Main menu

Za stambeno zbrinjavanje boraca 29 hiljada KM

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konačnu rang listu kandidata za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica.
Nakon obavljene konkursne procedure, za dvanaest podnosilaca zahtjeva sa prostora općine Sapna odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 29.000,00 KM. 
Vlada Tuzlanskog kantona je u ovoj godini za ove namjene izdvojila nešto više od 470.000 KM a pomoć je odobrena za 191 porodicu sa područja kantona.
Potpisivanje ugovora će se obaviti u srijedu 21.12.2016.godine u sali Bosanskog kulturnog centra (BKC) u Tuzli sa početkom u 14,00 h.

 

 

Za projekte ruralne infrastrukture 425.000 KM

Danas su općinu Sapna posjetili predstavnici IFAD projekta Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o..
Razlog posjete je realizacija projekata u skladu sa nedavno potpisanim Memorandumom o razumjevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU) a koji se odnose na projekte ruralne infrastrukture.
Općina Sapna je kandidovala nekoliko projekata a na danas održanom sastanku, prestavnici Ureda za koordinaciju projekata upoznali su načelnika općine Sapna Zudina Mahmutovića, sa odabirom tri projekta.
Radi se o projektima „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš" u ukupnoj vrijednosti od 250.000 KM, „Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica" u MZ Sapna, čija vrijednost iznosi 66.000 KM i projekta „Sanacija seoskog-lokalnog puta Ravne gore – Kobilići“ čija je vrijednost oko 350.000 KM.
U skladu sa potpisanim Memoranumom o razumjevanju, sredstva za projekte vrijedne do 250.000 KM će osigurati Ured za koordinaciju projekata u minimalnom iznosu od 75% od ukupne vrijednosti projekta i općina Sapna u maksimalnom iznosu do 25% od ukupne vrijednosti projekta s tim što je općina dužna osigurati i ostatak sredstava za projekte čija vrijednost prelazi iznos od 250.000 KM.
Realizacija projekata će se izvršiti u naredne tri godine a postupak javnih nabavki i odabira izvođača radova će vršiti Ured za koordinaciju projekata.
Općina Sapna je jedna od 27 općina u BiH, odnosno jedna od 5 općina u Tuzlanskom kantonu koja je uključena u Projekat IFAD 6.
 

Promocija romana „Naše sutra“

Roman „Naše sutra“ autorice Mensure Durgutović, promovisan je u ponedeljak u općinskoj sali za sjednice. Mensura Durgutović je rođena 1994. godine u Međeđi i ovo je njen književni prvjenac. Roman govori o problemima današnjice kao što su alkoholizam, narkomanija, problemi u društvu i porodici i može uticati na svijest prije svega mladih ljudi.
Lektorica i promotor romana bila je profesor Edina Ahmetović.
U punoj sali, promociji romana „Naše sutra“, prisustvovali su i načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović, te predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović koji je istakao da lokalna zajednica ovakve primjere stvaralaštva uvjek treba podržati i stimulisati.

  

  

 

Prezentiran program deminiranja terena u Zaseoku

Danas su prostore općine Sapna posjetili predstavnici ambasade Kraljevine Norveške i Kraljevine Holandije. Razlog posjete je prezentacija programa deminiranja terena u MZ Zaseok koju ove dvije ambasade finansiraju putem projekta „Norveške narodne pomoći“.

 

 

 

  

  

 

Saniranje klizišta u Vitinici i na Gaju

U toku su završni radovi na sanaciji klizišta P23 „Krstac“ MZ Vitinica na lokalnom putu Vitinica – Krstac i klizišta „Han-Marnići“ MZ Vitinica na lokalnom putu Vitinica – Marnići. Takođe intezivirani su radovi na sanaciji klizišta „Gaj II“ MZ Sapna na lokalnom putu Sapna – Gaj. Na zahtjev Općine Sapna i uz pomoć Federalnog ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, projekti se realizuju putem EU programa za oporavak od poplava a radove izvodi d.o.o. „Izgradnja“ Teočak.