Main menu

Upriličen prijem za članove Biciklističkog kluba Sapna

Općinski načelnik Zudin Mahmutović jučer je u svom kabinetu ugostio članove Biciklističkog kluba Sapna koji je protekle sedmice bio veoma uspješan organizator Prve sapanjske biciklijade. Načelnik je istakao da mu je veoma žao što zbog obaveza nije mogao prisustvovati ovom događaju te istakao zadovoljstvo odzivom učesnika i odličnom organizacijom bicikijade. Također, načelnik je istakao zadovoljstvo postojanjem jednog ovakvog kluba čiji članovi svojim učešćem na sličnim događajima širom Bosne i Hercegovine na veoma lijep način promovišu našu općinu.
Članovi Biciklističkog kluba Sapna zahvalili su se načelniku na podršci koju je Općina Sapna do sada pružala klubu uz nadu da će se ovakva saradnja nastaviti i u narednom periodu.  
 
    
 

U budžetu Općine Sapna za 2024. godinu redovna novčana primanja za RVI I grupe

Načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović jučer je u svom kabinetu ugostio ratne vojne invalide I grupe sa prostotra općine Sapna.
Naime, radi se o tri ratna vojna invalida I grupe sa 100% invalidnosti koji su po uzoru na neke općine Sarajevskog kantona općinskom načelniku predložili donošenje općinskog propisa kojim će se regulisati novčana primanja za ovu kategoriju ratnih vojnih invalida iz budžeta Općine Sapna.
Općinski načelnik je prihvatio ovu inicijativu i obećao da će Općina Sapna već do kraja godine donijeti odgovarajući propis kojim će ratni vojni invalidi I grupe koji žive na prostoru općine Sapna imati redovna novčana primanja u za sada simboličnom iznosu od po 100,00 KM mjesečno.
Za vrijeme obnašanja funkcije ministra za boračka pitanja u Vladi TK-a, imao sam priliku da se bolje upoznam sa problemima sa kojima se susreće ova kategorija invalida i fascinirala me njihova volja i snaga da i pored svih zdravstvenih problema i fizičkih oštećenja, daju sve od sebe da normalno žive pa čak i obavljaju neke poslove za svoje domaćinstvo i porodicu. Znam da se ovi ljudi i njihove porodice svakodnevno bore sa problemima koje su posljedica njihovog ranjavanja a kako stare ti problemi mogu biti samo veći. Žao mi je što i ranije nismo donijeli ovakvu odluku ali Općina Sapna će ipak biti prva općina u Tuzlanskom kantonu koja će donijeti jedan ovakav propis te se nadam da će naša odluka ponukati i ostale općine ali i Tuzlanski kanton da donesu iste ili slične propise kojima bi se ova kategorija invalida uvrstila u budžete, istakao je općinski načelnik Zudin Mahmutović tokom sastanka.
 

    

 

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH posjetio Sapnu

Općinu Sapna danas su posjetili ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH Selvid Hurtić sa saradnicima, predstavnici Fonda za povratak BiH, te ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK-a Fadil Alić.
Tema sastanka u kabinetu općinskog načelnika Zudina Mahmutovića bila je realizacija projekta rekonstrukcije lokalnog puta Vitinica (Han) - Vitinica (škola), odnosno I - faza tog projekta koji se sastoji od zacjevljivanja kanala i izgradnje kolektora za odvodnju oborinskih voda koje veoma često prilikom jačih padavina oštećuju saobraćanicu i onemogućuju nesmetano odvijanje saobraćaja na ovoj relaciji.
Vrijednost I - faze rekonstrukcije ove dionice lokalnog puta iznosi 97.709,04 KM i finansiraće se sredstvima Fonda za povratak BiH a u cilju stvaranja infrastrukturnih uslova za održivi povratak stanovništva na ovom području.
Prema ranije potpisanom ugovoru Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će vršiti monitroring procesa dodjele ugovora izvođaču radova od strane Općine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uključujući izradu tenderske dokumentacije, raspisivanje javnog konkursa, odabir najpovoljnije ponude kao i procesa realizacije kompletnog Ugovora u skladu sa dinamičkim planom dom se Općina Sapna obavezala implementirati sve aktivnosti i razmjenjivati informacije sa potpisnicima Ugovora.
Za izvođača radova odabrano je građevinsko preduzeće „Izgradnja“ d.o.o. Teočak a rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana.
Nakon sastanka načelnik Mahmutović, ministri Hurtić i Alić sa saradnicima te predstavnici Fonda za povratak BiH, obišli su lokaciju realizacije projekta gdje je izvršeno i zvanično uvođenje izvođača radova u posao.
 
    

    

 

U Sapni se uskoro otvara prva turistička agencija

Investicijska fondacija IMPAKT, u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, JU Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, te općinama Sapna i Teočak, organizirala je zajedničku prezentaciju poslovnih ideja.
Troje mladih osoba danas je dobilo podršku za pokretanje ili unapređenje svojih poslovnih poduhvata nakon finalne prezentacije IMPAKT inkubatora poslovnih ideja koja je održana u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona.
Sa prostora općine Sapna finansijski je podržana ideja osnivanja turističke agencije, kandidatkinje Hate Husić, što će ujedno biti i prva turističku agenciju u Sapni.
Projekat je omogućio mentorsku podršku kandidata kroz ciklus obuka o pisanju biznih plana ali i finansijsku podrška u iznosu od 5.000,00 KM.
Također, kandidati će imati podršku Impakt fondacije kroz marketinšku aktivnost a uskoro slijedi potpisivanje ugovora i realizacija istog.
 

Obnovljeno 57 matičnih knjiga Općine Sapna

Nakon postupka digitalizacije matičnih podataka Općina Sapna je pristupila i projektu obnove, uvezivanja i ukoričavanja matičnih knjiga za sva matična područja sa prostora općine Sapna.
Veći broj matičnih knjiga je tokom godina služenja u velikoj mjeri bio oštećen pa se sa njima gotovo da nije moglo raditi. Ovim projektom izvršena je obnova, uvezivanje i ukoričavanje ukupno 57 matičnih knjiga a postupak će se nastaviti i u 2024. godini kada je planiran potpuni završetak ovog projekta.