Main menu

Održan sastanak CIK-a sa predstavnicima općinskih izbornih komisija

U organizaciji izborne komisije osnovne izborne jedinice 082 Sapna, a u cilju unapređenja izbornog procesa, jučer je u zgradi općine Sapna održan sastanak kojem su pored domaćina, članova izborne komisije Sapna, prisustvovali članovi Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić i Stjepan Mikić, te predsjednici izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica iz Teočaka, Lopara, Kalesije i Gradačca.
Na sastanku je razgovarano o problemima u radu izbornih komisija sa posebnim osvrtom na probleme koji se odnose na provođenje izbornog procesa a razmijenjena su i iskustva u rješavanju konkretnih problema koji se pojavljuju na sam dan izbora.
Doneseno je nekoliko zaključaka sa konkretnim prijedlozima za pospješivanje izbornog procesa kao i sugestija koje se odnose na Izborni zakon i druge podzakonske akte a koje Centralna izborna komisija putem nadležnih organa treba da uvrsti u prijedlog Izbornog zakona.
Članovi Centralne izborne komisije ocijenili su ovaj sastanak vrlo konstruktivnim i korisnim naglasivši da je ovakav vid saradnje lokalnih izbornih komisija sa Centralnom izbornom komisijom, uz razmjenu iskustava u rješavanju konkretnih problema tokom provođenja izbornog procesa, jedan od najboljih načina usaglašavanja stavova i prijedloga za izradu kvalitetnog i funkcionalnog Izbornog zakona i drugih podzakonskih akata ali i za rješavanje konkretnih problema koji se pojavljuju na terenu tokom izbornog procesa.
     

Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali za sjednice održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Dnevnim redom sjednice planirano je 20 tačaka od kojih su najznačajnije bile one koje se odnose na budžet Općine Sapna.
U prvoj tački dnevnog reda vijećnici su uz nekoliko konstruktivnih diskusija jednoglasno usvojili Nacrt Budžeta općine Sapna za 2020. godinu uz zaključak da se po istom provede javna rasprava u narednih 20 dana. Prema usvojenom nacrtu planirani budžet općine Sapna za 2020. godinu iznosi 3.722.128,00 KM, što je za oko 223.000,00 KM manje u odnosu na budžet za 2019. godinu.
Kroz diskusije vijećnika moglo se čuti da je predloženi Nacrt Budžeta za 2020. godinu planiran tako da se radi o razvojnom budžetu u kojem je planirano oko 1.325.000,00 KM za kapitalne izdatke i da se radi o dobroj osnovi za izradu konačnog budžeta općine Sapna za narednu godinu.
Također, vijećnici su jednoglasno usvojili i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2020. godinu.
U trećoj tački dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Sapna za period 01.01.2019. – 30.09.2019. godine. Prema usvojenom izvještaju izvršenje budžeta u prvih 9 mjeseci 2019. godine bilo je 91% od planiranog a u ukupnom iznosu od 2.717.000,00 KM, što je na nivou izvršenja budžeta iz prethodne godine za isti period.
Prema obrazloženju općinskog načelnika Zudina Mahmutovića razlog umanjenja ostvarenog od planiranog budžeta za izvještajni period je taj što je nova Vlada Tuzlanskog kantona poništila ranije donesene odluke kojima su Općini Sapna za tri projekta bila odobrena sredstva u iznosu od oko 800.000,00 KM.
Vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o nazivima ulica i mostova na području općine Sapna koja prije konačnog usvajanja također mora proći javnu raspravu.
Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o postupku za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebe prema kojoj bi svi građani općine Sapna trebali imati jedan od osnova za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje.
Općina Sapna je najvjerovatnije prva općina u BiH koja će u narednom periodu pored redovnih stipendija dodjeljivati i podsticaj za obrazovanje obzirom da su vijećinici danas usvojili odluku prema kojoj će svi učenici koji su upisali prvi razred u MSŠ Sapna dobiti podsticaj u iznosu od po 400,00 KM. Na ovaj način Općina Sapna želi pomoći roditeljima u obrazovanju djece te stimulisati učenike da srednje obrazovanje obavljaju u Sapni ali time pomoći i da se MSŠ Sapna održi u istom ili još većem kapacitetu.
Također, jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o produženju perioda dodjele tržnice - pijace JKP Sapna d.o.o. Sapna te Prijedlog Odluke o izgradnji kanalizacionog kolektora sanitarno fekalnih voda za naselja Han, Kolonija, Džakić, Selimovići II, Fatići, Rizvanovići i Brđaci u MZ Vitinica.
U informativnom dijelu sjednice, usvojene su informacije o uspjehu učenika i postignutim rezultatima u JU OŠ Sapna i MSŠ Sapna uz usvojeni zaključak da se pokrene inicijativa prema Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za rješavanje problema obavljanja nastave tjelosnog i zdravstvenog odgoja učenika MSŠ Sapna.
Kroz diskusije vijećnika i općinskog načelnika iskazana je spremnost da se ovaj problem hitno riješi na način da se nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika MSŠ Sapna.
    
