Main menu

Utvrđene rang liste za uništene i oštećene objekte

Prvostepena komisija za provođenje javnog konkursa za ostvarivanje prava za pomoć u obnovi i izgradnji stambenih objekata, uništenih i oštećenih u klizištima i poplavama u vrijeme prirodne nesreće na području općine Sapna sačinila je rang liste za oštećene i uništene objekte, te ih objavila na oglasnoj ploči Općine Sapna i web stranici.

Radovi na nastavku rekonstrukcije puta u Selimovićima

Ovih dana započelo je izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kolovoza lokalnog puta Sapna - Vitinica - Kovačevići na dionici Selimovići - Mahmutovići - Krstac, u dužini od 665 metara. Radove izvodi Izgradnja d.o.o Teočak. Ukupna vrijednost ovih radova je 131.313,18 KM. Sredstva su obezbijeđena putem Federalnog...

 

Općinsko vijeće usvojilo Izvještaj o procjeni šteta

Na osamnaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna jednoglasno je Usvojen Izvještaj o procjeni šteta od prirodne nepogode, poplava i klizanja tla na području općine Sapna za period maj-avgust 2014. godine. Vijećnici su pohvalili sve subjekte i pojedince koji su tokom prirodne nesreće dali svoj doprinos na...

Zakazana 18. redovna sjednica OV Sapna

Općinsko vijeće Sapna  u srijedu 22.10.2014.godine, održaće 18. redovnu sjednicu. Sjednica će se održati u sali za sjednice općine Sapna sa početkom u 9:00 sati. Za sjednicu su predložene tri tačke dnevnog reda, Razmatranje i usvajanje Izvještaja o procjeni šteta od prirodne nepogode poplava i klizanja tla (klizišta) na području Općine Sapna za...

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije obavještava poljoprivredne proizvođače da će se dana 04.02.2011. godine (petak) sa početkom u 10:00 sati, u općinskoj sali za sjednice održati zimska predavanja na temu „Proizvodnja i preporuka hibrida kukuruza“. Pozivaju se zainteresovani proizvođači da prisustvuju navedenim predavanjima.