Main menu

Općinu Sapna posjetio šef terenskog ureda Misije OSCE-a

Šef terenskog ureda Misije OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić posjetio je jučer općinu Sapna gdje se sastao sa načelnikom Zudinom Mahmutovićem i predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona Senadom Alićem.
Razlog posjete novog šefa ureda OSCE-a je upoznavanje sa načelnikom općine Sapna i sa glavnim administrativnim zadacima općine u narednom periodu.
Na sastanku je bilo riječi o saradnji općina Sapna sa susjednim općinama, posebno o saradnji sa općinama iz RS-a kao i o migrantskoj krizi koja ne zaobilazi ni općinu Sapna jer jedna od migrantskih ruta prelazi upravo preko teritorije naše općine.
 

U MZ Žuje-Šarci u toku izgradnja kanalizacionog kolektora

U MZ Žuje-Šarci u toku su radovi na realizaciji još jednog projekta kojeg je Općina Sapna kandidovala prema višim nivoima vlasti. 
Radi se o projektu izgradnje kanalizacionog kolektora na dionici od benzinske pumpe u Sapni do naselja Šarci u ukupnoj dužini od 2.545 metara, čijom će realizacijom mještani MZ Žuje-Šarci konačno riješiti dugogodišnji problem odvodnje otpadnih voda.
Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 243.460,13 KM a sredstva su obezbijeđena iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno iz Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini koji realizuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona.
Radove izvodi ŠF Inženjering d.o.o. Tuzla.
 
   
 

Izvršena primopredaja deminiranih površina

Pripadnici Oružanih snaga BiH protekle sedmice izvršili su primopredaju deminiranih površina na lokalitetu ispod Grabovica u MZ Međeđa. Deminirana je površina od preko 94 hiljade metara kvadratnih na kojoj su pronađene 3 granate tipa MK-1 i druga kasetna municija. Radi se o neeksplodiranim ubojnim sredstvima ispaljenim iz borbenih aviona tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. 
Iz Službe civilne zaštite općine Sapna za danas su najavili početak deminiranja terena na području MZ Kraljevići gdje su također otkrivena neeksplodirana ubojna sredstva istih karakteristika.
Do sada je na području općine Sapna deminirana površina od preko pola miliona metara kvadratnih a opasnosti od mina još uvijek ima na površini od oko 8,7 miliona metara kvadratnih.
 
 
   

Završena rekonstrukcija i asfaltiranje dijela lokalnog puta u naselju Selimovići

U petak su završeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dijela lokalnog puta u MZ Vitinica - naselje Selimovići u dužini od oko 300 metara.
Ukupna vrijednost projekta iznosila je 33.577,77 KM a veći dio neophodnih sredstava za njegovu realizaciju u iznosu od 20.000,00 KM obezbijeđen je putem Direkcije regionalnih cesta TK-a. Također, mještani Selimovića ličnim učešćem obezbijedili su 11.900,00 KM, dok su iz budžeta općine Sapna obezbijeđena nedostajuća sredstava u iznosu od 1.677,77 KM.
Radove rekonstrukcije i asfaltiranja puta izvodilo je građevinsko preduzeće Lugovi kop d.o.o. Živinice.
 
   

Počeli radovi na rekonstrukciji dijela mosta na rijeci Rožanjka u MZ Goduš

Jučer su počeli radovi na rekonstrukciji dijela oštećenog mosta na rijeci Rožanjki u MZ Goduš.
Radove čija vrijednost iznosi iznosi 9.670,56 KM izvodi građevinsko preduzeće Lugovi kop d.o.o. Živinice a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.
Radi se o mostu na putnoj komunikaciji koja spaja naselje Plan sa ostatkom MZ Goduš i koja je jedina putna komunikacija za ovo naselje.
Rok za izvršenje radova iznosi 30 dana.