Main menu

Održana konferencija o saradnji 5 majevičkih općina

Sapna je danas bila domaćin konferencije o saradnji majevičkih općina sa ciljem prezentacije postignutih rezultata u 2019. godini za predstavnike privrednog sektora iz općina Čelić, Lopare, Sapna, Teočak i Ugljevik. 
Konferenciji su pored općinskih načelnika Sapne i Teočaka, prisustvovali predstavnici općina Lopare i Ugljevik, članovi radnih grupa, predstavnici OSCE-a, privrednih društava i nevladinih udruženja sa prostora ovih općina.
U uvodnom obraćanju načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović svima prisutnima poželio je dobrodošlicu i iskazao zahvalnost predstavnicima misije OSCE-a u BiH i općinskim radnim grupama koji su tokom 2019. godine vrijedno radili na uspostavljanju međuopćinske saradnje i realizaciji prvih zajedničkih projekata, te izrazio nadu da će se ovakav vid saradnje nastaviti i u narednom periodu.
U nastavku konferencije izvršena je prezentacija aktivnosti u tekućoj godini u kojoj je istaknuta realizacija projekta označavanja biciklističke staze, organizacija prve biciklističke trke „Via Majevica“ te postavljanje tabli sa turističkim potencijalima majevičkog područja, kojima je široj javnosti predstavljen turistički potencijal ovih općina.
Također, predstavljeni su i planovi aktivnosti za naredni period kojima se potencira još bolja saradnja navedenih općina, uključivanje privrednih subjekata u planiranje i izradu zajedničkih projekata koji bi u saradnji sa OSCE-om bili kandidovani raznim međunarodnim organizacijama a sve u cilju bolje turističke ponude majevičkog područja.
 
    
    
   
 

Održana svečana sjednica OV povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Svečanom sjednicom općinskog vijeća Sapna, prigodnim referatom i kulturno-zabavnim programom, jučer je u Sapni obilježen 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 
U prepunoj općinskoj sali svečanu sjednicu Općinskog vijeća otvorio je predsjedavajući Fedahija Ahmetović a prigodan referat posvećen državnosti BiH pripremio je književnik i historičar mr. Nazim Ibrahimović.
U kulturno-zabavnom dijelu programa, prisutne su svojim izvedbama uveselili mališani Dnevnog centra za rani razvoj Sapna i članovi VIS Merak Sapna.
Također, održana je i promocija knjige autora mr. Nazima Ibahimovića i Hazima Karića pod nazivom "Skinuti sa hljeba i vode" koja na autentičan način govori o zločinima koje su srpske snage počinile nad zvorničkim Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
    
    
    
   
 
 

Čestitka za 25. novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine

U povodu 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, čestitku građanima uputili su predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović i općinski načelnik Zudin Mahmutović u kojoj stoji: „Građanima općine Sapna i svim Bosancima i Hercegovicima, širom zemlje i svijeta, upućujemo iskrene čestitke u povodu 25. novembra - Dana državnosti BiH. Dan državnosti naše zemlje podsjeća nas i obavezuje da u ovim teškim vremenima damo maksimalan doprinos u jačanju i izgradnji naše domovine, te profesionalnim i ličnim angažmanom osiguramo ljepšu budućnost jedinoj nam domovini Bosni i Hercegovini i svim njenim građanima, ma gdje bili i živjeli“.

