Main menu

Povodom Dana dječije radosti prvačićima podijeljeni paketići

Kao i prethodnih godina tako i na izmaku 2018. godine, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, povodom Dana dječije radosti, upriličio je podjelu paketića za sve učenike prvih razreda Osnovne škole Sapna. Podjela paketića prvačićima izvršena je u svim područnim školama te u centralnoj školi u Sapni.
Pored sada već tradicionalne podjele paketića, općinski načelnik iskoristio je ove posjete i da se upozna sa stanjem područnih škola, te da se bar na kratko druži sa mališanima i njihovim učiteljima.
 
    
    
    
 
 
 
 

Upriličeni tradicionalni prednovogodišnji prijemi za predstavnike stranaka i javnih ustanova 

 

U cilju sagledavanja dosadašnje saradnje i postignutih rezultata u godini koja je na izmaku, te razgovora o aktivnostima za narednu godinu, općinski načelnik Zudin Mahmutović upriličio je tokom ove sedmice prijeme za predstavnike Islamske zajednice Zvornik, predstavnike političkih subjekata i javnih institucija sa prostora općine Sapna te sapanjskih privrednika.
Ovakvi, sada već tradicionalni prijemi, koje općinski načelnik organizuje krajem svake kalendarske godine, prilika su da se u opuštenoj atmosferi razgovara o svim pitanjima koji su od interesa za određene kategorije i stanovništvo općine u cjelini, te predlože ili najave planovi daljih aktivnosti kako lolalne vlasti tako i drugih interesnih grupa a sve u cilju unaprijeđenja lokalne zajednice i društva u njoj.

    

    

 

 

Upriličeni tradicionalni prednovogodišnji prijemi za predstavnike udruženja i mjesnih zajednica

Kao i prethodnih godina općinski načelnik Zudin Mahmutović, pred istek tekuće godine, upriličio je prijeme za predstavnike boračkih i drugih udruženja, sportskih kolektiva i predsjednike mjesnih zajednica sa prostora općine Sapna.
U ugodnom i opuštenom druženju, razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji i realizaciji planiranih aktivnosti u 2018. godini kao i o planovima rada te mogućnostima poboljšanja saradnje u narednoj godini.
Svi prisutni složili su se da je saradnja sa općinskom administracijom veoma dobra a da problem u njihovom radu predstavlja veoma mali broj zainteresovanih građana za provođenje planskih aktivnosti.
Općinski načelnik je istakao da će Općina Sapna i u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima podržati svaku aktivnost koju budu provodila udruženja kao što su kulturno-vjerske manifestacije, obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, sportske i aktivnosti zabavnog sadržaja, te zamolio prisutne da se još više aktiviraju kako bi se ovi segmenti života poboljšali. Također, istaknuto je da su u prethodnoj godini realizovani brojni projekti koji će pospješiti život građana u svim mjesnim zajednicama sa prostora općine Sapna a svi prisutni izrazili su nadu da će se takav trend nastaviti i u narednom periodu.
    
  
 
 

Potpisan Ugovor o rekonstrukciji dijela lokalnog puta u MZ Žuje-Šarci

Nakon provedenog postupka javne nabavke, u srijedu je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o rekonstrukciji dijela lokalnog puta u MZ Žuje-Šarci. 
Ugovor je u ime Općine Sapna, kao investitora, potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Hajrudin Imširović, direktor d.o.o. Izgradnja Teočak, u ime izvođača radova.
Ukupna vrijednost radova sa PDV-om iznosi 43.992,59 KM a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
Rok za izvođenje radova iznosi 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
 
 

Potpisan ugovor za izgradnju eksploatacionog bunara na lokalitetu Skenderuša

Nakon okončanja postupka javne nabavke, u kabinetu načelnika općine Sapna, potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji eksploatacionog bunara EBS-1 na lokalitetu Skenderuša. Ugovor je u ime općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te u ime izvođača radova Edin Halilović, direktor preduzeća BH Bušenje d.o.o. Tuzla. Radi se o nastavku projekta na obezbjeđivanju dodatnih količina pitke vode za građane općine Sapna. Prethodno su na ovom lokalitetu izvršena hidrogeološka istraživanja, gdje su na dubini od 162 metra pronađene veće količine vode za koju se daljom analizom utvrdilo da zadovoljava sve parametre kvalitetne pitke vode a ispitivanjem kapaciteta izvorišta ustanovljena je ekonomska isplativost izgradnje eksploatacionog bunara te urađena projektno-tehnička dokumentacija. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 143.117,50 KM a sredstva su obezbijeđena putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odnosno iz sredstava vodnih naknada. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Vezani tekst: http://opcinasapna.ba/v4/vijesti/1160-iz-busotine-u-sapni-potekla-voda