Main menu

Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna

Danas je u sali za sjednice održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Dnevnim redom sjednice planirano je 15 tačaka od kojih su najznačajnije bile one koje se tiču budžeta Općine Sapna.
Vijećnici su u okviru razmatranja prve tačke dnevnog reda donijeli Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta Općine Sapna za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine. Općinski načelnik Zudin Mahmutović, obrazlažući ovu odluku, kazao je da je plan prihoda budžeta za prvih šest mjeseci 2019. godine izvršen sa oko 90%, te da su prihodi dobro planirani jer je ostvarenje punjenja budžeta od stalnih izvora prihoda, kao što su direktni i indirektni porezi te takse, veće od planiranog a da se ukupno umanjenje planiranih prihoda odnosi na grant sredstva ili sufinasiranje projekata većih nivoa vlasti čija realizacija će početi u drugoj polovini godine. Što se tiče rashodovne strane budžeta, načelnik je pojasnio da su svi korisnici budžeta ispoštovani u 100% iznosima počev od korisnika stipendija, boračkih i drugih udruženja, plaća i drugih primanja uposlenika i sl.
Također, usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu. Ova odluka proizašla je iz potrebe uvrštavanja u budžet i raspodjele neplaniranih a pristiglih prihoda od direktnih i indirektnih poreza te tekućih transvera i donacija.
Obrazlažući Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu, općinski načelnik je kazao da se izmjene odnose na prihodovnu ali i na rashodovnu stranu sufinasiranja brojnih infrastrukturalnih projekata, kao što su nastavak izgradnje centralnog spomen obilježja, utopljavanje i rekonstrukcija zgrade MZ Međeđa, uređenje šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna, izgradnja ulične rasvjete u MZ Kovačevići, rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture koju u više mjesnih zajednica, posredstvom općinskog budžeta, dijelom sufinansiraju i građani svojim ličnim učešćem.
„Veliki broj projekata čija je realizacija u toku ili će tek početi, ne finasiraju se direktno iz budžeta općine Sapna, tako da se oni i ne pominju u ovoj Odluci. Direkcija regionalnih cesta će direktno iz svog budžeta finansirati rekonstrukciju dijela regionalne ceste Zvornik - Sapna, dionica od Nezučkog puta do sportske dvorane u vrijednosti od preko 900.000,00 KM, kao i izgradnju mosta na regionalnom putu R-456 u Rastošnici, finasiranje uređenja korita rijeke Sapne, čiji su radovi u toku, također ne ide preko općinskog budžeta a nastavak izgradnje ulične rasvjete u Vitinici u cijelosti finansira kantonalno ministarstvo“, pojasnio je Općinski načelnik kao predlagač ove odluke.
Na inicijativu vijećnika Dževada Mujčinovića i Zaima Ibrahimovića, u budžet su uvrštene i nove stavke koje se odnose na sufinansiranje rekonstrukcije lokalnih puteva u MZ Nezuk i MZ Zaseok.
Prema usvojenoj Odluci o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu, ukupan budžet općine Sapna za 2019. godinu iznosi oko 3.910.000,00 i u odnosu na prethodno planirani budžet povećan je za 729.000,00 KM.
Tokom današnjeg zasjedanja, vijećnici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, odnosno rekonstrukciju saobraćajnice i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnica, te Odluku o utvrđivanju javnog interesa za privremeno zauzimanje zemljišta pri sanaciji kosine ispod ceste na dijelu regionalnog puta R-456 dionica od Goduša do Sapne.
Također, usvojeni su izvještaji o radu JKP Sapna, Zajedničkog pravobranilaštva, JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna za 2018. godinu, te izvještaj Komisije za provođenje ponovljenog postupka javnog nadmetanja - licitacije poslovnih prostora u objektu sportske dvorane u Sapni.
Usvojena je i Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta općine Sapna za period od 2020. do 2022. godine, Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačko-invalidske zaštite za 2018. godinu, Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna, Informaciju o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna te Informaciju o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi.
Razmatrajući informaciju o raspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH, koja se odnose na pomoć nižim nivoima vlasti, vijećnici su konstatovali da unazad dvije godine, općina Sapna od tih sredstava nije dobila nikakvu pomoć iako je uredno i na vrijeme podnosila aplikacije za odobravanje tih sredstava. Vlada Federacije BiH je za ove namjene samo u posljednje dvije godine odobrila sredstva u iznosu od oko 32 miliona KM a sredstva su dodjeljivana općinama i gradovima koji su mnogo razvijeniji od općine Sapna. Na prijedlog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Sapna Fedahije Ahmetovića, usvojen je Zaključak kojim Općinsko vijeće Sapna izražava svoje nezadovoljstvo ovakvom raspodjelom navedenih sredstava iz budžeta Federacije BiH uz detaljno i argumentovano pojašnjenje, koji će biti proslijeđeni Vladi Federacije BiH.
   
