Main menu

Počinje izrada Strategije razvoja općine Sapna

Komisija za izradu Strategije razvoja općine Sapna, imenovana od strane Općinskog načelnika, nakon prethodno izvršenih priprema, održat će svoju treću sjednicu u četvrtak 11.12.2014. godine sa početkom u 9:00 sati. Na sjednici Komisije će biti usvojen Poslovnik o radu, te prezentirane urađene aktivnosti ranije formiranih timova.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2015. godinu

Općinsko vijeće Sapna je na sjednici održanoj 28.11.2014. godine usvojilo Nacrt Budžeta općine Sapna za 2015. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Sapna za 2015. godinu, te ih uputilo u javnu raspravu koja će biti održana u petak 12.12.2014. godine sa početkom u 13,00 sati u općinskoj sali za sjednice...

 

U Selimovićima završeno asfaltiranje puta

Asfaltiranje dionice puta Selimovići - Mahmutovići - Krstac u dužini od 665 metara završeno je ovih dana. Pri kraju su radovi na uređenju bankina  i podizanju potpornih zidova na ovoj dionici.
Projekat je vrijedan 131.313,18 KM, a finansiran je sredstvima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Zakazana 19. redovna sjednica OV Sapna

Općinsko vijeće Sapna u četvrtak 27.11.2014. godine održaće 19. redovnu sjednicu. Sjednica će se održati u sali za sjednice općine Sapna sa početkom u 10:00 sati. Za ovu sjednicu predložen je slijedeći D N E V N I    R E D:
1. Razmatranje i usvajanje Nacrta Budžeta općine Sapna za 2015. godinu...

Sutra svečana sjednica Općinskog vijeća Sapna

U povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Općinsko vijeće Sapna održaće svečanu sjednicu.
Sjednica će se održati u sali općine Sapna dana 25.11.2014. godine (utorak) sa početkom u 10 sati.