Main menu

Pronađeno tenkovsko zrno u Kobilićima

Građani su protekle sedmice Službi civilne zaštite Općine Sapna, prijavili pronalazak neeksplodiranog ubojnog sredstva. Radilo se o tenkovsko-pancirnom zrnu koje je pronađeno u Kobilićima. Predstavnici Službe civilne zaštite Općine Sapna su odmah izašli na lice mjesta i izvršili obilježavanje pronađenog neeksplodiranog ubojnog sredstva, te o tome obavjestili Federalnu upravu civilne zaštite. Tim za uništavanje i izmještanje neeksplodiranih ubojnih sredstava – mina, Federalne uprave civilne zaštite, izvršio je bezbjedno izmještanje i uništavanje pronađenog zrna. 

Služba civilne zaštite Općine Sapna obavještava građane da na području naše općine još uvjek ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava (mina, granata i sl.), te upozorava da ukoliko ih primjete iste ne pomjeraju već o tome odmah obavjeste Policijsku stanicu Sapna ili Službu civilnu zaštitu Općine Sapna koji će preduzeti dalje korake na izmještanju ili uništavanju pronađenog NUS-a.
Prijave se mogu izvršiti putem besplatne telefonske linije na broj 121 ili na broj telefona Službe civilne zaštite Općine Sapna 035/599-551.

Za toplifikaciju OŠ „Sapna“ 120.000 KM

Krajem protekle sedmice Komitet INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora 2014 - 2020., odobrio je projekat međugranične saradnje Tuzlanskog kantona i Brodsko - posavske županije u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost „Smart school" projekta je 3.234.000,00 KM, a on, između ostalog predviđa toplifikaciju i podizanje stepena energijske efikasnosti u šest škola na području našeg kantona. 

JU Osnovna škola „Sapna“ će biti jedan od korisnika tih sredstava, u iznosu od oko 120.000,00 KM, predviđenih za energetsku obnovu, odnosno toplifikaciju centralne osnovne škole u Sapni.
Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice, na čelu sa pomoćnikom ministra za prostorno uređenje i građenje Fahrudinom Delićem, protekle sedmice su već posjetili OŠ „Sapna“ radi sagledavanja stanja i dogovora oko dalje realizacije tog projekta.

Direktor JU OŠ „Sapna“ Mujo Salihović, naglašava da je tokom 2016. godine okončano nekoliko projekata u JU OŠ „Sapna“, od kojih ističe rekonstruciju vanjske stolarije na centralnoj osnovnoj školi u Sapni te u područnim školama u Vitinici i Godušu, koja je finansirana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u iznosu od 20.000,00 KM.
Zatim, projekat „Rekonstrukcije mokrih čvorova“ u centralnoj osnovnoj školi i područnim školama u Vitinici i Godušu koji se realizuje u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Muslim Aid“, a za koji je obezbjeđeno oko 11.000,00 KM. Za ovaj projekat izvršena je nabavka materijala a radovi će se izvršiti tokom ljetnog raspusta.
Preko organizacije World Vision BiH, nabavljen je video nadzor u prostorijama centralne škole i područne škole u Vitinici čija vrijednost iznosi oko 8.000,00 KM. Takođe, putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, nabavljene su tri kompletne i dio još jedne multimedijalne učionice, od kojih su dvije za u centralnu školu, a po jedna za područnu školu u Vitinici i Sapni. Vrijednost ove opreme iznosi oko 5.000,00 KM.
JU OŠ „Sapna“ je putem Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica, aplicirala za realizaciju projekta „Uređenja školskog dvorišta i parking prostora centralne škole u Sapni“ te projekat „Uređenja školskog dvorišta i izgradnju kotlane za područnu školu u Međeđi“. Putem organizacije World Vision, JU OŠ „Sapna“ je Švicarskoj ambasadi u BiH, aplicirala projekat „Rekonstrucije krova na fiskulturnoj sali“. Za ove projekte se iščekuju rezultati po podnesenim aplikacijama.
Direktor Salihović je posebno pohvalio nastavno osoblje, koje je svojim dobrovoljnim prilozima obezbjedilo sredstva za unutrašnju rekonstrukciju zbornice i nabavku ormara za zbornicu u centralnoj školi, te istakao da će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena iznalaženju mogućnosti za finansiranje projekta „Zamjene krovne konstrukcije i krova na centralnoj školi“. Procjena je da bi vrijednost ovog projekta iznosila oko 70.000,00 KM.

  

 

Nabavljena moderna oprema za katastar zemljišta

Ovih dana izvršena je nabavke moderne opreme za potrebe Službe za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Sapna. Nabavku opreme finansiralo je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona a vrijednost iste iznosi 9.014,41 KM. Sa novom opremom postizat će se mnogo precizniji i brži rezultati mjerenja te obavljati svi neophodni poslovi iz oblasti geodezije.

