učenike prvih razreda Osnovne škole Sapna. Podjela paketića prvačićima izvršena je u svim područnim školama kao i u centralnoj osnovnoj školi.

„Koristim priliku da djeci poželim puno sreće, zdravlja i veselja povodom Dana dječije radosti i od sada pa u buduće, Općina Sapna će svake godine dodjeljivati paketiće prvačićima Osnovne škole Sapna“, izjavio je načelnik Mahmutović.

 

  

  

  

 

 

Sastanak sa korisnicima bespovratnih sredstava

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika održan sastanak sa korisnicima jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihovih porodica sa područja općine Sapna. 

Odlukom Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, sa područja općine Sapna je 12 korisnika ovog vida pomoći u ukupnom iznosu od 29.000,00 KM.
Ministarstvo za boračka pitanja TK-a, će po početku građevinske sezone uplatiti odobrena sredstva na namjenski općinski račun, a služba nadležna za boračko-invalidsku zaštitu u općini Sapna je obavezna realizirati sredstva prema krajnjim korisnicima u skladu sa važećim Pravilnikom.
S tim ciljem je i održan današnji sastanak kako bi se korisnici upoznali sa pravima i obavezama tokom realizacije ovog programa, odnosno kako bi se skrenula pažnja korisnicima na obavezan namjenski utrošak odobrenih sredstava u skladu sa potpisanim Ugovorom.