Main menu

Komisija za statutarno-pravna pitanja, zaštitu ljudskih prava i pritužbe građana

• Smajlović Mersudin - predsjednik
• Spahić Mersiha - član
• Memić Zilka - član


Administrativna komisija

• Garibović Elvir - predsjednik
• Nezirović Muhamed - član
• Avdić Munib - član


Komisija za povratak, razvoj i integraciju

• Mujčinović Dževad - predsjednik
• Ibrašević Semir - član
• Hasanović Admir - član
• Hasanović Enisa - član
• Smajlović Amra - član


Komisija za izbor, imenovanja, odlikovanja i općinska priznanja

• Ibrahimović Zaim - predsjednik
• Delić Senajid - član
• Brđak Senad - član


Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

• Garibović Elvir - predsjednik
• Memić Elvir - član
• Osmanović Sadisa - član
• Omerović Ismajil - član
• Arifović Bahrija - član


Komisija za jednakopravnost spolova

• Omerović Nafa - predsjednik
• Ibrašević Semir - član
• Tabaković Mirsada - član


Komisija za mjesne zajednice, saradnju sa općinama, i odnose sa vjerskim zajednicama

• Alić Hasudin - predsjednik
• Seferović Fadil - član
• Ahmetović Džemsad - član


Komisija za društveni nadzor i odlučivanje u drugom stepenu

• Suljić Ramo - predsjednik
• Alić Hasudin - član
• Avdić Munib - član


Komisija za branilačka pitanja

• Halilović Ismet - predsjednik
• Mujčinović Dževad - član
• Pargan Fetija - član


Komisija za planiranje opcinskog razvoja

• Suljić Ramo - predsjednik
• Delić Senajid - član
• Memić Jusuf - član
• Suljić Zijad - član
• Jukić Anel - član


Komisija za praćenje primjene Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika Općinskog vijeća Sapna

• Spahić Mersiha - predsjednik
• Rahmanović Mehdija - član
• Hasanović Admir - član
• Ibrahimović Suada - član
• Omerović Isaid - član

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

16.11°C

Sapna