Main menu

Održana javna rasprava na Nacrt Budžeta općine Sapna

U organizaciji Općinske službe za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo u finansije, u petak 16.12.2010. godine u prostorijama općine Sapna, sa početkom u 09:00 sati, održana je završna javna rasprava na Nacrt Budžeta Općine Sapna za 2011. godinu. Tom prilikom, od strane prisutnih građana, te predstavnika mjesnih zajednica i nevladinih organizacija i udruženja, iznešeni su zahtjevi i sugestije koji su se odnosili na povećanje rashodovne strane budžeta, a većina njih je vezana za pvećanje sredstava predviđenih za kapitalne izdatke, kao i za potpre nevladinim organizacijama i udruženjima.


Tokom trajanja javne rasprave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta općine Sapna za 2011. godinu su dostavile mjesne zajednice Sapna i Rastošnica, te Crveni križ općine Sapna i boračke organizacije i udruženja. Sve dostavljene primjedbe i sugestije biće razmatrane prilikom izrade prijedloga budžeta koji će biti upućen Općinskom vijeću najkasnije do 24.12.2010. godine na razmatranje i usvajanje.

Potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija

Obavještavaju se pripadnici branilačkih populacija sa područja Općine Sapna, koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stipendija za redovne učenike srednjih škola,  redovne studente ili studente za vlastite potrebe u školskoj/akademskoj 2010/2011. godini, da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrdilo konačne rang liste za dodjelu stipendija, te da su iste objavljene na oglasnoj ploči organa uprave Općine Sapna.