    

Svečano otvoren Kulturno sportski rekreacioni centar u Sapni

Danas je uz prisustvo velikog broja građana upriličena svečanost povodom otvaranja kulturno sportsko rekreacionog centra u Sapni.
Uz prigodan kulturno-umjetnički program, čast da ovaj prelijepi i višefunkcionalni objekat otvori imao je ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç i načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović.
Izgradnju ovog objekta čija je vrijednost iznosila 323.491,90 KM finansirala je ambasada Republike Turske u iznosu od 200.000,00 KM dok je ostatak sredstava obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna.
Ambasador Haldun Koç iskazao je veliko zadovoljstvo što je Republika Turska učestvovala u izgradnji jednog ovakvog objekta koji će prije svega služiti mladima te se zahvalio domaćinima na ukazanom gostoprimstvu.
Općinski načelnik se u ime svih građana općine Sapna i u svoje lično ime zahvalio ambasadoru i Republici Turskoj na pomoći koju su pružili za realizaciju ovog projekta ali i na pomoći koju je pružio turski narod za vrijeme elementarnih nepogoda iz 2014. godine, te izrazio nadu da ovo neće biti prvi i posljednji projekat koji će se realizovati na području općine Sapna uz pomoć Republike Turske.
Prije svečanog otvaranja novosagrađenog objekta u kabinetu općinskog načelnika upriličen je prijem delegacije Ambasade Republike Turske na čelu sa ambasadorom a kojem su pored općinskog načelnika Zudina Mahmutovića i njegovih saradnika, prisustvovali i predstavnici općine Sapna u izvršnoj vlasti kantonalnog i federalnog nivoa Senad Alić i Mirnes Gušić.
 
   
 
   
 
    
 
    
 
    
 
    
 

U Sapni sutra svečano otvaranje Kulturno sportsko rekreacionog centra

Kulturno sportsko rekreacioni centar u Sapni biće sutra (utorak, 12.11.2019. godine) svečano otvoren. Svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovat će i ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç, koji će zajedno sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem presjeći vrpcu te objekat predati građanima općine Sapna na dalju upotrebu. 
Izgradnju ovog objekta čija vrijednost iznosi 323.491,90 KM finansirala je Ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini u iznosu od 200.000,00 KM dok je ostatak sredstava obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna.
Prema utvrđenom protokolu za sutra od 11,00 sati predviđen je prijem ambasadora Republike Turske u kabinetu općinskog načelnika, dok je od 11,30 sati kod novoizgrađenog objekta na lokalitetu Johak u Sapni predviđen kulturno-umjetnički program i obraćanje zvanica a u 12,00 sati svečano otvaranje centra.
 

Potpisani ugovori za rekonstrukciju puteva u Godušu, Kraljevićima, Nezuku i Zaseoku

Nakon provedenog postupka javne nabavke, danas su u kabinetu općinskog načelnika potpisani ugovori o rekonstrukciji putne infrastrukture na području općine Sapna. 
Radi se o rekonstrukciji lokalnih putneva u nekoliko mjesnih zajednica, i to:
- rekonstrukcija i asfaltiranje puta u MZ Goduš,
- rekonstrukcija i asfaltiranje dijela lokalnog puta Sapna - Kraljevići u dužini od 130 metara,
- rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta raskršče Zaseok - škola Nezuk u dužini od 450 metara,
- uređenje kanala u MZ Nezuk i
- rekonstrukcija i asfaltiranje puta raskršće Zaseok - zgrada MZ Zaseok u dužini od 82 metra.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 200.201,22 KM a sredstva za realizaciju ovih projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna a za projekte koji se realizuju u Godušu i Kraljevićima i ličnim učešćem građana.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Ramo Hamidović direktor građevinskog preduzeća Lugovi-kop d.o.o,. Živinice i Hajrudin Imširović direktor građevinskog preduzeća Izgradnja d.o.o. Teočak u ime izvođača radova.
Ugovoreni radovi bi trebali početi za koji dan a ukoliko vremenske prilike dozvole biće okončani do kraja godine.