Main menu

Svečana dodjela ključeva za 6 romskih porodica

Danas je u kabinetu općinskog načelnika Zudina Mahmutovića izvršeno svečano dodjeljivanje ključeva obnovljenih kuća za šest romskih porodica iz naselja Biberovići.

Projekat je implementiran uz pomoć organizacije World Vision BiH, a finansiran je od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 177.200,00 KM.
Svečanoj dodjeli ključeva prisustvovali su predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnici organizacije World Vision BiH, predstavnici nevladine organizacije „Romalen“ iz Kaknja, predstavnici udruženja Roma „Euro Rom“ iz Tuzle, predstavnici medija i naravno domaćini skupa Općinski načelnik sa saradnicima, te krajni korisnici, odnosno vlasnici obnovljenih kuća.

„Danas je jedan lijep i svečan trenutak, uradili smo ovaj projekat zajedničkim snagama i želio bih se zahvaliti svima koji su učestvovali u ovom projektu. Posebno sam zadovoljan odabirom krajnih korisnika jer smatram da je ovim ljudima itekako trebala pomoć. Još jednom se zahvaljujem svima i nadam se da ćemo svi zajedno, poraditi da se završe i ostali projekti koji su od značaja za romsku zajednicu“, kazao je domaćin skupa, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović u svom uvodnom izlaganju.

Prisutnima se obratio i pomoćnik načelnika za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Fehrudin Selimović, koji je kazao da je izvršen tehnički prijem svih objekata i da je komisija za pregled izvedenih radova dala pozitivno mišljenje o izvedenim radovima te je izvršen obračun po okončanoj situaciji. Istakao je da je tehnički dio posla završen i da su se danas stekli uslovi za izvršenje primopredaje stambenih objekata i dodjele ključeva krajnim korisnicima.

„Mi sa Općinom Sapna, na unapređivanju lokalne zajednice, te u radu sa djecom i roditeljima sarađujemo više od 10 godina. Nadamo se da ćemo i u slijedećim godinama nastaviti uspješnu saradnju. Moram priznati da sam bila skeptična kada smo se u oktobru skupili na potpisivanju ugovora o obnovi ovih kuća, kada je izvođač radova („INTER EXT“ d.o.o Banovići) rekao da će radovi biti završeni do početka januara. Koliko god je to lijepo zvučalo, moram priznati da sam to s rezervom uzela, ali evo vidimo, radovi su obavljeni u predviđenom roku, znam da su krajni korsnici zadovoljni, da su kuće kvalitetno urađene i nadam se da će vlasnici dugo uživati u tim kućama. Znamo sa čime se sve susreće romska populacija u BiH i da su oni jedni od najugroženijih populacija ne samo po pitanju stambenih objekata već i po drugim životnim pitanjima. Ovaj projekat je finansiran zajedničkim sredstvima organizacije World Vision BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u partnerstvu sa Općinom Sapna. Konkretno, sama obnova stambenih jedinica za pripadnike romske populacije počela je u oktobru i evo trajala je tri mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 177.200,00 KM koliko je utrošeno na sanaciji ovih 6 stambenih jedinica najugroženijih porodica pripadnika romske populacije iz naselja Biberovići u Općini Sapna“, istakla je operativna direktorica organizacije World Vision Larisa Klepac.