Održana 3. redovna sjednica OV Sapna

Na 3. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna, raspravljalo se o 20 tačaka dnevnog reda.
Od značajnijih izdvajamo Usvajanje Odluke o komunalnim taksama prema kojoj je došlo do povećanja komunalnih taksi za pojedine privredne objekte. Tako će ubuđuće sportske kladionice u prvoj stambeno-poslovnoj zoni plaćati komunalnu taksu u iznosu od 4.000 KM, apoteke 1.500 KM, pošte 4.000 KM, banke 5.000 KM, a objekti sa aparatima za igre na sreću 2.500 KM.
Vijećnici su u svom daljem radu usvoili Odluku o dodjeli organizacije Prvog maja - Međunarodnog praznika rada, kojom se organizacija ove manifestacije u skladu sa odlukama ranijih saziva Općinskog vijeća o komunalnom redu i upravljanju javnim površinama, dodjeljuje Javnom komunalnom preduzeću Sapna.
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za kandidovanje projekata izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture u mjesnim zajednicama općine Sapna. Radi se o projektima „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš", „Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica" u MZ Sapna, i projekta „Sanacija seoskog-lokalnog puta Ravne gore - Kobilići“. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 660.000 KM koji će se većim dijelom finansirati implementacijom IFAD projekta Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a ostatak iz sredstava koja obezbjedi Općina Sapna.
Najviše rasprave se vodilo oko 9. tačke dnevnog reda, odnosno o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga na području općine Sapna. Direktor JKP Sapna decidno je predočio razloge za povećanje naknada za komunalne usluge i donošenje ove Odluke koji se prije svega ogledaju u razlozima velikog povećanja cijena odlaganja komunalnog otpada na Regionalnu deponiju, te potrebama investiranja, odnosno saniranja vodovodne mreže pojedinih vodovoda. Ranije je JKP Sapna za odlaganje otpada plaćalo 4 KM po toni dok sadašnja cijena odlagnja otpada na Regionalnoj deponiji iznosi 45 KM po toni. Takođe, direktor JKP Sapna je naglasio da su postojeće cijene komunalnih usluga na prostoru općine Sapna, utvrđene još 2005. godine i da se od tada nisu usklađivale.
Svi vjećnici su bili stava da JKP Sapna treba i mora egzistirati i da je neminovno povećanje određenih komunalnih usluga, te je konstatovano da su cijene komunalnih usluga na prostoru općine Sapna i pored najavljenog povećanja i dalje najmanje na Kantonu, ali i nakon iscrpne rasprave i pokušaja usaglašavanja stavova nije se mogao naći zajednički stav svih političkih stranaka, pa je ova Odluka, uz neke korekcije predloženog materijala, donesena većinom glasova.
Takođe, doneseno je i veoma važno Rješenje o prenosu prava posjeda i prava raspolaganja zemljišta u korist Općine Sapna. Radi se o zamljištu na lokalitetu “Stare pijace” čije se parvo posjeda i raspolaganja sa MZ Sapna prenosi na Općinu Sapna a u svrhu daljih radnji na osnivanju poslovne zone i najavljenim ulaganjima za igradnju i otvaranje privrednih proizvodnih objekata, a sve u cilju zapošljavanja građana općine Sapna.
Jednoglasno je usvojena Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2016. godinu, koja je prihvaćena i pohvaljena kao veoma stručno i kvalitetno urađena, a posebno je pohvaljen rad policijskih službenika koji su u najvećoj mjeri zaslužni što je broj prekršajnih, krivičnih i kriminalnih radnji sveden na minimum. Istaknuto je da je općina Sapna jedna od rijetkih teritorija na kojima nisu zabilježeni slučajevi prostitucije, trgovine narkoticima ili saobraćajni smrtni slučajevi.
Usvojena je i Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2016. godinu uz zaključak da Općinski sud uradi sve što je potrebno kod nadležnih institucija i iznađe mogućnosti za formiranje nove zemljišno-knjižne evidencije za prostor općine Sapna.
Općinsko vijeće je razmatralo i usvoilo i Odluku o načinu finansiranja političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Sapna, Odluku o obliku i sadržaju vijećničke legitimacije, Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine za 2017. godinu, Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli tržnice-pijace JKP Sapna, Odluku o prodaji putničkog motornog vozila, Plan rada Općinske izborne komisije Sapna za 2017. godinu, Rješenje o razrješenju dužnosti privremeno imenovanog predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, Izvještaj o radu Općinskog vijeća Sapna za 2016. godinu, Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2016. godinu, te Izvještaj JKP Sapna o radu pijace-tržnice za period april-septembar 2016. godine.
 

Izrada Plana zaštite i spašavanja

Danas je u sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna održana 1. sjednica Radne grupe za izradu Plana zaštite i spašavanja. Na sjednici je donesen zaključak da Služba civilne zaštite Općine Sapna pripremi radni materijal po nekoliko tačaka koji će biti proslijeđen članovima radne grupe na dalje usaglašavanje. Ova radna grupa se sastoji od 11 članova, predstavnika organa uprave Općine Sapna i drugih institucija sa područja općine Sapna.