Main menu

Komisija za statutarno-pravna pitanja, zaštitu ljudskih prava i pritužbe građana

• Albina Omerović - predsjednik
• Nešad Huremović - član
• Enes Omerović - član


Administrativna komisija

• Emir Junuzović - predsjednik
• Sabit Brđak - član
• Muhamed Nezirović - član


Komisija za povratak, razvoj i integraciju

• Rusmir Hasanović - predsjednik
• Mevludin Selimović - član
• Semir Ibrašević - član
• Hasan Hasanović - član
• Mina Smajlović - član


Komisija za izbor, imenovanja, odlikovanja i općinska priznanja

• Salim Husejnović - predsjednik
• Albina Omerović - član
• Hasudin Alić - član


Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

• Seid Dedić - predsjednik
• Ševad Brzović - član
• Hanka Jukić - član
• Nusret Omerović - član
• Samira Suljić - član


Komisija za jednakopravnost spolova

• Nafa Omerović - predsjednik
• Hanka Jukić - član
• Ševad Brzović - član


Komisija za mjesne zajednice, saradnju sa općinama, i odnose sa vjerskim zajednicama

• Ismail Omerović - predsjednik
• Omer Muharemović - član
• Nafa Omerović - član


Komisija za društveni nadzor i odlučivanje u drugom stepenu

• Enes Omerović - predsjednik
• Emir Junuzović - član
• Mirhat Salihović - član


Komisija za branilačka pitanja

• Nurija Selimović - predsjednik
• Zekerijah Smajlović - član
• Hasan Ibrahimović - član


Komisija za planiranje opcinskog razvoja

• Edina Husić - predsjednik
• Ramo Suljić - član
• Seid Dedić - član
• Adis Kahrimanović - član
• Hasudin Alić - član


Komisija za praćenje primjene Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika Općinskog vijeća Sapna

• Semir Ibrašević - predsjednik
• Ramo Suljić - član
• Nešad Huremović - član
• Meris Ramić - član
• Damir Hasanović - član

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}