Main menu

Zudin Mahmutović rođen je 26. augusta 1971. godine u Vitinici, općina Zvornik, a stalno je nastanjen u Vitinici, općina Sapna. Srednju Elektro-tehničku školu završio je u Zvorniku. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli stekao je zvanje nastavnika razredne nastave, a nešto kasnije i zvanje profesora razredne nastave, dok je na Edukacijskom fakultetu u Travniku stekao je zvanje bachelor razredne nastave.Radno iskustvo sticao je u JU OŠ Sapna obavljajući poslove nastavnika razredne nastave, pomoćnika direktora i poslove direktora škole, te u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona gdje je obavljao dužnost ministra, kao i u Vladi Tuzlanskog kantona u svojstvu savjetnika premijera.
Bio je član Patriotske lige i pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, te predsjednik Organizacije demobilisanih boraca općine Sapna, kao i član Predsjedništva Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona i član Skupštine Saveza demobilisanih boraca Bosne i Hercegovine.
Dobitnik je općinskog priznanja „Plaketa sa zlatnim grbom općine Sapna“. Član je Stranke demokratske akcije od njenog osnivanja, gdje je obavljao razne dužnosti, a trenutno je potpredsjednik Općinskog izvršnog odbora i član Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona. Na lokalnim izborima održanim u oktobru 2016. godine, kao kandidat Stranke demokratske akcije, izabran je na poziciju načelnika općine Sapna, osvojivši 3 342 glasa ili 57,53 %.

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}