Main menu

Općina se nalazi u Sjeveroistočnoj Bosni

Geografski položaj

Opcina Sapna se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Površina opcine je 118 km², a dužina granice je oko 59 km. Opcina Sapna se administrativno granici sa opcinama Zvornik i Lopare u RS i Kalesijom i Teocakom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sapna se pominje još u Srednjem vijeku

Historija

U administrativnom pogledu Sapna je kao opcina pocela egzistirati od 18. marta 1998 . godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Općinsko vijeće. Općina Sapna je nastala podjelom općine Zvornik na dva dijela: na općinu Zvornik u RS i općinu Sapna u FBiH

Voda, čist zrak i očuvan okoliš su obilježje ovog prostora

Priroda

Reljef Reljef općine je tipično brdsko – planinski sa rijetkim ravničarskim predjelima a cijelo područje ima karakteristične nagnutosti terena ka istoku i dijelom prema sjeverozapadu.

Komparativne prednosti općine

Potencijali i mogućnosti

Identifikovane snage kao potencijali razvoja ►Geografski položaj►Radno aktivno stanovništvo (15-64) oko 70%►Prirodni resursi - sirovinska baza, pitka voda►Tradicionalni

Izdvojeno

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla

Novosti

Izgradnja javne ulične rasvjete u Ulici 6. maja u MZ Sapna
Ovih dana privedeni su kraju radovi i na izgradnji javne ulične rasvjete u ulici 6. maja u MZ Sapna u naselju Kruškovac.. Radi se o prvoj fazi projekta izgradnje i rekonstrukcije javne ulične rasvj...
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta u Nezuku
Ovih dana izvode se završni radovi I - faze rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnog puta u MZ Nezuk na planiranoj dionici od naselja Potkućina do džamije u Nezuku. Radove čija ukupna vrijednost izn...
Potpisan ugovor o izgradnji proizvodno - poslovnog objekta u Sapni
Nakon provedenog postupka javne nabavke, danas je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o izgradnji proizvodno - poslovnog objekta u Sapni, I - faza.Radi se objektu koji će se graditi u po...
Održana 14. redovana sjednica Općinskog vijeća Sapna
Jučer je u sali za sjednice održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Dnevnim redom sjednice planirano je 14 tačaka od kojih se najviše rasprave vodilo o Prijedlogu Odluke o davanju s...

Izdvojeno

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla


  
  
Radio Glas Drine       Područna škola Vitinica
 

Info desk

Sve informacije vezane za vaše zahtjeve možete dobiti na Info desku Općine Sapna. Na Info desku ćete dobiti detaljna uputstva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.

Kontakti


INFO telefoni:

+387 35 599 530

+387 35 599 555

e-mail:

info@opcinasapna.ba