Main menu

Održan sastanak načelnika sa direktorima

Danas je načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović održao radno-informativni sastanak sa direktorima i predstavnicima javnih institucija koje djeluju na prostoru općine Sapna. Tema sastanka je bila upoznavanje sa aktivnostima i poteškoćama javnih institucija te aktivnosti na unaprijeđenju njihovog rada i pružanja usluga građanima.

 

 

  

 

Dodatnih 300.000 za izgradnju puta Sapna-Teočak

Načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović i predstavnici JU Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona na čelu sa direktorom Aganom Delibajrićem, obišli su danas gradilište na regionalnom putu R456 Sapna – Priboj u Godušu i upoznali se sa dinamikom radova na ugovorenoj dionici na kojoj je izvođač radova d.o.o. „Izgradnja“ Teočak i pored izrazito niskih temperatura, intenzivirao radove.

Direktor Delibajrić je istakao da su u saradnji sa načelnikom Općine Sapna, prevaziđeni probleni oko iznalaska deponije za odlaganje viška zemljenih materijala pa je izvođač radova krenuo sa radovima punom dinamikom. Ukoliko vremenski uslovi dozvole svi zemljani radovi će biti završeni do vremena kada će biti moguće prostiranje asfaltne podloge.
Vrijednost ugovorene dionice puta je oko 600.000 KM a rebalansom budžeta za 2016.godinu obezbjeđeno je dodatnih 300.000 KM za nastavak izgradnje ovog puta, dok je u 2017. godini budžetom planirano novih 700.000 KM za izgradnju puta i 800.000 KM za sanacije klizišta na ovom putu što za narednu godinu iznosi oko 1.500.000 KM, što bi bilo dovoljno da se do kraja 2017. godine u potpunosti završi put u dužini od oko 2 kilometra.
Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona se u narednom periodu planira kreditno zadužiti sa oko 30 miliona KM, te od tih sredstava u drugoj polovini 2017. godine i u 2018. godini, Tuzlanski kanton pretvoriti u veliko gradilište i otvoriti nova radna mjesta, a da za građane općine Sapna sigurno dolaze bolja vremena kada je u pitanju infrastruktura, istakao je Delibajrić.
Načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović se zahvalio direktoru Direkcije regionalnih cesta TK-a i Vladi TK-a, koji su ispunili predizborno obećanje i započeli radove na izgradnji ovog regionalnog puta i izrazio nadu da će ovaj regionalni put u naredne dvije godine biti završen a Sapna i Teočak biti spojeni modernim putem, odnosno da će Sapna imati bolju prohodnost između graničnih prijelaza Zvornik - Brčko.
Načelnik je takođe istakao da će lokalna zajednica voditi računa i raditi na sanaciji lokalnih puteva ali da je općini Sapna prioritet i interes ovaj regionalni put.

  

  

 

Za stambeno zbrinjavanje boraca 29 hiljada KM

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konačnu rang listu kandidata za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica.
Nakon obavljene konkursne procedure, za dvanaest podnosilaca zahtjeva sa prostora općine Sapna odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 29.000,00 KM. 
Vlada Tuzlanskog kantona je u ovoj godini za ove namjene izdvojila nešto više od 470.000 KM a pomoć je odobrena za 191 porodicu sa područja kantona.
Potpisivanje ugovora će se obaviti u srijedu 21.12.2016.godine u sali Bosanskog kulturnog centra (BKC) u Tuzli sa početkom u 14,00 h.

 

 

Za projekte ruralne infrastrukture 425.000 KM

Danas su općinu Sapna posjetili predstavnici IFAD projekta Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o..
Razlog posjete je realizacija projekata u skladu sa nedavno potpisanim Memorandumom o razumjevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU) a koji se odnose na projekte ruralne infrastrukture.
Općina Sapna je kandidovala nekoliko projekata a na danas održanom sastanku, prestavnici Ureda za koordinaciju projekata upoznali su načelnika općine Sapna Zudina Mahmutovića, sa odabirom tri projekta.
Radi se o projektima „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš" u ukupnoj vrijednosti od 250.000 KM, „Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica" u MZ Sapna, čija vrijednost iznosi 66.000 KM i projekta „Sanacija seoskog-lokalnog puta Ravne gore – Kobilići“ čija je vrijednost oko 350.000 KM.
U skladu sa potpisanim Memoranumom o razumjevanju, sredstva za projekte vrijedne do 250.000 KM će osigurati Ured za koordinaciju projekata u minimalnom iznosu od 75% od ukupne vrijednosti projekta i općina Sapna u maksimalnom iznosu do 25% od ukupne vrijednosti projekta s tim što je općina dužna osigurati i ostatak sredstava za projekte čija vrijednost prelazi iznos od 250.000 KM.
Realizacija projekata će se izvršiti u naredne tri godine a postupak javnih nabavki i odabira izvođača radova će vršiti Ured za koordinaciju projekata.
Općina Sapna je jedna od 27 općina u BiH, odnosno jedna od 5 općina u Tuzlanskom kantonu koja je uključena u Projekat IFAD 6.
 

Promocija romana „Naše sutra“

Roman „Naše sutra“ autorice Mensure Durgutović, promovisan je u ponedeljak u općinskoj sali za sjednice. Mensura Durgutović je rođena 1994. godine u Međeđi i ovo je njen književni prvjenac. Roman govori o problemima današnjice kao što su alkoholizam, narkomanija, problemi u društvu i porodici i može uticati na svijest prije svega mladih ljudi.
Lektorica i promotor romana bila je profesor Edina Ahmetović.
U punoj sali, promociji romana „Naše sutra“, prisustvovali su i načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović, te predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović koji je istakao da lokalna zajednica ovakve primjere stvaralaštva uvjek treba podržati i stimulisati.