Main menu

Potpisan Ugovor za uređenje šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna

Nakon okončanja postupka javne nabavke, jučer je u kabinetu načelnika općine Sapna potpisan Ugovor za izvođenje radova na uređenju šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna - I faza.
Radi se o dijelu projekta koji je sastavni dio projekta izgradnje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Armije RBiH u Sapni a koji se odnosi na uređenje šetnice, odnosno Ulice Žrtava genocida u Srebrenici i zelenih površina pored nje.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime izvođača radova Avdija Selimović, direktor sapanjskog preduzeća ADSA d.o.o. Sapna.
Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 161.222,98 KM a sredstva su obezbijeđena uz pomoć Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i to u iznosu od 139.529,70 KM, dok je ostatak sredstava u iznosu od 21.693,28 KM obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna..
Rok za izvršenje radova iznosi 55 dana od dana potpisivanja ugovora.
 
 

U toku radovi na regulaciji korita rijeke Sapne

U Sapni već nekoliko mjeseci traju radovi na projektu regulacije korita rijeke Sapne na dijelu vodotoka od centralnog dijela općine Sapna do mosta u MZ Sapna a čije dužina iznosi oko 800 metara. 
Radove čija vrijednost iznosi oko milion konvertibilnih maraka izvodi građevinsko preduzeće Roading d.o.o. Gračanica a projekat se implementira putem Delegacije Europske unije u BiH uz finansijsku podršku IPA II programa.
Općina Sapna je ovaj projekat kandidovala većim nivoima vlasti koji su u saradnji sa međunarodnim fondovima i organizacijama obezbijedili sredstva za njegovu realizaciju.
U dosada realizovanim projektima izvršena je regulacija dijela korita rijeke Sapne u dužini od oko 750 metara a realizacijom ovog projekta još jedan dio korita, koji prolazi kroz teritoriju općine Sapna biće uređen, čime će izlijevanja rijeke Sapne u centralnom dijelu naše općine biti svedeno na najmanju mogućnost.
Rok za završetak radova na ovom i još nekoliko sličnih projekata širom Bosne i Hercegovine, koji se implementiraju putem Delegacije Europske unije i IPA II programa, iznosi godinu dana ali prema dosadašnjem intenzitetu očekuje se da će radovi u Sapni biti okončani znatno prije predviđenog roka.
    
    
Prilog: video
 

Potpisan Ugovor za sanaciju putne infrastrukture na području općine Sapna

Nakon provedenog postupka javne nabavke, jučer je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji putne infrastrukture na području općine Sapna. 
Radi se o sanacionim radovima lokalnih putnih pravaca na nekoliko različitih lokacija, i to:
- Sanacija klizišta u MZ Nezuk - II faza,
- Zacjevljivanje kanala na putu Nezuk – Zaseok,
- Sanacija lokalnog puta u MZ Kovačevići,
- Asfaltiranje deformisanog asfaltnog kolovoza na djelu lokalnog puta Sapna – Vitinica (lokalitet Kruškovac),
- Sanacija lokalnog puta u naselju Marnići, i
- Asfaltiranje priključnih puteva u MZ Goduš, MZ Vitinica i MZ Žuje – Šarci.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 107.809,22 KM a sredstva za realizaciju ovih projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna a za pojedine projekte i ličnim učešćem građana.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Džemil Bilalić ovlašteni predstavnik d.o.o. Izgradnja Teočak u ime izvođača radova.

Privode se kraju radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta Kobilići – Međeđa

Nakon što su krajem prošle godine okončani radovi sanacije klizišta i rekonstrukcije jednog dijela dionice lokalnog puta Kobilići – Međeđa, ovih dana se intenzivno izvode radovi rekonstrukcije i asfaltiranja preostale trase u dužini od oko 1,5 km.
Sve do potpune izgradnje regionalnog puta Kalesija – Sapna, put Kobilići – Međeđa bio je jedina komunikacijska veza između Sapne i središta kantona, preko kojeg su prevezene velike količine građevinskog i drugog materijala neophodnog za poslijeratnu obnovu infrastrukturalnih objekata.
U tih nekoliko godina aktivnog korištenja, put je gotovo u potpunosti uništen a njegova rekonstrukcija konačno je dočekana.
Sredstva za realizaciju prve faze projekta, koji je završen prošle godine u iznosu od 51.364,29 KM obezbijeđena su putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a sredstva za rekonstrukciju i asfaltiranje preostale dionice, u ukupnom iznosu od 273.997,04 KM obezbijeđena su u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU), koji djeluje pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
U skladu sa navedenim Memorandumom, Općina Sapna realizaciju ovog projekta finansira sa 98.997,04 KM a PCU – Ured za koordinaciju projekata sa 175.000,00 KM.
Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je obišao gradilište kako bi se uvjerio u intenzitet radova čiji završetak se očekuje tokom ove sedmice a radove izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak.
    
    
Prilog: video

Čestitka općinskog načelnika i predsjedavajućeg OV u povodu Kurban-bajrama

U povodu nastupajućeg Kurban-bajrama, građanima Bosne i Hercegovine islamske vjeroispovijesti, u zemlji i dijaspori, a posebno građanima općine Sapna, želimo sretne i berićetne bajramske blagdane sa željom da ih provedu u dobrom zdravlju i vedrom bajramskom raspoloženju, a bajramsku radost podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama imajući na umu važnost međusobnog praštanja i pomažući onima kojima je pomoć potrebna.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

     Predsjedavajući                                                                                                                                             Općinski načelnik
    Općinskog vijeća                                                                                                                                        Zudin Mahmutović.v.r.
Fedahija Ahmetović v.r.
 
 

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna