Main menu

Nadležnosti službe

Služba  civilne zaštite u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

- organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,

- priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,

- predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,

- prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite,

- organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana u provođenja lične i uzajamne zaštite,

- organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini,

- vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,

- priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,

- putem Službe osmatranja i uzbunjivanja  (OiU) vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drigih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti,

- izrađuje prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,

- izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,

- vrši informatičke poslove za općinske organe uprave,

- vrši poslove tehničkog sekretara Općinskog načelnika,

- obavlja zajedničke poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinskih službi, a koje se odnose na:

- poslove ekonomata,

- tekućeg i investicionog održavanja objekata, uređaja, opreme i tehničkih sredstava rada,

- fizičkog obezbjeđenja objekata,

- nadzora nad korištenjem i održavanjem čistoće prostorija općine,

- zagrijavanja prostorija općine,

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovođenje službom

Službom civilne zaštite  rukovodi pomoćnik općinskog načelnika Hamid Omerović, dipl. ing. tehn.

Kontak

Kontakt telefoni su: 035/599-530 i 035/599-543.

Fax: 035/599-555 i 035/599-554

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prilozi

Porodični priručnik za ponašanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća

Kako postupati u slučaju požara

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}