Main menu

Na kraju 2023. godine upriličeni tradicionalni prijemi

U cilju sagledavanja postignutih rezultata i saradnje u godini koja je na izmaku, te razgovora o planovima za narednu godinu, općinski načelnik Zudin Mahmutović, jučer i danas upriličio je prijeme za predstavnike boračkih i drugih udruženja koja egzistiraju na prostoru općine Sapna, predstavnike svih mjesnih zajednica sa prostora općine Sapna, predstavnike Islamske zajednice Zvornik, te predstavnike javnih institucija i ustanova.
Ovakvi, sada već tradicionalni prijemi, koje općinski načelnik organizuje krajem svake kalendarske godine, prilika su da se u opuštenoj atmosferi sumiraju postignuti rezultati te razgovara o svim pitanjima koji su od interesa za određene kategorije i stanovništvo općine u cjelini, predlože ili najave planovi daljih aktivnosti kako lokalne vlasti tako i drugih interesnih grupa a sve u cilju unaprijeđenja lokalne zajednice i života u njoj.

     

    

  

 

Sapanjski prvačići obradovani paketićima

Već tradicionalno povodom Dana dječije radosti, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović upriličio je podjelu paketića za sve učenike prvih razreda JU Osnovna škola Sapna.
Tako je danas u svim područnim školama te u centralnoj školi u Sapni izvršena podjela paketića svim prvačićima OŠ Sapna dok je podjela paketića za djecu romske nacionalnosti sa prebivalištem na području općine Sapna i starosti do 10 godina, planirana za sutra u romskom naselju Biberovići.
Općinski načelnik iskoristio je ove posjete da se bar na kratko druži sa prvačićima koji nisu krili zadovoljstvo dobijenim poklonima.

    

    

 

Novogodišnja čestitka općinskog načelnika Zudina Mahmutovića

Dragi moji sugrađani,
Mnogo je pozitivnih priča i projekata koji su obilježili 2023.  godinu, koje mene kao načelnika Općine čine ponosnim. U nadi da ćemo nastaviti sa dobrim radom i još boljim rezultatima, dočekujemo Novu 2024. godinu pozitivni i spremni za nove ideje i projekte.
Vrijeme koje je pred nama neka bude ispunjeno zdravljem, srećom i uspjesima na privatnom i poslovnom planu.
Vjerujem da ćemo u 2024. godinu, u kojoj nas sigurno očekuju mnogi izazovi, znati naći još bolje modele za prevazilaženje ekonomskih i socijalnih problema.
Moramo zajedno raditi i smanjiti nezaposlenost, privući investicije, nastaviti graditi infrastrukturu i provoditi reforme na poboljšanju uslova života.
U nadi i vjeri da će nastupajuća godina biti, godina novih i boljih rješenja, u ime Općinske administracije i u svoje lično ime, svim građanima općine Sapna želim sretnu i uspješnu 2024. godinu.
SRETNA NOVA 2024. GODINA!
                                                                                                                                                                                                                    Načelnik općine Sapna
                                                                                                                                                                                                                        Zudin Mahmutović

Usvojen Budžet Općine Sapna za 2024. godinu

Danas je u općinskoj sali za sjednice održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna a na dnevnom redu sjednice našlo se 24 tačke od kojih su najvažnije bile one koje su se odnosile na Budžet Općine Sapna, Program javnih investicija i planove rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Sapna. .
Iako se radilo o sjednici na kojoj se odlučivalo o najbitnijim tačkama za rad jedne lokalne zajednice tokom kalendarske godine, sjednici nije prisustvovalo čak 6 vijećnika što sve češće postaje praksa kod pojedinih političkih subjekata, posebno onih koji nisu dio vijećničke većine.
Ipak, prisutni vijećnici danas su bili vrlo konstruktivni i efikasni te su većinu predloženih odluka, rješenja, programa i informacija usvojili jednoglasno ili sa samo jednim suzdržanim glasom.
Najvažnije odluke odnose se na usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Sapna za 2023. godinu, pa je nakon što je dobio vijećničku podršku, Budžet Općine Sapna za 2023. godinu u konačnici nešto viši od 7,6 miliona KM.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu u iznosu nešto većem od 7,7 miliona KM kao i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu.
Uz zaključak o ispravci nekih tehničkih grešaka usvojen je i Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja predškolske ustanove na području općine Sapna, što je nakon pokretanja inicijative drugi korak ka konačnom osnivanju predškolske ustanove nakon čega slijedi donošenje drugih odluka, programa te obezbjeđivanja izvora finansiranje jedne takve ustanove.
Još jedan od važnijih dokumenata koji su se danas našli pred vijećnicima Općinskog vijeća Sapna, svakako je i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa javnih investicija općine Sapna za period 2024. do 2026. godine. Unazad dva mjeseca vođene su intezivne aktivnosti vezane za izradu ovog dokumenta a Općina Sapna je raspisala i Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Sapna, po kojem su svi zainteresovani, počev od javnih ustanova, te mjesnih zajednica, vladinih i nevladinih organizacija, pravnih i fizičkih lica, mogli u pismenoj formi dati svoj prijedlog projekata za koje misle da je neophodno uraditi u ovom trogodišnjem ciklusu. Koordinacioni tim za izradu programa kapitalnih investicija prikupio je sve prispjele prijedloge te sačinio Listu investicionih projekata za Program javnih investicija općine Sapna za period 2024. – 2026. godina, po grupama i prioritetima. Na listi se našlo čak 86 prijedloga projekata razvrstanih u 11 grupa čija ukupna procjenjena vrijednost iznosi nešto više od 20,4 miliona KM. Najviše projekata odnosi se na putnu, turističku, vodnu i kanalizacionu infrastrukturu, zatim projekte građenja, zaštite vodotoka, sanacije klizišta i spomen obilježja. Vijećnici su izrazili zadovoljstvo predloženim dokumentom uz nadu da će općinska administracija u naredne tri godine uspjeti obezbjediti sredstva za realizaciju većine predloženih projekata, te su prijedloženu Odluku o usvajanju Programa javnih investicija općine Sapna za period 2024. do 2026. godine i usvojili.
Također, usvojeno je još nekoliko prijedloga odluka, rješenja i informacija, kao i Programi rada Općinskog vijeća Sapna za 2024. godinu i Program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Sapna za 2024. godinu. 

   

   

 
 

Održan sastanak sa predstavnicima koalicije „Društvo bez predrasuda“

Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je u svom kabinetu održao sastanak sa Enesom Avdičevićem, koordinatorom koalicije za borbu protiv mržnje „Društvo bez predrasuda“ i saradnicom koalicije za prostor općine Sapna Vildanom Gušić, na kojem se razgovaralo dosadašnjim aktivnostima ove koalicije. Općinskom načelniku prezentirani su i detalji o osnivanju Fonda za socijalnu koheziju i modeli saradnje za jačanje kohezije na prostorima Majevice a govorilo se i o organizovanju završne konferencije u okviru projekta „Jačanje društvene kohezije u zajednicama BiH“.
Općinski načelnik izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima ove koalicije te dao punu podršku Općine Sapna u budućem radu i aktivnostima.
Aktivnosti koalicije „Društvo bez predrasuda“ podržane su kroz projekat „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Služba za instrumente vanjske politike (#FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (#NDICI), a zajedno provode Evropska unija u Bosni i Hercegovini, United Nations in BiH, OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina i Vijeće Evrope - Ured u Sarajevu.