Main menu

Identifikovane snage kao potencijali razvoja

►Geografski položaj
►Radno aktivno stanovništvo (15-64) oko 70%
►Prirodni resursi - sirovinska baza, pitka voda
►Tradicionalni način življenja
►Značajan broj zaposlenih u inostranstvu
►Komunikacijska povezanost MZ sa sjedištem općine i općine sa Kantonom
►Riješene osnovne infrastrukturne potrebe
►Riješeno osnovno i srednje obrazovanje, blizina visokoškolskih institucija
►Postojanje institucija zdravstvenog i socijalnog osiguranja
►Nepostojanje velikih industrijskih sistema
►Organizovana administrativna jedinica
►Ekološki zdrava sredina

Mogućnosti

Uspostava privrednih i turističkih zona
►Korištenje resursa zaposlenih građana iz inostranstva
►Razvoj drvno - prerađivačke industrije i industrije za proizvodnju građevinskih materijala
►Razvoj voćarstva, sakupljanja šumskog voća i ljekovitog bilja i industrije za preradu voća,
►Razvoj stočarstva (mini farme)
►Organiziranje javnog prevoza na nivou općine
►Izrada prostornog, urbanističkog i regulacionog plana
►Informatičko umrežavanje institucija unutar općine
►Regulacija riječnog korita u dužini oko 4 km
►Gasifikacija i toplifikacija općine Sapna
►Prekvalifikacija radnika
►Izgradnja kulturno - sportskih objekata i institucija
►Podizanje dijagnostike u zdravstvenoj zaštiti na viši nivo
►Edukacija stanovništva u oblasti zaštite zdravlja i ostvarivanje prava
►Uspostava Agencije za razvoj općine Sapna
►Uspostava standarda i kvaliteta u oblasti javne uprave (ISO 9001)

Strateški ciljevi

Strateški ciljevi su putokaz za ostvarenje definisane vizije razvoja Općine Sapna.
Identifikovano je sedam strateških ciljeva:
1. Općina Sapna ekološki zdrava sredina,
2. Nastavak privrednog razvoja na općini Sapna,
3. Savremena, moderna infrastruktura u općini Sapna,
4. Općina Sapna planski uređena općina,
5. Prepoznatljivi kulturni, sportski i obrazovni sadržaji i institucije,
6. Socijalna i zdravstvena zaštita u skladu sa standardima i potrebama građana općine Sapna,
7. Općina Sapna moderna i otvorena lokalna uprava, partnerski odnosi sa vladinim i nevladinim organizacijama na prostoru općine Sapna.

Strateški ciljevi su izvedeni iz strateških prioriteta i njima su definisane mjere kao most između strateških i operativnih dijelova strateškog dokumenta. Projekti su kratkoročni alati za provođenje mjera. Radi sveobuhvatnog planiranja i zahvatanja svih segmenata života i problema na prostoru općine Sapna obuhvaćeni su i projekti u inicijalnoj fazi koji će služiti radi usmjeravanja ka ostvarenju Vizije općine Sapna.

Lista predloženih projekata su odgovor na najznačajnije probleme ili područja intervencija. U realizaciji projekata je, pored finansijskih sredstava, potrebno i jačanje lokalne uprave, partnerstvo sa vladinim i nevladinim organizacijama, uključivanje građana , stvaranje poduzetničkog duha i razvoj lokalnog patriotizma.

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}