Održan sastanak CIK-a sa predstavnicima općinskih izbornih komisija

U organizaciji izborne komisije osnovne izborne jedinice 082 Sapna, a u cilju unapređenja izbornog procesa, jučer je u zgradi općine Sapna održan sastanak kojem su pored domaćina, članova izborne komisije Sapna, prisustvovali članovi Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić i Stjepan Mikić, te predsjednici izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica iz Teočaka, Lopara, Kalesije i Gradačca.
Na sastanku je razgovarano o problemima u radu izbornih komisija sa posebnim osvrtom na probleme koji se odnose na provođenje izbornog procesa a razmijenjena su i iskustva u rješavanju konkretnih problema koji se pojavljuju na sam dan izbora.
Doneseno je nekoliko zaključaka sa konkretnim prijedlozima za pospješivanje izbornog procesa kao i sugestija koje se odnose na Izborni zakon i druge podzakonske akte a koje Centralna izborna komisija putem nadležnih organa treba da uvrsti u prijedlog Izbornog zakona.
Članovi Centralne izborne komisije ocijenili su ovaj sastanak vrlo konstruktivnim i korisnim naglasivši da je ovakav vid saradnje lokalnih izbornih komisija sa Centralnom izbornom komisijom, uz razmjenu iskustava u rješavanju konkretnih problema tokom provođenja izbornog procesa, jedan od najboljih načina usaglašavanja stavova i prijedloga za izradu kvalitetnog i funkcionalnog Izbornog zakona i drugih podzakonskih akata ali i za rješavanje konkretnih problema koji se pojavljuju na terenu tokom izbornog procesa.
     

Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali za sjednice održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Dnevnim redom sjednice planirano je 20 tačaka od kojih su najznačajnije bile one koje se odnose na budžet Općine Sapna.
U prvoj tački dnevnog reda vijećnici su uz nekoliko konstruktivnih diskusija jednoglasno usvojili Nacrt Budžeta općine Sapna za 2020. godinu uz zaključak da se po istom provede javna rasprava u narednih 20 dana. Prema usvojenom nacrtu planirani budžet općine Sapna za 2020. godinu iznosi 3.722.128,00 KM, što je za oko 223.000,00 KM manje u odnosu na budžet za 2019. godinu.
Kroz diskusije vijećnika moglo se čuti da je predloženi Nacrt Budžeta za 2020. godinu planiran tako da se radi o razvojnom budžetu u kojem je planirano oko 1.325.000,00 KM za kapitalne izdatke i da se radi o dobroj osnovi za izradu konačnog budžeta općine Sapna za narednu godinu.
Također, vijećnici su jednoglasno usvojili i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2020. godinu.
U trećoj tački dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Sapna za period 01.01.2019. – 30.09.2019. godine. Prema usvojenom izvještaju izvršenje budžeta u prvih 9 mjeseci 2019. godine bilo je 91% od planiranog a u ukupnom iznosu od 2.717.000,00 KM, što je na nivou izvršenja budžeta iz prethodne godine za isti period.
Prema obrazloženju općinskog načelnika Zudina Mahmutovića razlog umanjenja ostvarenog od planiranog budžeta za izvještajni period je taj što je nova Vlada Tuzlanskog kantona poništila ranije donesene odluke kojima su Općini Sapna za tri projekta bila odobrena sredstva u iznosu od oko 800.000,00 KM.
Vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o nazivima ulica i mostova na području općine Sapna koja prije konačnog usvajanja također mora proći javnu raspravu.
Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o postupku za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebe prema kojoj bi svi građani općine Sapna trebali imati jedan od osnova za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje.
Općina Sapna je najvjerovatnije prva općina u BiH koja će u narednom periodu pored redovnih stipendija dodjeljivati i podsticaj za obrazovanje obzirom da su vijećinici danas usvojili odluku prema kojoj će svi učenici koji su upisali prvi razred u MSŠ Sapna dobiti podsticaj u iznosu od po 400,00 KM. Na ovaj način Općina Sapna želi pomoći roditeljima u obrazovanju djece te stimulisati učenike da srednje obrazovanje obavljaju u Sapni ali time pomoći i da se MSŠ Sapna održi u istom ili još većem kapacitetu.
Također, jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o produženju perioda dodjele tržnice - pijace JKP Sapna d.o.o. Sapna te Prijedlog Odluke o izgradnji kanalizacionog kolektora sanitarno fekalnih voda za naselja Han, Kolonija, Džakić, Selimovići II, Fatići, Rizvanovići i Brđaci u MZ Vitinica.
U informativnom dijelu sjednice, usvojene su informacije o uspjehu učenika i postignutim rezultatima u JU OŠ Sapna i MSŠ Sapna uz usvojeni zaključak da se pokrene inicijativa prema Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za rješavanje problema obavljanja nastave tjelosnog i zdravstvenog odgoja učenika MSŠ Sapna.
Kroz diskusije vijećnika i općinskog načelnika iskazana je spremnost da se ovaj problem hitno riješi na način da se nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika MSŠ Sapna.