Main menu

Održana svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu Dana nezavisnosti i Dana brigade

Povodom Prvog marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 24. godišnjice od formiranja 206. viteške brdske brigade u Sapni je održana svečana sjednica Općinskog vijeća kojoj su pored predstavnika općine Sapna i općinskih vijećnika prisustvovali i predstavnici boračkih organizacija, javnih ustanova, mjesnih zajednica, kao i veliki broj građana sa područja općine Sapna i drugih općina.

Na svečanoj sjednici, nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine i učenja fatihe prisutnim zvanicama se prigodnim referatom obratio predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović, koji se u svom izlaganju osvrnuo na okolnosti koje su dovele do organizacije i provođenja referenduma, ali i na značaj obilježavanja 1. marta, kao Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, te uputio čestitke prisutnim zvanicama i građanima, dok je Šemsudin Muminović, kao jedan od ratnih komadanata 206. viteške brdske brigade, govorio o njenom formiranju i ratnom putu, te uputio iskrene čestitke u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 24. godišnjice od formiranja 206. Viteške brdske brigade. Čestitke prisutnim zvanicama i građanima, te pripadnicima 206. viteške brdske brigade uputio je i općinski načelnik Zudin Mahmutović. Nakon obraćanja zvaničnika, prisutne zvanice su prigodnim recitacijama i drugim sadržajima počastili i učenici Mješovite srednje škole Sapna.

U okvru obilježavanja Prvog marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 24. godišnjice od formiranja 206. viteške brdske brigade u svim džamijama na području općine Sapna su proučeni tevhidi. Posjećena su mjesta pogibije, proučene dove i položeno cvijeće na spomen obilježjima i mjestima pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Mehdina Hodžića Senada u Zaseoku i Hajrudina Mešića Hajre u Nezuku, te načelnika štaba 206. viteške brdske brigade Mehmeda Garibovića u Vitinici, te je izvršen i obilazak porodica iz reda boračke populacije.

  

 

  

Čestitka u povodu 1. marta - Dana nezavisnosti BiH i 24. godišnjice od formiranja 206. Viteške brigade

Povodom Prvog marta, Dana nezavisnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine i 24. godišnjice formiranja 206. Viteške brdske brigade čestitke građanima su uputili predsjedavajući Općinskog vijeća Fedahija Ahmetović i Općinski načelnik Zudin Mahmutović, u kojima stoji: „Svim građanima općine Sapna kao i svim bosancima i hercegovcima koji je vole, koji su se borili i koji se bore za suverenu i samostalnu Bosnu i Hercegovinu i doživljavaju je svojom domovinom, čestitamo praznik, sa željom da buduće dane obnovljene nezavisnosti države Bosne i Hercegovine dočekate i obilježite u idealima za koje ste se borili. Posebne i iskrene čestitke upućujemo porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, te ratnim komandirima i komandantima kao i svim drugim braniocima Bosne i Hercegovine, u povodu obilježavanja 24. godišnjice od formiranja 206. Viteške brdske i 242. Muslimansko-zvorničke lahke brigade.“

Održan radni sastanak sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Općinu Sapna danas su posjetili vršilac dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Amel Mehanović i sekretar Aziza Ibraković, koju su sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem razgovarali o zakonskim propisima iz oblasti inspekcijskog nadzora sa posebnim akcentom na građevinski inspektorat. 

Naglašena je potreba institucionalnog angažmana na rješavanju problema oko loših uslova rada pojedinih institucija i privatnih objekata smještenih u zanatskom centru u Sapni, gdje zbog oštećenja krova, posebno u periodima obilnijih kišnih ili sniježnih padavina, može doći do ugrožavanja sigurnosti uposlenika i građana.

  

Direktor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u posjeti Općini Sapna

U radnoj posjeti Općini Sapna boravili su direktor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla Amir Muharemović i njegova saradnica Tima Salihović, koji su sa načelnikom općine Sapna Zudinom Mahmutovićem razgovarali o budućoj saradnji ovih institucija.

Inače JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja trenutno udomljava više od 50 štićenika od kojih su neki i sa područja naše općine. Istaknuto je da građani sa područja općine Sapna, pojedinačno i organizovano, sve češće pomažu djeci smještenoj u ovom domu i da takav trend treba nastaviti i u budućnosti.

 

Općinu Sapna posjetila predstavnica OSCE-a

U radnoj posjeti Općini Sapna boravila je predstavnica OSCE-a BiH, ureda u Tuzli, Milana Memić koja je sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem razgovarala o europskim integracijama, te statusu mladih na području općine Sapna. Prestavnica OSCE-a naglasila je potrebu za boljom saradnjom mladih iz susjednih općina, te predstavila plan umrežavanja mladih sa područja Sapne, Teočaka, Lopara i Uglevika. Tim povodom OSCE-e bi organizovao zajedničke edukativne radionice za mlade sa područja ovih općina. 

Načelnik Mahmutović predstavio je problem zemljišno-knjižne evidencije naše općine i zatražio pomoć OSCE-a pri rješavanju ovog problema koji je od velikog značaja za dalje aktivnosti lokalne zajednice u osiguravanju uslova za privredni razvoj i zapošljavanje stanovništva.