Main menu

Predškolsko obrazovanje
Na području općine Sapna trenutno nije formirana niti radi ijedna ustanova predškolskog vaspitno - obrazovnog karaktera.

Osnovno obrazovanje
Na području općine Sapna postoji jedna osnovna škola koja ima sjedište u Sapni a uključuje i šest područnih škola. Osnovna škola u Sapni nosi naziv Javna ustanova OŠ „Sapna“. Područne škole se nalaze u naseljima Međeđa, Nezuk, Gornja Sapna, Vitinica, Goduš i Rastošnica. U ovoj školi vaspitno - obrazovni proces odvija se po sistemu osmogodišnjeg i devetogodišnjeg obrazovanja. U centralnoj školi i PŠ „Vitinica“ trenutno nastavu pohađaju učenici od prvog do osmog razreda osmogodišnjeg obrazovanja dok se prema devetogodišnjem planu rada pristupilo od 2005. godine. U ostalim područnim školama nastava se izvodi sa učenicima od prvog do četvrtog razreda.

Vaspitno - obrazovni proces u ovoj javnoj ustanovi odvija se u okviru sljedećih aktivnosti: - Izvođenje redovne nastave za učenike, - Izvođenje dopunske nastave za učenike, - Izvođenje dodatne nastave za nadarene učenike, - Rad u okviru slobodnih aktivnosti, - Rad sa djecom sa posebnim potrebama inkluzivne nastave.

Školski prostor JU OŠ „Sapna“ raspolaže sa centralnom devetorazrednom školom i šest područnih škola, od kojih je pet petororazrednih a područna škola u Vitinici je devetorazredna. Radovi na područnoj školi u Vitinici su završeni 2005. godine pa se nastava počela izvoditi već u septembru 2005 godine, čime su uveliko popravljeni uvjeti za rad. Ostali školski objekti su u dobrom stanju, a osim škole u Vitinici, sagrađen je i novi školski objekat za potrebe područne škole u Nezuku. Zagrijavanje prostorija zimi se u centralnoj školi, područnim školama u Vitinici, Gornjoj Sapni, Međeđi i Godušu vrši pomoću centralnog grijanja iz vlastitih kotlovnica. Područna škola u Rastošnici se zagrijava pomoću peći na čvrsto gorivo. Popravljanju uslova za rad, naročito onih higijenskih, doprinijelo je i asfaltiranje školskih dvorišta i sportskih poligona centralne škole i područnih škola u Godušu, Vitinici i Međeđi. Samo centralna škola posjeduje fiskulturnu salu dok je u prvoj fazi izgradnja sale u Vitinici.

Škola jedva da zadovoljava potrebe u osnovnom školskom namještaju za trenutni broj učenika (klupe, stolice). Kabineti za izvođenje nastave iz hemije, fizike i biologije nemaju ni minimalne količine nastavnih sredstava predviđenih nastavnim planom i programom. Sportska sala nije dovoljno opremljena sportskim rekvizitima i spravama.

Škola ne raspolaže neophodnim nastavnim sredstvima. Sa svoje strane i u sklopu raspoloživih mogućnosti škola će izvršiti izvjesna izdvajanja u cilju nabave ovih sredstava, a naročito za opremanje školske biblioteke obaveznim lektirama.

Srednjoškolsko obrazovanje
JU Mješovita srednja škola Sapna je osnovana 16. 8. 2003. godine. Verifikovana je za obrazovanje učenika za sljedeća tehničko - stručna zvanja i zanimanja: - Mašinska tehnička škola (stručno zvanje: Mašinski tehničar, Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje); - Poljoprivredna tehnička škola (stručno zvanje: Poljoprivredni tehničar općeg smijera); - Ekonomska škola (stručno zvanje: Poslovni tehničar, Poslovno-pravni tehničar); - Mašinska stručna škola (zanimanja: Plinski i vodoinstalater, Instalater centralnog grijanja - Bravar); - Trgovinska stručna škola (zanimanje: Trgovac, Prodavač). Unazad nekoliko školskih godina u okviru ove ustanove se učenici obrazuju u gimnazijskom odjeljenju ali i za zanimanje keramičara.

Škola radi u vlastitoj zgradi koja se nalazi u ulici 206. Viteške brigade bb u Sapni, raspolaže sa dovoljnim brojem učionica za nesmetano izvođenje stručnoteorijske nastave ali nema vlastitu fiskulturnu salu, te nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvodi na školskom igralištu koje se koristi i za izvođene nastave u Osnovnoj školi „Sapna“. Praktična nastava u MSŠ Sapna se u Poljoprivrednoj školi izvodi na parcelama u Sapni, Godušu i Križevićima, u Mašinskoj stručnoj školi se izvodi u radionici unutar škole, a za Trgovinsku školu praktična se nastava izvodi u prodajnim objektima u Sapni. Za učenike Poljoprivredne škole organizira se i ferijalna praktična nastava.

Visokoškolsko obrazovanje
Na području općine Sapna ne postoje ustanove za više i visoko obrazovanje. Zainteresirani ovu vrstu obrazovanja stiču upisom na fakultete Univerziteta u Bosni i Hercegovini ili van države. Sa ovih prostora je i nekoliko studenata univerziteta van granica naše zemlje, posebice u Beču. Preciznih statističkih podataka nema, ali se na osnovu pretpostavke može kazati da studije sa naše općine pohađa između 90 i 100 studenata.


Kultura

Nosilac kulturnih aktivnosti na području općine je BZK „Preporod“ - Općinsko društvo Sapna, koje egzistira od 1997. godine i u skladu sa skromnim finansijskim mogućnostima a u saradnji sa Općinom Sapna i Medžlisom IZ Zvornik - Sapna organizuje tokom godine po nekoliko kulturnih javnih manifestacija, uglavnom u povodu obilježavanja značajnih datuma, državnih i vjerskih praznika. Promocije knjiga, gostovanja književnika i pjesnika uglavnom se organizuju u JU OŠ „Sapna“, JU MSŠ „Sapna“ i prostorijama Općine. Organizovanje likovnih i drugih izložbi je otežano zbog nedostatka adekvatnog izložbenog prostora, pa su te izložbe veoma rijetke.

Od 2008. godine postoji i kulturno-umjetničko društvo Merak koje je u međuvremenu ostvarilo iznimne rezultate i nastupe a jedan od najznačajnijih doprinosa njegovanju kutlure i tradicije Bošnjaka su dali organiziranjem Festivala folklora. Kroz KUD Merak su prodefilovale desetine i stotine mladih ljudi koji su kroz narodne igre, hor i orkestar skupili brojne nagrade na nastupima, a nastupali su i u Austriji i Turskoj.

Treba istaći kako na području općine Sapna ne postoje Dom kulture, gradska ili narodna biblioteka, nema kulturno - umjetničkih društava za čime postoji potreba. Zbog nedostatka adekvatnog prostora kulturne javne manifestacije se održavaju na otvorenom, tako da njihova uspješnost zavisi i od vremenskih prilika. U nekim mjesnim zajednicama postoje društveni objekti koji se između ostalog mogu koristiti i za potrebe različitih kulturnih aktivnosti. U Sapni je izgrađen i opremljen objekat za potrebe javne gradske biblioteke ali se koristi u druge svrhe obzirom da ta institucija još uvijek nije formirana.

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}