Main menu

Upriličeni tradicionalni prednovogodišnji prijemi za predstavnike udruženja i mjesnih zajednica

Kao i prethodnih godina općinski načelnik Zudin Mahmutović, pred istek tekuće godine, upriličio je prijeme za predstavnike boračkih i drugih udruženja, sportskih kolektiva i predsjednike mjesnih zajednica sa prostora općine Sapna.
U ugodnom i opuštenom druženju, razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji i realizaciji planiranih aktivnosti u 2018. godini kao i o planovima rada te mogućnostima poboljšanja saradnje u narednoj godini.
Svi prisutni složili su se da je saradnja sa općinskom administracijom veoma dobra a da problem u njihovom radu predstavlja veoma mali broj zainteresovanih građana za provođenje planskih aktivnosti.
Općinski načelnik je istakao da će Općina Sapna i u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima podržati svaku aktivnost koju budu provodila udruženja kao što su kulturno-vjerske manifestacije, obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, sportske i aktivnosti zabavnog sadržaja, te zamolio prisutne da se još više aktiviraju kako bi se ovi segmenti života poboljšali. Također, istaknuto je da su u prethodnoj godini realizovani brojni projekti koji će pospješiti život građana u svim mjesnim zajednicama sa prostora općine Sapna a svi prisutni izrazili su nadu da će se takav trend nastaviti i u narednom periodu.
    
  
 
 

Potpisan Ugovor o rekonstrukciji dijela lokalnog puta u MZ Žuje-Šarci

Nakon provedenog postupka javne nabavke, u srijedu je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o rekonstrukciji dijela lokalnog puta u MZ Žuje-Šarci. 
Ugovor je u ime Općine Sapna, kao investitora, potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Hajrudin Imširović, direktor d.o.o. Izgradnja Teočak, u ime izvođača radova.
Ukupna vrijednost radova sa PDV-om iznosi 43.992,59 KM a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
Rok za izvođenje radova iznosi 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
 
 

Potpisan ugovor za izgradnju eksploatacionog bunara na lokalitetu Skenderuša

Nakon okončanja postupka javne nabavke, u kabinetu načelnika općine Sapna, potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji eksploatacionog bunara EBS-1 na lokalitetu Skenderuša. Ugovor je u ime općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te u ime izvođača radova Edin Halilović, direktor preduzeća BH Bušenje d.o.o. Tuzla. Radi se o nastavku projekta na obezbjeđivanju dodatnih količina pitke vode za građane općine Sapna. Prethodno su na ovom lokalitetu izvršena hidrogeološka istraživanja, gdje su na dubini od 162 metra pronađene veće količine vode za koju se daljom analizom utvrdilo da zadovoljava sve parametre kvalitetne pitke vode a ispitivanjem kapaciteta izvorišta ustanovljena je ekonomska isplativost izgradnje eksploatacionog bunara te urađena projektno-tehnička dokumentacija. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 143.117,50 KM a sredstva su obezbijeđena putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odnosno iz sredstava vodnih naknada. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Vezani tekst: http://opcinasapna.ba/v4/vijesti/1160-iz-busotine-u-sapni-potekla-voda

Odobrena sredstva za rekonstrukciju kolovoza i izgradnju pješačke staze

Na jučer održanoj 41. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01. januar 2018. - 31. decembar 2018. godine, kojom se vrši raspodjela novonastalih prihoda koji nisu planirani u 2018. godini a koji su nastali kao rezultat izmjene zakonskih odredbi o akcizama za naftu i naftne derivate.
Odlukom o raspodjela navedenih prihoda u ukupnom iznosu od 2.185.544,55 KM, za rekonstrukciju ceste R-456 Priboj - Sapna odobrena su sredstva u iznosu od 825.544,55 KM.
Radi se o dijelu regionalnog puta R-456 Sapna - Priboj, dionica od Nezučkog puta do centralnog dijela općine Sapna u dužini od oko 1.200 metara na kojoj će se izvršiti rekonstrukcija kolovoza i izgradnja pješačke staze.
Realizacijom ovog projekta u velikoj mjeri poboljšaće se sigurnost učesnika u saobraćaju a posebno učenika koji ovu dionicu puta svakodnevno koriste za dolazak u školu.
Raspisivanje javnog poziva za odabir izvođača radova očekuje se već iduće sedmice.
 
 
  

U naselju Marnići u toku akcija proširenja lokalnog puta

Na poziv mještana vitiničkog naselja Marnići, općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je posjetio ovu podružnicu kako bi se uvjerio u tok akcije na proširenju lokalnog puta koju su pokrenuli mještani ovog naselja. 
Nakon što su riješili imovinsko-pravne odnose, mještani Marnića pokrenuli su akciju proširenja puta za koju su dobrovoljnim prilozima obezbijedili sredstva za zemljane radove, sanaciju bankina i izgradnju armirano-betonskih pozida na kritičnim mjestima i krivinama te na taj način riješili problem saobraćanja većih teretnih vozila a posebno vozila Javnog komunalnog preduzeća Sapna koja saobraćaju ovim dijelom prilikom odvoza komunalnog otpada i zimskog održavanja puteva.
Kao i svaku akciju do sada koju pokrenu građani i za čiju realizaciju prikupe lična novčana sredstva a koja za cilj ima poboljšanje uslova života, Općina Sapna će svojim sredstvima podržati realizaciju i ovog projekta tako što će asfaltirati sva novoizgrađena proširenja.
PRILOG: video