Nedžad Jusić predstavnik udruženja Roma „Euro Rom“ iz Tuzla, zahvalio se Općini Sapna na zainteresovanosti za rješavanje problema Roma u Općini Sapna, te je mišljenja da će se i u narednom periodu nastaviti dobra saradnja u cilju daljeg poboljšanja položaja i stanja romske nacionalne manjine u Općini Sapna. „Nije ovo samo dobrobit za romsku zajednicu već dobrobit za kompletnu općinu. Mojim romima želim takođe da se zahvalim na dosadašnjoj saradnji koji smo imali. U svoje lično ime i u ime Roma želim da se zahvalim na ovom projektu koji smo završili i koji je organizacija World Vision započela i realizovala, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH finansijski podržalo. Problemi i potrebe i dalje postoje, mi moramo i trebamo nastaviti ovu saradnju koju smo započeli i siguran sam da će biti nastavljena. Siguran sam da nismo riješili sve probleme dodjelom ovih ključeva pa bih zamolio moje Rome da nastavimo i dalje raditi i prepoznavati određene probleme koje imamo u samoj lokalnoj zajednici i rješavati ih korak po korak. Nećemo ih riješiti u narednih 15 dana ili mjesec jer je to proces koji traje malo duže i koji će trajati, te sam siguran da takve probleme možemo samo zajedničkim naporima rješavati, moramo naći zajedničke interese počev od stanovništva, preko lokalne zajednice pa do većih nivoa vlasti, kako bi bili zadovoljni svi. Potreba je da se što više romske djece školuje, jer jedino se obrazovanjem možemo boriti za bolju budućnost. S tim u vezi udruženje Roma „Euro Rom“ je uspjelo obezbjediti stipendije za svu romsku djecu koja pohađaju srednju školu#, istakao je Jusić.

„Zahvaljuem se načelniku na organizaciji ovog skupa kojim se svečano uručuju ključevi obnovljenih stambenih objekata romskim porodicama sa područja općine Sapna. Zahvaljuem se organizaciji World Vision BiH, koja je inicirala sve ovo i dala svoje učešće, a posebno se zahvaljujemo Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH koje je sve ovo finansijski podržalo. I dalje nam je potrebno jedno ovako partnerstvo kako bi napravili neki napredak kada je u pitanju romska zajednica na području Općine Sapna ali i na području cijele BiH. Na zadovoljstvo svih onih koji rade i imaju potrebu da se romska zajednica integriše u savremeno društvo evo uspješno je završen ovaj projekat. Naravno da sa ovim projektom, problemi romske zajednice na području općine Sapna nisu završeni, ali evo danas imamo dobre rezultate, dobre pomake koji su za svaku pohvalu i samim tim moramo ići dalje. Nadam se da ćemo ostati i dalje u kontaktu, te našoj još boljoj daljoj saradnji i da ćemo uspješno raditi i na drugim problemima romske populacije, ne samo kada je u pitanju obrazovanje i stambeno zbrinjavanje, već i kada je u pitanju infrastruktura i zapošljavanje romske populacije. Općina ili neka međunarodna organizacija nisu u mogućnosti riješiti sve probleme romske populacije, ali ako se uključe svi zajedno možemo puno više, tako da je ovo jedan od dobrih koraka. Još jednom se zahvaljujem načelniku na ovoj inicijativi, na akciji, na dobroj volji koju je pokazao kako bi ovaj projekat započeo i evo bio uspješno završen“, kazao je predstavnik nevladine organizacije „Romalen“ iz Kaknja.

„Zadovoljstvo mi je što ćemo danas uručiti 6 ključeva i da je okončan ovaj Projekat koji je implementiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zajedno sa organizaciom World Vision i u saradnji sa Općinom Sapna. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će i u narednom periodu izdvajati novčana sredstva kako bi se pomoglo integraciji Roma, te vas pozivamo da aplicirate na naše javne pozive koji će biti u 2017. godini, kako bi se i dalje pomoglo stanovnicima romske populacije“, kazala je u svom obraćanju predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

  

  

 

Održana sjednica Općinske izborne komisije

Općinska izborna komisija Sapna, danas je održala 2. redovnu sjednicu u ovoj godini. Usvojen je izvještaj o radu Centra za birački spisak koji je u predizbornom periodu bio nadležan za elektronske aplikacije i komunikacije sa Centralnom izbornom komisijom a na dan izbora zadužen za blagovremenu obradu i unos izbornih rezultata.

Usvojen je i finansijski izvještaj za prethodnu godinu te je konstatovano da je pred kraj 2016. godine Općina Sapna izvršila uplatu nedostajućih sredstava kako bi se izmirile naknade za rad biračkih odbora koji su bili angažovani tokom lokalnih izbora 2016. godine. Iz tehničkih razloga sredstva nisu uplaćena do kraja 2016. godine ali su angažovani članovi biračkih odbora ista mogli preuzeti sa svojih računa odmah početkom 2017. godine.

