Main menu

Potpisani ugovori za izgradnju tri stambena objekta

U Općini Sapna su potpisani prvi tripartitni ugovori između korisnika sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i Općine Sapna. Ugovore je u ime općine Sapna sa korisnicima sredstava Fonda potpisao općinski načelnik Ismet Omerović, a iste će naknadno potpisati i direktor Fonda Jasmin Jaganjac...

Održana 19. redovna sjednica OV Sapna

Na devetnaestoj sjednici Općinskog vijeća Sapna razmatrano je sedamnaest tačaka dnevnog reda. Usvojen je nacrt Budžeta općine Sapna za 2015. godinu, nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2015. godinu  i Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Budžeta općine Sapna za period 01.01.- 30.06.2014. godine...

Uništeni voćnjaci na prostoru općine Sapna biće obnovljeni

Jučer je izvršena podjela sanica jabuke, kruške i šljive građanima općine Sapna čiji su voćnjaci uništeni usljed elementarne nepogode koja je u proteklim mjesecima zadesila naše prostore. Radi se o  4000 sadnica jabuke, 2400 sadnica kruške i  6000 sadnica šljive. Ciljna grupa su građani koji su u proteklom periodu...

Počinje izrada Strategije razvoja općine Sapna

Komisija za izradu Strategije razvoja općine Sapna, imenovana od strane Općinskog načelnika, nakon prethodno izvršenih priprema, održat će svoju treću sjednicu u četvrtak 11.12.2014. godine sa početkom u 9:00 sati. Na sjednici Komisije će biti usvojen Poslovnik o radu, te prezentirane urađene aktivnosti ranije formiranih timova.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2015. godinu

Općinsko vijeće Sapna je na sjednici održanoj 28.11.2014. godine usvojilo Nacrt Budžeta općine Sapna za 2015. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Sapna za 2015. godinu, te ih uputilo u javnu raspravu koja će biti održana u petak 12.12.2014. godine sa početkom u 13,00 sati u općinskoj sali za sjednice...