 
    
 
   

Čestitka općinskog načelnika povodom Nove 1441. hidžretske godine

Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini čestitam Novu 1441. hidžretsku godinu, uz želju da svima bude sretna i berićetna i moleći Allaha dž. š. da muslimanima podari slogu, da ujedini njihova srca u dobru, da našu Zajednicu učvrsti u napretku, da našu Domovinu čuva u blagostanju i miru, i da svim ljudima ukaže na put sreće i uspjeha.
 
                                                                                                                                                                                     Općinski načelnik                                                                                                                                                                                                                                               Zudin Mahmutović s.r.
 
 

Izvršena obuka i testiranje uposlenika Općine Sapna iz oblasti protivpožarne zaštite

U sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, u četvrtak je održana obuka i testiranje uposlenika organa uprave Općine Sapna iz oblasti protupožarne zaštite.
Gotovo sve države u svijetu razvijaju neki oblik zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća. Zaštita od požara je jedna od najvažnijih mjera u svakoj državi - sredini ili bilo kojoj ustanovi.
Cilj edukacije, koja je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH i Programa obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara, je da se svi uposlenici organa uprave Općine Sapna upoznaju koje mjere moraju poduzeti prilikom sprečavanja požara, njegovog otkrivanja te gašenja kako bi se smanjio rizik od neželjenih posljedica.
Uposlenici Općine Sapna su upoznati sa vrstama požara, preventivnom zaštitom od požara, sredstvima za gašenje požara, a uz to predstavljeni su i praktični primjeri upotrebe aparata za gašenje požara, nakon čega je izvršeno i testiranje znanja uposlenika iz ove oblasti.
Ukazano je na zakonsku odredbu da je potrebno da se svi uposlenici uključe u provjere znanja iz oblasti zaštite od požara te da se redovno i adekvatno kontroliše ispravnost aparata za početno gašenje požara, hidranata i ostalih sredstava zaštite od požara.
Cilj obuke i testiranja je da svi uposlenici usvoje odgovarajuća znanja i upute u pogledu svjesnosti rizika od požara i mjera koje će se poduzeti ili se poduzimaju u slučaju izbijanja požara, uključujući upute koje dobijaju u skladu sa njihovim odgovornostima u slučaju opasnosti.
Predavanje je održao doc. dr. sc. Ibrahim Hadžić iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla.

 

Potpisan Ugovor za uređenje šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna

Nakon okončanja postupka javne nabavke, jučer je u kabinetu načelnika općine Sapna potpisan Ugovor za izvođenje radova na uređenju šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna - I faza.
Radi se o dijelu projekta koji je sastavni dio projekta izgradnje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Armije RBiH u Sapni a koji se odnosi na uređenje šetnice, odnosno Ulice Žrtava genocida u Srebrenici i zelenih površina pored nje.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime izvođača radova Avdija Selimović, direktor sapanjskog preduzeća ADSA d.o.o. Sapna.
Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 161.222,98 KM a sredstva su obezbijeđena uz pomoć Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i to u iznosu od 139.529,70 KM, dok je ostatak sredstava u iznosu od 21.693,28 KM obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna..
Rok za izvršenje radova iznosi 55 dana od dana potpisivanja ugovora.
 
 

U toku radovi na regulaciji korita rijeke Sapne

U Sapni već nekoliko mjeseci traju radovi na projektu regulacije korita rijeke Sapne na dijelu vodotoka od centralnog dijela općine Sapna do mosta u MZ Sapna a čije dužina iznosi oko 800 metara. 
Radove čija vrijednost iznosi oko milion konvertibilnih maraka izvodi građevinsko preduzeće Roading d.o.o. Gračanica a projekat se implementira putem Delegacije Europske unije u BiH uz finansijsku podršku IPA II programa.
Općina Sapna je ovaj projekat kandidovala većim nivoima vlasti koji su u saradnji sa međunarodnim fondovima i organizacijama obezbijedili sredstva za njegovu realizaciju.
U dosada realizovanim projektima izvršena je regulacija dijela korita rijeke Sapne u dužini od oko 750 metara a realizacijom ovog projekta još jedan dio korita, koji prolazi kroz teritoriju općine Sapna biće uređen, čime će izlijevanja rijeke Sapne u centralnom dijelu naše općine biti svedeno na najmanju mogućnost.
Rok za završetak radova na ovom i još nekoliko sličnih projekata širom Bosne i Hercegovine, koji se implementiraju putem Delegacije Europske unije i IPA II programa, iznosi godinu dana ali prema dosadašnjem intenzitetu očekuje se da će radovi u Sapni biti okončani znatno prije predviđenog roka.
    
    
Prilog: video