Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinski načelnik
Broj: 01-11-565-1/21
Sapna, 26.4.2021. godine
 
Predmet : Obavijest o produženju javnog poziva
 
Općina Sapna obavještava potencijalne aplikante da je produžen rok za predaju prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i društvenih djelatnosti za 2021. godinu do 04. maja 2021. godine
 
                                                                                                                                                                                  Općinski načelnik
                                                                                                                                                                                 Zudin Mahmutović

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

16.11°C

Sapna