Usvojen je i prijedlog izvještaja o radu Izborne komisije Sapna za 2016. godinu. Usvojene su smjernice i prijedlozi koji će biti predočeni Centralnoj izbornoj komisiji kako bi se poboljšao izborni proces.

Obezbjeđivanje novih količina pitke vode

Okončanjem postupka Javne nabavke po pozivu za izradu Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja Općine Sapna, posao je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dodjeljen Rudarskom instuitutu d.d. Tuzla, dok je reviziju istog izvršio d.o.o. „Winer“ iz Sarajeva.

Tim povodom predstavnici Rudarskog instituta d.d. Tuzla, danas su posjetili Općinu Sapna te Općinskom načelniku Zudinu Mahmutoviću i njegovim saradnicima, prezentovali i uručili navedeni Projekat.

Izvršen je i obilazak lokacija predviđenih za istraživanje, odnosno probno bušenje zemljišta u cilju iznalaženja novih količina pitke vode.

Projektom su predviđeni radovi na dvije istražne bušotine, jedna u Sapni (lokalitet Skenderuše) a druga u Vitinici (lokalitet u blizini Selimovića).

Trenutno se vrše pripreme za drugu fazu Projekta , odnosno pribavlja se potrebna dokumentacija i vrši obezbjeđenje sredstava, nakon čega se će se izvršiti istraživanje po predmetnom Projektu.

Procjenjena vrijednost druge faza realizacije ovog Projekta iznosi 117.100,00 KM.

  

 

Zakazana 2. redovna sjednica OIK-a Sapna

Na osnovu člana 12. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Sapna, predsjednik Općinske izborne komisije Sapna Muzijet Kahrimanović sazvao je 2. redovnu sjednicu Komisije, koja će biti održana dana 24.01.2017. godine (utorak), sa početkom u 12:00 sati, u Općini Sapna, kancelarija broj 10.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Zapisnika sa 1. redovne sjednice izborne komisije.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Centra za birački spisak.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja knjigovođe o stanju novčanih sredstava na računu izborne komisije i uplatama.
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga pripreme Izvještaja o radu izborne komisije Sapna za 2016. godinu.
5. Razno.

Sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja

Danas je u načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović održao sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja sa prostora Općine Sapna. 

Razgovaralo se o pripremi materijala za izradu idejnog rješenja izgradnje Centralnog spomen obilježja poginulim borcima i civilnim žrtvama iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, obilježavanju godišnjice formiranja 206-246. Viteške brdske brigade i obilježavanju manifestacije „Dani odbrane Sapne - Čekić i nakovanj“.
U toku je prikupljanje i ažuriranje spiskova poginulih boraca i civilnih žrtava rata, nakon čega će se pristupiti izradi idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja čija izgradnja je planirana pored Gradskog stadiona u Sapni.
Za obilježavanja godišnjice osnivanja 206., kasnije 246. Viteške brdske brigade, je planirano održavanje svečane akademije, obilazak porodica poginulih boraca i polaganje cvijeća na spomen obilježja na mjestu pogibije Heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, kapetana Mehdina - Senada Hodžića i kapetana Hajrudina Mešića.
Takođe, sačinjen je i nacrt plana obilježavanja manifestacije „Dani odbrane Sapne „Čekić i nakovanj“, koja će trajati od 01. do 10. maja. Ova manifestacija je u skladu sa Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona, ušla u zvanični kalendar obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata za Tuzlanski kanton i ove godine će sadržavati niz manifestacija i događaja koji će evocirati uspomene na događaje i ličnosti sa ovih prostora iz perioda rata.
U periodu od 01. do 10. maja 1992. i 1995.godine, dešavali su se događaji i neke od predsudnih bitaka u odbrani ove teritorije, kao što su stradanja mještana Donjeg Zaseoka i Kobilića, ulazak agresorske vojske i tenkova u Sapnu, oslobađanje Sapne, borbe za Zaseok, Nezuk i Vitinicu, pogibija heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Mehdina - Senada Hodžića, zarobljavanje prvog tenka u Armiji BiH, te slamanje jedne od najžešćih agresorskih ofanziva pod nazivom „Čekić i nakovanj“.

 

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

8.89°C

Sapna