Main menu

ŠESTI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA SAPNA (2016-2020. GODINA)

1.   Ahmetović Fedahija, predsjedavajući
2.   Smajlović Mersudin, dopredsjedavajući
3.   Ahmetović Džemsad
4.   Alić Hasudin
5.   Brđak Senad
6.   Delić Senajid
7.   Garibović Elvir
8.   Halilović Ismet
9.   Hasanović Admir
10. Ibrahimović Zaim
11. Ibrašević Semir
12. Memić Elvis
13. Memić Jusuf
14. Mujčinović Dževad
15. Nezirović Muhamed
16. Omerović Ismajil
17. Omerović Nafa
18. Osmanović Sadisa
19. Rahmanović Mehdija
20. Spahić Mersiha
21. Suljić Ramo

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA SAPNA PO STRANAČKOJ PRIPADNOSTI

Stranka demokratske akcije (SDA)

1.   Ahmetović Fedahija
2.   Delić Senajid
3.   Garibović Elvir
4.   Alić Hasudin
5.   Spahić Mersiha
6.   Ibrašević Semir
7.   Ibrahimović Zaim
8.   Suljić Ramo
9.   Smajlović Mersudin
10. Nezirović Muhamed
11. Mujčinović Dževad
12. Rahmanović Mehdija

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH)

1. Omerović Nafa
2. Halilović Ismet
3. Memić Jusuf
4. Hasanović Admir
5. Osmanović Sadisa
6. Ahmetović Džemsad

Savez za bolju budućnost (SBB)

1. Omerović Ismajil
2. Brđak Senad

Socijaldemokratska partija (SDP)

1. Memić Elvis

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

16.11°C

Sapna