Main menu

U Sapni obilježen Dan izbornih zvaničnika

Danas je u sali Općinskog vijeća Sapna prigodno obilježen Dan izbornih zvaničnika. Cilj obilježavanja ovog dana je priznavanje rada izbornih zvaničnika, promovisanje demokratskih principa kao i informisanje građana o radu izborne administracije. 

Kroz ovakve i slične manifestacije izborni zvaničnici BiH rade na povećanju učešća mladih i žena u demokratskim procesima kroz izbore. Tim povodom, Općinska izborna komisja Sapna, pozvala je učenike i profesore Mješovite srednje škole Sapna, kao i sve građane općine Sapna, da zajedno obilježe ovaj dan a predsjednik Općinske izborne komisije Muzijet Kahrimanović, obratio se prisutnima prigodnim govorom, posebno naglašavajući važnost uključivanja mladih u tokove izbornog procesa.
Prisutnima se obratio i predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović koji je takođe naglasio važnost ostvarivanja prava mladih kao pravo da biraju a potom i da budu birani.
Načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović u svom obraćanju skrenuo je pažnju mladima da su oni ti koji će u budućem vremenu preuzeti odgovornost i obaveze izabranih dužnosnika te ih pozvao da se što aktivnije uključe u sve izborne procese.
Prisutni su na kraju popunili i anketni listić koji će Općinskoj izbornoj komisiji poslužiti da sazna stav mladih o izborima u Bosni i Hercegovini i razmotri prijedloge mladih o unaprijeđenju rada izborne administracije.

  

  

Općinski načelnik razgovarao sa predsjednicom suda

Na poziv općinskog načelnika, Općinu Sapna juče je posjetila predsjednica Općinskog suda Kalesija Dražena Pejanović sa kojom je općinski načelnik Zudin Mahmutović sa svojim saradnicima, razgovarao o problematici zemljišno-knjižne evidencije nekretnina sa područja općine Sapna. 

Naime, Općina Sapna kao novoformirana općina čiju zemljišno-knjižnu evidenciju još uvijek posjeduje i vodi sud u Zvorniku, iako nije ni stvarno niti mjesno nadležan, nailazi na velike probleme prilikom evidentiranja promjena u zemljišno-knjižnoj evidenciji. Problem je naročito izražen u postupcima izdavanja građevinsko-urbanističke dokumentacije građanima ali i investitorima koji su izrazili spremnost za gradnju privrednih objekata i ulaganja na našoj općini.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove trenutno realizuje projekat premjera nekretnina na djelu naše općine, odnosno u MZ Međeđa. S tim u vezi, sa predsjednicom suda Draženom Pejanović je razgovarano o mogućnostima i načinu otvaranja nove zemljišno-knjižne evidencije u trenutno nadležnom općinskom sudu, odnosno u Općinskom sudu Kalesija, te uknjižbi podataka koji se prikupe ovim ali i svim narednim projektima premjera nekretnina na području Općine Sapna.

 

Objavljen konkurs za dodjelu stipendija

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/17. godinu.
Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Kantona i oglasnim pločama općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu.
Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno 16.02.2017. godine (četvrtak).
Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj kovertiputem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj 57, 75 000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2016/2017 godinu”
Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona http://vladatk.gov.ba/javni-pozivi-mbp, u gradskoj/općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.

Održana 4. redovna sjednica OŠCZ Sapna

Općinski štab civilne zaštite Sapna održao je svoju 4. redovnu sjednicu. 
Na sjednici je između ostalog, usvojen Izvještaj o utrošku sredstava posebne naknade za 2016. godinu, Prijedlog godišnjeg plana utroška sredstava posebne naknade u 2017. godini, Prijedlog programa aktivnosti Općinskog štaba civilne zaštite Sapna u 2017. godini te Prijedlog programa rada za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
Članovi štaba su upoznati i sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Komadant Štaba/općinski načelnik Zudin Mahmutović je upoznao članove sa problematikom gašenja požara i vatrogastvu na području općine Sapna, gdje je u skladu sa trenutno važećim zakonom o gašenju požara i vatrogastvu obaveza općine da organizuje profesionalnu vatrogasnu jedinicu za gašenje požara, te da osigura kadrovske, materijalne, tehničke i druge uslove koji su potrebni za uspješno i efikasno funkcioniranje te jedinice, kao i da planira i osigura finansijska sredstva u budžetu općine za potrebe zaštite od požara i vatrogastva.
  

Poboljšanje sistema za zaštitu od poplava

Krajem novembra 2016. godine, Općina Sapna je potpisala Memorandum o razumjevanju za realizaciju projekta „Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava“. Tim povodom, Službu civilne zaštite općine Sapna posjetio je Dževad Glinac predstavnik Centra civilnih inicijativa koji je sa pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu Hamidom Omerovićem i njegovim saradnicima razgovarao o realizaciji dijela projekta, odnosno o čišćenju vodotoka i drenažnih kanala te prijedloga za nabavku neophodne opreme za strukture civilne zaštite.

Projekat se odnosi na čišćenje vodotoka, nabavku opreme i obuku struktura civilne zaštite, a predviđeno je da u troškovima realizacije projekta finansijski proporcionalno učestvuju Centar civilnih inicijativa sa iznosom do 25.000 eura i Općina Sapna sa iznosom do 5.000 eura.

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

8.89°C

Sapna